Siirry sisältöön

Affärsverket för akutvården och jouren

Jourtjänster

I Egentliga Finland säkerställs tillgång till jourtjänster dygnet runt vid våra fyra verksamhetsenheter som finns i Åbo, Loimaa, Salo och Nystad.

Antalet besök per år uppgår till c. 130 000. För bedömning av akutsjukvårdsbehovet använder vi oss av de enhetliga grunderna för jourvård som fastställts av SHM.

Det årliga antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppgår till cirka 65 000. Inom distriktet fungerar 34 akutsjukvårdsenheter. Dessutom medverkar Gränsbevakningsväsendets sjöräddningsenhet, kommunernas och FRK:s enheter för prehospital akutsjukvård och läkarenheten FinnHEMS20.

Kontaktpersoner

Jourmedicin 
Teemu Elomaa 02 313 8922

Personal och utveckling
Kaarina Tanttu 02 313 8923

Fakturering
02 313 8934

Anmärkningar och klagomål
Patientombudsmannen 02 313 0000 (växel)

Patienttransporter, förflyttningar mellan vårdenheter
Jari Mäkinen 02 313 0000 (växel)

Patienttransporter, interna patientförflyttningar

Niina Nolvi 02 313 2173

Telefonrådgivning och textbehandling
Satu Hurme 02 313 8849

Rekrytering
vårdpersonal: se rekrytering, sida 
läkare:  Pasi Pyrhönen 02 313 8926

Datasystem
Hanna Jääskeläinen 02 313 0021

Undersökningsvårdavdelning
Kaarina Tanttu 02 313 8923 

Styrelse 

Medlemmarna i affärsverkets styrelse finns på sidan sjukvårdsdistriktets förtroendeorgan.

Päivitetty: 14.8.2017 10:54
Luotu: 21.6.2016 09:01

 Kontaktuppgifter

Sirpa Rantanen
verkställande direktör
02 313 8920 

Kaarina Tanttu
personal- och utvecklingschef
02 313 8923

Marjut Granlund
byråsekreterare, förvaltning
02 313 8927

Besöksadress

Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo