Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   11.11.2019

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                10 veckor
 • Urologi                                                            9 veckor
 • Skumbehandling                                            14 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                          5 veckor
 • Gastroenterologi                                              4 veckor
 • Reumatologi                                                    8 veckor
 • Neurologi                                                       12 veckor
 • Kardiologi                                                        4 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                      4 veckor
 • UKG-barn                                                        0 vecka

Lungsjukdomar                                                  9 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                                 6 veckor

Barnsjukdomar                                                   6 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                              2 veckor

 • Hörselundersökning                                         19 veckor
 • Hörselapparatutprovning                                  31 veckor

Gynekologi                                                         10 veckor

Ögonsjukdomar                                                16 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                      13 veckor
 • Kolonoskopi                                                     16 veckor
 • Enteroskopi                                                       8 veckor
 • Kapselendoskopi                                                7 veckor

Kliniskfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                                1 vecka
 • 24h-EKG                                                           0 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                       1 vecka
 • Prick-testning                                                   6 veckor

Fysiatri                                                                10 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 1.11.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                   1,5 mån
 • Hemorrojder                                              1,5 mån
 • Ljumskbråck                                                  2 mån
 • Galla                                                            1,5 mån
 • Höftprotes                                                  operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Knäprotes                                                   operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Andra ortopediska ingrepp                        2 mån
 • Urologiska ingrepp                                   2,5 mån
  (sterilisering                                                  5 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                                 1 mån

Gynekologi

 • Andra gynekologiska ingrepp                    1 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          4 mån
 • Andra ögoningrepp                                      6 mån
Päivitetty: 12.11.2019 08:34