Meddelanden

 

 

Åucs forskar och vårdar fortsätter på hösten24.6.2019 10:05:02
Åucs kunder får betydligt bättre parkeringsmöjligheter24.6.2019 06:55:03
"Som indianhövding lärde jag mig leda" 12.6.2019 07:45:06
Fullmäktige godkände bokslutet11.6.2019 12:55:00
Åbolands sjukhus fusioneras med Åucs11.6.2019 12:45:00
Stramare ekonomi för sjukvårdsdistriktet11.6.2019 12:40:00
Sjukvårdsdistriktet har beredskap att grunda palliativt center11.6.2019 12:40:00
Medlemskommunfaktureringen – ökningsmarginal på högst 2,5 procent11.6.2019 12:35:00
Jaakko Rinne blir direktör för Åucs Neuro11.6.2019 12:30:00
Åucs cancercenters kundråd inledde sin verksamhet11.6.2019 10:15:05
Ge feedback om tillgängligheten och skyltarna i våra sjukhus31.5.2019 06:45:05
Göran Honga blir vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt21.5.2019 11:10:00
Sammanslagningen av Åbolands sjukhus med Åucs på väg till fullmäktige för beslut21.5.2019 11:00:00
Åucs fortsätter att förbättra sin produktivitet21.5.2019 10:55:00
Använd Omaolo-tjänsten för att bedöma vården som du behöver 14.5.2019 10:55:08
Sjukvårdsdistriktets kund fick ett bluffmeddelande 10.5.2019 08:50:05
Stort stipendium till forskning av orsaker bakom sköldkörtelsjukdomar9.5.2019 09:10:04
Föräldrarnas närvaro påverkar måendet hos nyfödda under intensivvård8.5.2019 06:25:06
Seri-stödcentret hjälper sexualbrottsoffer2.5.2019 09:10:08
Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä blir strategidirektör 23.4.2019 10:05:00
Sjukvårdsdistriktet deltar i strävandena att konsolidera laboratorieenheter 23.4.2019 10:05:00
Sjukvårdsdistriktet satsar på starkare informationstjänst 23.4.2019 09:55:00
En liten del av klamydiasmittorna har inte uppfångats i sållningarna 23.4.2019 06:50:00
De önskar glad påsk till långtidssjuka barn 17.4.2019 07:19:38
Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä blir strategidirektör16.4.2019 06:10:04
Operationer ersätts allt oftare av fysioterapi vid Åucs Orto11.4.2019 08:40:08
Första svenskspråkiga Åucs forskar och vårdar fokuserade på bebisar och idrottande unga5.4.2019 10:12:05
Influensarapport från vecka 144.4.2019 12:25:05
Dyrare alkohol ledde till mindre dödlighet av olycksrelaterade hjärnskador2.4.2019 07:05:06
Pemars sanatoriums framtid utreds1.4.2019 12:55:00
Fördjupat samarbete mellan Åland och Åucs29.3.2019 11:01:30
Influensarapport från vecka 1328.3.2019 11:15:15
Anna Arola-Järvi blir sjukvårdsdistriktets utvecklingsdirektör 27.3.2019 11:40:06
Sjukvårdsdistriktet hade nytta av Åucs sjukhusreform26.3.2019 12:05:00
Avbrott på vår webbplats ikväll26.3.2019 11:30:06
Tidigt födda bebisar och unga med idrottsskador i fokus på första svenskspråkiga Åucs forskar och vårdar26.3.2019 07:33:39
Influensarapport från vecka 1222.3.2019 07:55:06
Influensarapport från vecka 1115.3.2019 09:15:09
Vårt ätande påverkar hjärnans funktion7.3.2019 06:55:09
Sjukvårdsdistriktet lanserar program för att utveckla produktivitet5.3.2019 12:05:00
Omorganisering av sjukvårdsdistriktets textilunderhåll5.3.2019 12:00:00
Sjukvårdsdistriktet förbättrade sitt resultat5.3.2019 12:00:00
Sjukvårdsdistriktet sålde sjukhusbyggnad till Nystad5.3.2019 11:55:00
Tidigare patienter har en viktig roll i utvecklingen av sjukhusets kundservice28.2.2019 11:15:06
Behandling med HIFU används vid smärtlindring av bentumörer 26.2.2019 06:45:08
Nytt sjukhus integrerar mentala hälsovårdstjänster i vardagen14.2.2019 09:15:08
Parkeringsövervakningen vid Åucs stamsjukhus övergår till Q-Park1.2.2019 06:45:00
Från sjukstuga till barnklinik31.1.2019 14:15:06
Sjukvårdsdistriktet står inför ett omfattande projekt med att förnya informationssystemen29.1.2019 10:55:00
Förslag att slå samman Åbolands sjukhus med Åucs29.1.2019 10:55:00


 

Päivitetty: 7.2.2018 10:55

 Rajaa tiedotteita