Siirry sisältöön

Polikliniken för vuxenpsykiatri, Kimito

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Gästgivargränd 7, Kimito

Öppettider

Mån–tors kl. 8–16
Fre kl. 8-14.15

Telefon

02 314 6530 byrå

Fax

02 314 6544

Postadress

Gästgivargränd 7, 25700 Kimito

Polikliniken för vuxenpsykiatri, Kimito

Vi vårdar i första hand vuxna patienter från Kimitoön som är i behov av psykiatrisk öppenvård.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Avgifterna för mentalvårdstjänsterna finns på informationssidan för patientavgifter.

Huvudverksamheten för Åbolands sjukhus psykiatriska poliklinik är i Pargas (Vapparvägen 15).

Poliklinikens personal består av en multiprofessionell arbetsgrupp:

  • överläkare
  • läkare i specialiseringstjänstgöring
  • psykolog
  • ergoterapeut
  • biträdande avdelningsskötare
  • tre sjukskötare
  • socialarbetare.

Ansvarspersoner

Överläkare Kauko Ojanen, tfn 02 314 6552
Avdelningsskötare tfn 050 400 3010

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 22.12.2017 13:28