Meddelanden

 

 

Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 529.1.2020 13:15:00
Meddelande från sjukvårdsdistriktets styrelsemöte 28.1.202028.1.2020 11:40:00
Åucs nya sjukhus får namnet Fyrsjukhuset28.1.2020 10:35:04
Robotassisterad kirurgi effektiverar operationer av cancer i huvudet och halsen23.1.2020 06:50:08
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 422.1.2020 11:55:00
RSV-epidemin hindrar besök från syskon under skolåldern på barnvårdsavdelningarna17.1.2020 13:15:00
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 315.1.2020 08:15:00
Docent Matti Bergendahl utsedd till direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 14.1.2020 13:40:00
Banbrytande forskning i Finland utsedd till ett av decenniets viktigaste – behandlingen av blindtarmsinflammation påverkas globalt 9.1.2020 07:20:00
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 28.1.2020 10:55:00
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 5118.12.2019 11:05:00
Åbolands sjukhus hör snart till Åucs – verksamheten fortsätter till stor del som förut 17.12.2019 12:35:00
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige beslutar om valet av direktör i januari 17.12.2019 09:50:00
Sjukvårdsdistriktet godkände stiftelseurkunden och stadgan för stiftelsen för Pemar sanatorium 17.12.2019 09:40:00
Heikki Ukkonen ny direktör för Hjärtcentret17.12.2019 09:35:00
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 5011.12.2019 13:20:00
Åucs Psykiatris distansmottagning underlättar patientens vardag5.12.2019 09:05:05
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 494.12.2019 07:50:00
Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 4828.11.2019 07:10:00
Kaareas kantiner stängs i sjukhusen 27.–29.11. på grund av JHL:s stödstrejk26.11.2019 14:55:02
Sjukvårdsdistriktet överlåter Pemar sanatorium till stiftelsen26.11.2019 14:50:00
Valet av sjukvårdsdistriktets direktör remitterades26.11.2019 14:10:05
Sjukvårdsdistriktet skär ner på investeringarna26.11.2019 14:10:02
Reformen av social- och hälsovårdstjänster framskrider i Egentliga Finland26.11.2019 14:05:04
Fysiatrin vid Åucs och stadssjukhuset fusioneras i början av 202026.11.2019 09:25:00
Sjukvårdsdistriktet avstår från Labquality 26.11.2019 09:10:00
Sjukvårdsdistriktet ger upp sitt ägande i läkarhelikopterbolag26.11.2019 09:10:00
Reformen av social- och hälsovårdstjänster påskyndas i Egentliga Finland20.11.2019 08:30:04
​Spermadonatorer behövs i Egentliga Finland20.11.2019 07:10:00
Kvalitetserkännande för urologutbildningen vid Åucs 18.11.2019 08:20:05
Poststrejken har avslutats7.11.2019 14:10:00
Omfattningen av det nya psykiatriska sjukhuset omvärderas5.11.2019 13:35:02
Ambitiös plan för ordnande av hälso- och sjukvården förbereds i Egentliga Finland5.11.2019 13:30:02
Sjukvårdsdistriktet vill avyttra Pemar sanatorium 5.11.2019 13:25:02
Matti Bergendahl föreslås bli Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör5.11.2019 12:15:00
Åucs jour för barn och unga flyttas till U-sjukhuset23.10.2019 09:40:00
Centralisering av förlossningarna av mycket små prematurer skulle spara liv21.10.2019 07:30:00
Flera arbetare vid skeppsvarvet i Åbo insjuknat i allvarlig pneumokocksjukdom 16.10.2019 07:15:11
Namntävling för Åucs nya sjukhus 14.10.2019 04:45:00
Åucs har fått Cancer Centre-status11.10.2019 09:30:00
Sjukvårdsdistriktets ekonomiska prognos litet ljusare – sparåtgärder behövs trots det8.10.2019 14:40:00
Sjukvårdsdistriktets budget – endast litet utrymme för tillväxt8.10.2019 14:20:00
”Vi måste minska på stigman”7.10.2019 05:35:00
Planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset fortsätter 17.9.2019 09:50:00
Jouren för barn och unga flyttar till U-sjukhuset17.9.2019 09:45:00
Västra cancercentret går med i Nationellt cancercentrum 17.9.2019 09:40:00
Byggkostnaderna för T3-sjukhuset följer index17.9.2019 09:40:00
Patientsäkerheten på Åucs är en gemensam sak 17.9.2019 08:05:00
Akutvården och jouren kallas nu för Åucs Akuten13.9.2019 06:15:00
​Skoliospatienter har hög livskvalitet fem år efter operation9.9.2019 05:15:00


 

Päivitetty: 17.1.2020 15:51

 Rajaa tiedotteita