Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   18.6.2018

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                 12 veckor
 • Urologi                                                             13 veckor
 • Ortopedi                                                          12 veckor
 • Skumbehandling                                            13 veckor
 • Protes                                                               12 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                          5 veckor
 • Gastroenterologi                                            11 veckor
 • Reumatologi                                                      2 mån.
 • Neurologi                                                        14 veckor
 • Kardiologi                                                        10 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                  10 veckor
 • UKG-barn                                                           3 veckor

Lungsjukdomar                                                 14 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                               8 veckor

Barnsjukdomar                                                 10 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                             6 veckor

 • Hörselundersökning                                      15 veckor
 • Hörselapparatutprovning                             16 veckor

Gynekologi                                                          10 veckor

Ögonsjukdomar                                                10 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                      13 veckor
 • Kolonoskopi                                                     18 veckor
 • Enteroskopi                                                      10 veckor
 • Kapselendoskopi                                             14 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                               3 veckor
 • 24h-EKG                                                             1 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                  11 veckor
 • Prick-testning                                                    8 veckor

Fysiatri                                                                 10 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 1.6.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                      2 mån
 • Hemorrojder                                              1,5 mån
 • Ljumskbråck                                                  2 mån
 • Galla                                                             2,5 mån
 • Höftprotes                                                      7 mån
 • Knäprotes                                                       8 mån
 • Andra ortopediska ingrepp                         3 mån
 • Urologiska ingrepp                                    2,5 mån
  (sterilisering                                                   4 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                  1,5 mån
 • Halsmandel                                                 1,5 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                              2,5 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                    3 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                     1 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          3 mån
 • Andra ögoningrepp                                      2 mån
Päivitetty: 19.6.2018 13:48