Tyks-Sapa och psykiatrin blir en del av Åucs den 1.1.2018

En stor organiosationsförändring sker inom sjukvårdsdistriktet den 1.1.2018 då affärsverket Tyks-Sapa och resultatområdet Psykiatri övergår som en del av Åbo universitetscentralsjukhus resultatområde. Förändringen berör nästan 2000 arbetstagare, varav cirka 1000 är Tyks-Sapas arbetstagare och 970 arbetar inom psykiatrin. Till dem räknas med de cirka 370 personer som flyttades från Åbo stad till sjukvårdsdistriktet i och med psykiatrins fusion i maj 2017.

Tyks-Sapa blir två verksamhetsområden och ett resultatområde

Affärsverket Tyks-Sapa omformas till två nya verksamhetsområden inom Åucs: Bilddiagnostik och Laboratorium. Läkemedelsförsörjningen blir ett skilt resultatområde under sjukvårdsdistriktets styrelse som inte hör till Åucs.

De nuvarande serviceområdena vid Tyks-Sapa: Radiologi, Klinisk isotopmedicin och PET-avbildning (KLIP), Klinisk neurofysiologi (KNF) och Medicinsk fysik bildar verksamhetsområdet Bilddiagnostik.

Tykslab, Patologin, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk genetik, Saske och Auria Biobank bildar verksamhetsområdet Laboratorium.

Klinisk farmakologi ansluts till resultatområdet Egentliga Finlands Läkemedelsförsörjning och Instrumentvård flyttas för sin del till Åucs Experttjänster.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse har från och med 1.1.2018 utnämnt överläkare Satu Jääskeläinen till direktör för Åucs Bilddiagnostik och överläkare Kari Pulkki till direktör för Åucs Laboratorium.

 

Satu JääskeläinenKari Pulkki
​Satu Jääskeläinen​Kari Pulkki

 

Åtta ansvarsområden till Psykiatrin

Verksamhetsområdet Åucs Psykiatri har åtta ansvarsområden med varsin direktör från och med 1.1.2018:

  • Akut psykiatri, Teija Nummelin
  • Barnpsykiatri, Taina Juvén
  • Förstämningssyndrom, Tarja Multala
  • Neuropsykiatri, Tero Taiminen
  • Ungdomspsykiatri, Kim Kronström
  • Psykoser, Jyrki Heikkilä
  • Beroendepsykiatri, Sanna-Maria Perälä
  • Geriatrisk psykiatri, Silja Runsten.

Inom Psykiatrin pågår en utveckling och integration av organisationen, vilka kommer att föra med sig förändringar som påverkar personalens positioner, omorganisering av verksamheten, omordnande av uppgifter och förändringar i befattningarna.

 

Teija NummelinTarja Juvén
Teija Nummelin​Tarja Juvén
Tarja MultalaTero Taiminen
​Tarja Multala​Tero Taiminen
Kim KronströmJyrki Heikkilä
Kim Kronström​Jyrki Heikkilä
Sanna-Maria PeräläSilja Runsten
​Sanna-Maria Perälä​Silja Runsten

 

Text: Esa Halsinaho​

Ändrat : 24.9.2019 10:58
Skapad : 27.12.2017 13:40