Meddelanden

 

 

Sjukvårdsdistrikts influensarapport från vecka 1115.3.2019 09:15:09
Vårt ätande påverkar hjärnans funktion7.3.2019 06:55:09
Sjukvårdsdistriktet lanserar program för att utveckla produktivitet5.3.2019 12:05:00
Omorganisering av sjukvårdsdistriktets textilunderhåll5.3.2019 12:00:00
Sjukvårdsdistriktet förbättrade sitt resultat5.3.2019 12:00:00
Sjukvårdsdistriktet sålde sjukhusbyggnad till Nystad5.3.2019 11:55:00
Tidigare patienter har en viktig roll i utvecklingen av sjukhusets kundservice28.2.2019 11:15:06
Behandling med HIFU används vid smärtlindring av bentumörer 26.2.2019 06:45:08
Nytt sjukhus integrerar mentala hälsovårdstjänster i vardagen14.2.2019 09:15:08
Parkeringsövervakningen vid Åucs stamsjukhus övergår till Q-Park1.2.2019 06:45:00
Från sjukstuga till barnklinik31.1.2019 14:15:06
Sjukvårdsdistriktet står inför ett omfattande projekt med att förnya informationssystemen29.1.2019 10:55:00
Förslag att slå samman Åbolands sjukhus med Åucs29.1.2019 10:55:00
Åucs nya sjukhus får sin visuella identitet från naturen 24.1.2019 07:30:05
Åucs varumärke och visuella uttryck förändras23.1.2019 10:10:05
Den elektroniska mödravårdsjournalen betjänar gravida11.1.2019 12:55:03
Åbo blir först i Finland med simultan PET- och magnetavbildning tack vare ny apparat10.1.2019 08:00:05
VRE-epidemin i Åbo stads välfärdssektor fortsätter7.1.2019 11:35:05
Sjukvårdsdistriktet valde sina spetskompetensenheter21.12.2018 13:05:06
Sjukvårdsdistriktets nya långtradare förbättrar avbildningstjänster 19.12.2018 07:20:13
Letala laboratorietjänster överförs till sjukvårdsdistriktet18.12.2018 12:40:00
Sirkku Jyrkkiö blir ordförande för etiska kommittén18.12.2018 12:40:00
Försäljningen av Pemar sjukhus förhandlas med statens representanter18.12.2018 12:35:00
Öppen föreläsning på svenska ordnas på våren12.12.2018 10:05:05
Sjukvårdsdistriktets röntgenavbildning upphör i Pargas11.12.2018 09:55:05
Epidemi förorsakad av vankomycinresistent enterokock (VRE) inom Åbo stads välfärdssektor och Åucs 28.11.2018 09:05:05
Ny poliklinik fokuserar på vården av idrottsskador hos barn och unga28.11.2018 06:45:05
Budgeten höjer medlemskommunernas sammanlagda utgifter med 2,5 procent27.11.2018 13:10:03
Åucs Psykiatri tar emot på distans nästa år27.11.2018 13:00:06
Åucs stöder ungas mentalvårdstjänster27.11.2018 11:25:05
Sjukvårdsdistriktet uppdaterar patientdatasystemet – patientarbetet blir långsammare23.11.2018 07:25:08
Sömn- och andningscentret vid Åucs driver behandling av sömnapné20.11.2018 09:00:07
Prostatacancerpatienter på Åucs använder mobil uppföljning7.11.2018 08:50:05
Sjukvårdsdistriktets meddelande från styrelsemötet 6.11.20186.11.2018 11:40:00
Sjukvårdsdistriktet får 100 000 euro av kulturfonden för att bättre betjäna svenskspråkiga patienter 6.11.2018 07:45:06
Antibiotikaresistenta kolibakterien håller på att bli vanligare i Finland25.10.2018 12:15:06
Åucs har gett övertrycksbehandling med syrgas i 50 år för hela Finland17.10.2018 08:15:06
”Varje kvinna har rätt till två bröst”12.10.2018 12:45:04
Efterfrågan på sjukhusdistriktets tjänster fortsätter att öka9.10.2018 13:40:00
Sjukvårdsdistriktets måltidsservice ingår i ett nytt bolag9.10.2018 13:25:00
Bedöm dina flunsasymtom själv och undvik att köa till jouren2.10.2018 07:15:06
Lindrig blindtarmsinflammation botas effektivt och tryggt med antibiotika26.9.2018 07:20:00
Njurcentralen invigdes med alphornsmusik21.9.2018 07:50:07
Patienter med mentala sjukdomar får hjälp med att sluta röka20.9.2018 07:55:08
Auria datatjänster är det första finländska digitala innovationsklustret inom hälsovårdssektorn19.9.2018 06:15:00
Sjukvårdsdistriktet utreder möjligheter till att förbättra svenskspråkig service18.9.2018 10:05:00
Körrutten ändrad till T-sjukhusets parkeringshus3.9.2018 11:55:07
Epilepsi efter hjärnskada ökar risken för tidig död 28.8.2018 06:20:09
Västra cancercentrumet förstärks med stadig personal22.8.2018 09:05:04
Förbättrad ekonomisk prognos för sjukvårdsdistriktet 21.8.2018 10:40:00


 

Päivitetty: 7.2.2018 10:55

 Rajaa tiedotteita