Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   12.11.2018

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                   8 veckor
 • Urologi                                                               6 veckor
 • Ortopedi                                                            7 veckor
 • Skumbehandling                                              6 veckor
 • Protes                                                                7 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                         5 veckor
 • Gastroenterologi                                           12 veckor
 • Reumatologi                                                     8 veckor
 • Neurologi                                                        12 veckor
 • Kardiologi                                                          8 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                    8 veckor
 • UKG-barn                                                          2 veckor

Lungsjukdomar                                                  8 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                              2 veckor

Barnsjukdomar                                                 10 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                             6 veckor

 • Hörselundersökning                                     11 veckor
 • Hörselapparatutprovning                            11 veckor

Gynekologi                                                           2 veckor

Ögonsjukdomar                                                12 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                      7 veckor
 • Kolonoskopi                                                   16 veckor
 • Enteroskopi                                                      3 veckor
 • Kapselendoskopi                                           16 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                               1 veckor
 • 24h-EKG                                                             1 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                    6 veckor
 • Prick-testning                                                    6 veckor

Fysiatri                                                                 10 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 1.11.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                   1,5 mån
 • Hemorrojder                                              1,5 mån
 • Ljumskbråck                                                  2 mån
 • Galla                                                            1,5 mån
 • Höftprotes                                                  operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Knäprotes                                                   operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Andra ortopediska ingrepp                        2 mån
 • Urologiska ingrepp                                   2,5 mån
  (sterilisering                                                  5 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                                 1 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                   1 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                    1 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          4 mån
 • Andra ögoningrepp                                      6 mån
Päivitetty: 13.11.2018 11:54