Dialyspatientens vård förbättras

Åucs ökar vården som sker hemma för dialyspatienter som lider av njursjukdomar. Samtidigt centraliseras vården av patienter som behöver krävande dialysvård till sina sjukhus. En del av dialysvården förverkligas i fortsättningen som köptjänst, då serviceproducenten valts efter konkurrensutsättningen.

Dialyspatienter lever allt längre och därför ökar mängden dialysvård hela tiden.

Njurcentralens ansvarsområdesdirektör, överläkare Kaj Metsärinne anser att hemdialys är ett bättre alternativ för patienten, både vad gäller livskvaliteten och kostnaderna. Vården sker i en bekant miljö, patienterna undgår besvärliga sjukhusresor och sparar också på resekostnader.

– För tillfället finns det 202 dialyspatienter inom vårt område och på Åucs sjukhus utförs närmare 20 000 hemodialysbehandlingar per år, säger han.

Kaj Metsärinne

Metsärinne berättar att i bästa fall har så mycket som två tredjedelar av de nya dialyspatienterna under de senaste åren förlitat sig på självständig hemdialys. Man har också ökat mängden dialysbehandlingar på alla Åucs närsjukhus.

– Ifall vi flyttar 30 hemodialyspatienter till köptjänsters krets, kan vi avstå ifrån det utrymme som vi för närvarande använder för dialysutbildning och omplacera dess personal till utvidgning av hemdialysutbildning och övrig, mer krävande dialysverksamhet. Patienternas kostnader för mediciner, tillbehör och måltider inbesparas och kostnaderna för varje patient är annars också lägre för hemodialys som lagts ut på entreprenad än vad det är vid Åucs Njurcentral.

Ökningen av hemdialys ökar kostnaderna med cirka 100 000 euro. Enligt Metsärinne skulle kostnaderna ändå öka mer om dialysen inte läggs ut på entreprenad, eftersom den uppskattade ökningen av dialyspatienter skulle kräva mer utrymmen och personal i framtiden.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände förslaget om att lägga utbildningsdialysen ut på entreprenad 24.4.2018 enligt förslaget.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 2.10.2019 15:25
Skapad : 24.4.2018 10:50