Siirry sisältöön

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   18.3.2019

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                     5 veckor
 • Urologi                                                               6 veckor
 • Ortopedi                                                             8 veckor
 • Skumbehandling                                                 2 veckor
 • Protes                                                                 8 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                            5 veckor
 • Gastroenterologi                                               10 veckor
 • Reumatologi                                                      8 veckor
 • Neurologi                                                         12 veckor
 • Kardiologi                                                          8 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                        8 veckor
 • UKG-barn                                                          1 veckor

Lungsjukdomar                                                   7 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                                  7 veckor

Barnsjukdomar                                                    9 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                               6 veckor

 • Hörselundersökning                                           11 veckor
 • Hörselapparatutprovning                                   11 veckor

Gynekologi                                                           7 veckor

Ögonsjukdomar                                                 12 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                       12 veckor
 • Kolonoskopi                                                      21 veckor
 • Enteroskopi                                                        7 veckor
 • Kapselendoskopi                                               14 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                                4 veckor
 • 24h-EKG                                                            1 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        6 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                     10 veckor
 • Prick-testning                                                   6 veckor

Fysiatri                                                                 9 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 1.11.2018

Kirurgi

 • Åderbråck                                                   1,5 mån
 • Hemorrojder                                              1,5 mån
 • Ljumskbråck                                                  2 mån
 • Galla                                                            1,5 mån
 • Höftprotes                                                  operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Knäprotes                                                   operationerna tar slut på Åbolands sjukhus 31.12.2018
 • Andra ortopediska ingrepp                        2 mån
 • Urologiska ingrepp                                   2,5 mån
  (sterilisering                                                  5 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                               1 mån
 • FESS                                                                 1 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                   1 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                    1 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                          3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                          4 mån
 • Andra ögoningrepp                                      6 mån
Päivitetty: 19.3.2019 10:20