Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   17.6.2019

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                  10 veckor
 • Urologi                                                             11 veckor
 • Skumbehandling                                                8 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                            5 veckor
 • Gastroenterologi                                               15 veckor
 • Reumatologi                                                     16 veckor
 • Neurologi                                                         12 veckor
 • Kardiologi                                                         6 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                       6 veckor
 • UKG-barn                                                          1 veckor

Lungsjukdomar                                                  12 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                                  7 veckor

Barnsjukdomar                                                  13 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                              2 veckor

 • Hörselundersökning                                         19 veckor
 • Hörselapparatutprovning                                  31 veckor

Gynekologi                                                          3 veckor

Ögonsjukdomar                                                16 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                      14 veckor
 • Kolonoskopi                                                     19 veckor
 • Enteroskopi                                                       9 veckor
 • Kapselendoskopi                                              12 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                                1 veckor
 • 24h-EKG                                                           0 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                     12 veckor
 • Prick-testning                                                   6 veckor

Fysiatri                                                                13 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 1.11.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                   1,5 mån
 • Hemorrojder                                              1,5 mån
 • Ljumskbråck                                                  2 mån
 • Galla                                                            1,5 mån
 • Höftprotes                                                  operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Knäprotes                                                   operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Andra ortopediska ingrepp                        2 mån
 • Urologiska ingrepp                                   2,5 mån
  (sterilisering                                                  5 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                                 1 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                   1 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                    1 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          4 mån
 • Andra ögoningrepp                                      6 mån
Päivitetty: 18.6.2019 14:00