Diskussion om kommunikation i vården

I Åbo inleds Svenska veckan med diskussion om kommunikation i vården.

Under seminarieeftermiddagen som ordnas på Åbo universitetscentralsjukhus på måndag 3.11 behandlas svenskspråkig kommunikation inom vården.

På seminariet talar bland annat språkskyddssekreterare Johanna Lindholm från Folktinget om patientens rättigheter enligt lagen och docent Camilla Lindholm från Helsingfors universitet om kommunikation mellan patient, vårdpersonal och närstående. I slutet av seminariet ordnas en paneldiskussion där temat diskuteras vidare.

Stina Niemi-Leppäsyrjä på språktjänsterna vid Åucs är utbildare i svensk kommunikation och en av talarna på seminariet. Hon kommer att lyfta fram patientvänlig kommunikation på svenska.

– I undervisningen tar jag alltid upp och vi diskuterar olika språkkulturer och speciellt alltså då svensk språkkultur som skiljer sig på många sätt från den finska. Till exempel reaktion är ytterst viktigt i svensk kommunikation. På svenska är vi vana vid att när vi frågar något så får vi ett svar eller minst en reaktion, en nick, ett leende. Tystnad, ingen reaktion tolkas som ohövligt.

– På detta sätt vill väl i och för sig alla patienter och anhöriga bli bemötta när de kommer till sjukhuset, alltså att tas emot hövligt och vänligt på sitt eget modersmål, fortsätter Niemi-Leppäsyrjä.

Men hur pratar vi och reagerar vi när vi tar emot en svenskspråkig patient eller anhörig? Detta är en viktig fråga på Åucs som är ett tvåspråkigt sjukhus med svenskspråkiga patienter både från Åboland, Åland och Österbotten. En god och säker vård kräver god kommunikation mellan patienten och läkaren och vårdpersonalen. Kommunikationen är en del av vården.

– Internationell forskning visar att många anmälda vårdskador beror på brister i kommunikationen. En bättre kommunikation ger välinformerade, trygga patienter vilket samtidigt ökar möjligheterna för ett bra behandlingsresultat, påpekar Stina Niemi-Leppäsyrjä. 

Text: Aino Öhman


Tid: måndag 3.11.2014 kl. 13.00 - 15.45
Plats: Risto Lahesmaa-salen, T-sjukhuset, Åbo universitetscentralsjukhus (Tavastlandsvägen 11, Åbo)

Program

13.00–13.30 Kaffe

13.30 Välkommen! Samuli Saarni, cheföverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt


13.40 Vad säger lagen om patientens rättigheter? Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare, Folktinget

14.10 Språket i vården. Kommunikation mellan patient, vårdpersonal och närstående. Camilla Lindholm, docent, Helsingfors universitet

14.40 På väg mot patientvänlig kommunikation på svenska. Stina Niemi-Leppäsyrjä & Aino Öhman, Språktjänsterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

15.00 Paneldiskussion: Kommunikation i vården - hur kan vi bli bättre på det?

Ordförande: Jean Lindén, alternerande nyhetschef, Åbo Underrättelser
Paneldeltagare:
  • Marica Fihlman, patientrepresentant
  • Robert Paul, docent, specialistläkare inom internmedicin
  • Camilla Lindholm, docent, Helsingfors universitet
  • Olli-Pekka Lehtonen, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

15.45 Tack och hejdå!

Printa ut inbjudan och programmet:
 seminarieprogram.pdf 

Seminariet är avgiftsfritt men vi önskar förhandsanmälan senast 26.10 till Aino Öhman (aino.ohman(a)tyks.fi)

Anställda vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anmäler sig via programmet för uppföljning av fortbildning (täydennyskoulutusseuranta).

Päivitetty: 22.10.2019 14:02