Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

 Polikliniken för vuxenpsykiatri, Kimito

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Gästgivargränd 7, Kimito

Öppettider

Mån–tors kl. 8–16
Fre kl. 8-14.15

Telefon

02 314 6530 byrå

Fax

02 314 6544

Postadress

Gästgivargränd 7, 25700 Kimito

 Polikliniken för vuxenpsykiatri, Kimito

 • Till patienten
 • Mer information

Vi vårdar i första hand vuxna patienter från Kimitoön som är i behov av psykiatrisk öppenvård.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Avgifterna för mentalvårdstjänsterna finns på informationssidan för patientavgifter.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

Huvudverksamheten för Åbolands sjukhus psykiatriska poliklinik är i Pargas (Vapparvägen 15).

Poliklinikens personal består av en multiprofessionell arbetsgrupp:

 • överläkare
 • läkare i specialiseringstjänstgöring
 • psykolog
 • ergoterapeut
 • biträdande avdelningsskötare
 • tre sjukskötare
 • socialarbetare.

Ansvarspersoner

Överläkare Ari Lahti, tfn 02 314 6530
Avdelningsskötare tfn 02 314 6553

Huvudverksamheten för Åbolands sjukhus psykiatriska poliklinik är i Pargas (Vapparvägen 15).

Poliklinikens personal består av en multiprofessionell arbetsgrupp:

 • överläkare
 • läkare i specialiseringstjänstgöring
 • psykolog
 • ergoterapeut
 • biträdande avdelningsskötare
 • tre sjukskötare
 • socialarbetare.

Ansvarspersoner

Överläkare Irma Myllylä, tfn 02 314 6530

Avdelningsskötare Tanja Kemppi, tfn 02 314 6553

Päivitetty: 31.3.2016 08:52