Parkeringen ändras på Åucs stamsjukhusets område

Åucs och Q-Park Finland Oy har undertecknat ett 10 års avtal om tillhandahållandet av parkeringen på Åucs stamsjukhusets område.

Ändringsarbetena görs etappvis före 1.7.2015. Efter att arbetet är klart kommer det att finnas 540 parkeringsplatser för kunderna och 990 parkeringsplatser för personalen.

- I och med de nya arrangemangen får man alla nuvarande parkeringsplatser i effektivare användning och parkeringskvalitén förbättras, säger fastighetschef Timo Seppälä.

P1-våningen i personalens nuvarande parkeringshus tas i kundparkeringsbruk senast i början av juli. Åucs stamsjukhusets område delas i fyra parkeringssektorer för att göra skyltningen och prissättningen klarare. Skyltningen förnyas och t.ex. informerar man i fortsättningen i realtid om parkeringsområdenas lediga platser. I början av juni öppnar även Q-park en egen kundservicestation på stamsjukhusets område och därifrån får man vid behov hjälp och information.

De första synliga förändringarna i parkeringen på Åucs stamsjukhusets område är de nya kategorierna för kundparkeringsplatserna som tas i bruk i början av maj: priskategorierna A och B samt förnyade biljettmaskiner till utomhusområdena. Efter förnyandet av biljettmaskinerna är det möjligt att betala för parkeringen med chipkort eller med EasyParks mobilapplikation.

Förändringar i kundparkeringen från och med 1.5.2015

För engångsparkering, det vill säga kortvarig gäst- eller kundparkering, kommer två priskategorier i bruk, A och B. Det finns två A-parkeringstariffområden: Parkeringsrutorna bredvid T-sjukhuset och framför U-sjukhuset. Till B-området hör övriga parkeringsområden för kortvarigt bruk.

Prissättning av kundparkeringen

  • A-området: 2 €/h
  • B-området: 1 €/h
  • Dagsparkering: 6 €/12 h
  • Dag-, kväll- och nattparkering: 8 €/dygn

Förändringar i personalparkeringen från och med 1.7.2015

Parkeringsområdena för Åucs personal utökas med P3-parkeringshuset mellan A- och U-sjukhuset och utomhusområdet bakom U-sjukhuset. Personalparkeringen klassificeras i ute- och inneparkeringskategorier och i avtalsparkeringen tar man i bruk en elektronisk tillståndskontroll och även registerplåtsidentifiering för att underlätta användningen.

Prissättning av personalparkeringen: Personalens säsongskort

  • Hallparkering 15 €/månad eller 1,5 €/arbetsskift
  • Utomhusparkering: 10 €/månad eller 1 €/arbetsskift

Månadsdebiteringen baserar sig på personalens maximala antal arbetspass per månad. För extra parkering utanför arbetstid debiterar man separat.

Ändrat : 2.10.2019 12:53
Skapad : 24.4.2015 13:16