Vi begränsar besök av syskon under skolåldern vid förlossningsavdelningarna 1,2 och 4 under RSV- epidemin

RSV (respiratory syncytial virus) är en betydande orsak till infektion i nedre andningsvägarna hos spädbarn och små barn. I år är en mer utbredd epidemi att vänta, och den har redan inletts.

Man kan undvika att få smittan genom god handhygien och dessutom bör man undvika besök av snuviga personer eller personer med halsont i sådana familjer där det finns små bebisar.

 

Kalle Korhonen, ansvarig läkare för vården av nyfödda barn, Barn- och ungdomskliniken
Marjo Kauppila, Överskötare, Kvinnokliniken

Ändrat : 19.1.2018 14:53
Skapad : 16.1.2018 13:35