Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   16.4.2018

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                   7 veckor
 • Urologi                                                             13 veckor
 • Ortopedi                                                            9 veckor
 • Skumbehandling                                            13 veckor
 • Protes                                                                 9 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                          5 veckor
 • Gastroenterologi                                              4 veckor
 • Reumatologi                                                      2 mån.
 • Neurologi                                                        14 veckor
 • Kardiologi                                                          9 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                    9 veckor
 • UKG-barn                                                           1 veckor

Lungsjukdomar                                                 11 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                               7 veckor

Barnsjukdomar                                                   5 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                             6 veckor

 • Hörselundersökning                                        9 veckor
 • Hörselapparatutprovning                             12 veckor

Gynekologi                                                            5 veckor

Ögonsjukdomar                                                10 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                        9 veckor
 • Kolonoskopi                                                     23 veckor
 • Enteroskopi                                                        2 veckor
 • Kapselendoskopi                                               7 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                               2 veckor
 • 24h-EKG                                                             1 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                    6 veckor
 • Prick-testning                                                    6 veckor

Fysiatri                                                                   8 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 3.4.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                    1,5 mån
 • Hemorrojder                                                  1 mån
 • Ljumskbråck                                                1,5 mån
 • Galla                                                             2,5 mån
 • Höftprotes                                                      6 mån
 • Knäprotes                                                       7 mån
 • Andra ortopediska ingrepp                         3 mån
 • Urologiska ingrepp                                       2 mån
  (sterilisering                                                   4 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                              1,5 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                    3 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                  1,5 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          2 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          3 mån
 • Andra ögoningrepp                                      3 mån
Päivitetty: 17.4.2018 09:44