Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 Väntetider för vård i Åbolands sjukhus

 • Öppenvård
 • Operationer

​Nedanstående tider gäller normal remisstidsbeställning.

Tiden räknas från den tidpunkt, då remissen har registrerats inkommen till sjukhuset.

Uppgifterna uppdateras varje vecka.

Väntetider   18.9.2017

Kirurgi

 • Allmän kirurgi                                                   7 veckor
 • Urologi                                                             13 veckor
 • Ortopedi                                                          10 veckor
 • Skumbehandling                                            13 veckor
 • Protes                                                               10 veckor

Inremedicin

 • Allmän inremedicin                                          5 veckor
 • Gastroenterologi                                            10 veckor
 • Reumatologi                                                      3 mån.
 • Neurologi                                                        10 veckor
 • Kardiologi                                                          8 veckor
 • UKG & kardiologbesök                                    8 veckor
 • UKG-barn                                                           0 veckor

Lungsjukdomar                                                  6 veckor

 • Påbörjande av CPAP-vård                               8 veckor

Barnsjukdomar                                                  5 veckor

Öron-, näs-, halssjukdomar                            5 veckor

 • Hörselundersökning                                      10 veckor
 • Hörselapparatutprovning                             16 veckor

Gynekologi                                                          7 veckor

Ögonsjukdomar                                                 8 veckor

Endoskopiska undersökningar

 • Gastroskopi                                                      12 veckor
 • Kolonoskopi                                                     15 veckor
 • Enteroskopi                                                                -          Görs ej för tillfället.
 • Kapselendoskopi                                               9 veckor

Klinisfysiologiska undersökningar

 • Belastnings-EKG                                               4 veckor
 • 24h-EKG                                                             2 veckor
 • 24h-pH-registrerting                                        7 veckor
 • NOX-sömnregistrering                                    6 veckor
 • Prick-testning                                                    6 veckor

Fysiatri                                                                 9 veckor

​Nedanstående tider gäller normal tidsbeställning.

Brådskande operationer (t.ex. canceroperationer) behandlas skilt.

Tiden räknas från den tidpunkt, då vår specialist har konstaterat behovet
till ett ingrepp eller en operation och vårdreservation görs.

Uppgifterna uppdateras månatligen.

Väntetider 30.8.2017

Kirurgi

 • Åderbråck                                                    2,5 mån
 • Hemorrojder                                               2,5 mån
 • Ljumskbråck                                                2,5 mån
 • Galla                                                                 2 mån
 • Höftprotes                                                       6 mån
 • Knäprotes                                                        6 mån
 • Andra ortopediska ingrepp                          3 mån
 • Urologiska ingrepp                                     2,5 mån
  (sterilisering                                                   6 mån)

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Näsmandel                                                     1 mån
 • Halsmandel                                                    1 mån
 • Tuber                                                            0,5 mån
 • FESS                                                                 3 mån

Gynekologi

 • Sterilisering                                                 2,5 mån
 • Andra gynekologiska ingrepp                  2,5 mån

Ögonsjukdomar

 • Gråstarr                                                            3 mån
 • Tårkanalsingrepp                                            4 mån
 • Andra ögoningrepp                                        4 mån
Päivitetty: 19.9.2017 08:14