​Professor Toivo T. Salmi fick pris för sitt livsverk 

Rogatchi-stiftelsen delar ut priset till professor Toivo T. Salmi för hans livsverk vid Åucs där han vårdat barn med cancer. Salmi får priset för sin fina insats som barnens livräddare.

– Pristagaren är en världsberömd barncancerläkare. Han ledde enheten för blod- och cancersjukdomar hos barn och unga på Åucs i många decennier. Enheten är nuförtiden medlem av ERN Paed Can-nätverket och med i Västra Cancercentrets verksamhet. Västra Cancercentret är en av Europas bästa cancerkliniker. För att uppnå detta har det krävts toppexperter såsom Salmi. Av de finländska klinikerna finns endast två med på denna lista, skriver Rogatchi-stiftelsen i sin motivering.

Toivo_Salmi_Inna_Rogatchi.jpg

På bilden: Toivo T. Salmi och Inna Rogatchi, stiftelsens ordförande.

Toivo T. Salmi utexaminerades som medicine licentiat från Åbo universitet år 1969, disputerade 1974 och blev klar som specialistläkare inom barnsjukdomar år 1977. Han blev färdig specialistläkare inom barnhematologi år 1982 och utnämndes till docent i barnsjukdomar år 1980. Han har fungerat i olika uppgifter på barnkliniken från och med slutet av 1970-talet, som biträdande lärare, specialistläkare och avdelningsöverläkare på enheten för barnhematologi och -onkologi. Han gick i pension år 2008.

I Salmis kliniska karriär har han i synnerhet fokuserat på att utveckla barnhematologin och onkologin. Han var med och skapade en vårdhelhet av denna disciplin redan i slutet av 1970-talet, både i Åboområdet och i hela Finland.  

– Professor Toivo T. Salmis livsverk syns inom Åucs vård av blod- och cancersjukdomar hos barn i synnerhet i att han var enhetens första specialistläkare och det var han som satte igång hela verksamheten, säger enhetens nuvarande ledare, avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki. Det forskningsarbete som han startade, alltså sena effekter av cancervård som fåtts i tillväxtsåldern, har lett till att vår enhet nuförtiden är en spetskunnandeenhet vad gäller sen uppföljning. Dessutom främjar hans arbete som utvecklare av Aamu Barncancerstiftelsen vårt deltagande i internationella forskningar angående vården av cancersjukdomar hos barn och unga.

Salmi arbetade i Cleveland åren 1980–1981 där han fördjupade sig i stamcellstransplantationer. Genast då han återvände till Finland gjordes också den första allogena stamcellstransplantationen på Åucs.

Salmi var också med och grundade Aamu-stiftelsen år 2012.

Rogatchi-stiftelsen delar årligen ut priset "Humanitarian of the Year Award" till en finländsk eller internationellt inflytelserik person, vars verksamhet haft en omfattande och långtgående mänsklig betydelse i samhället. Bland annat har följande personer tidigare fått priset: professor Rainer Mahlamäki, pianist Evgeny Kissin, skulptör Varda Yoram och professor Domenica Taruscio.

Stiftelsen donerar en konstkollektion till det nya Åucs Fyrsjukhuset till Barn- och ungdomskliniken till minnet av Julia Rogatchi.

I prisceremonin uppträdde vinnaren av XIII Kuopio violintävling Adrian Ibanez-Resjan.

Priset samt konstdonationen från stiftelsen till Åucs Barn- och ungdomsklinik överräcktes på onsdag 19 februari under en festlig ceremoni.

 

 

Text och foto: Nadine Karell

Informationen om Salmis karriär är tagen från Turunmaan Duodecim-sällskapets webbsida.

Ändrat : 19.2.2020 15:53
Skapad : 18.2.2020 12:25