Siirry sisältöön

 Den psykiatriska neuromodulationsenheten

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhus, A-del, 2. våning
ingång 3 A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

TMS-vård ingång:

Åucs, U-sjukhus, C-del, 7. våning
ingång 3 A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Telefon

02 313 8771
050 342 7040 (rTMS)

Postadress

Psykiatrian neuromodulaatioyksikkö
PL 52, 20521 Åbo

 Den psykiatriska neuromodulationsenheten

  • Potilaille
  • Opiskelijoille

Den psykiatriska neuromodulationsenheten ansvarar centralt inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för genomförandet av neuromodulationsbehandlingar för patienter med psykiatriska sjukdomar. Behandlingsformerna utgörs av elbehandling (ECT), ketamininfusionsbehandling, transkraniell magnetstimulationsbehandling (TMS) och transkraniell elektrisk stimulationsbehandling med likström (tDCS).

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

En läkare i specialiseringstjänst, en sjukskötare och en avdelningssekreterare arbetar inom arbetsgruppen. Under de dagar då ECT-behandlingar ges, arbetar också en anestesiläkare och anestesiskötare inom enheten.

Den psykiatriska neuromodulationsenheten hör till kompetenscentret för neuromodulationsbehandling och är en av spetsenheterna inom Åucs år 2019.

Päivitetty: 29.1.2020 13:18