Siirry sisältöön

 Operationsavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbolands sjukhus
Kaskisgatan 13, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–16

(uppvakningsenheten kl. 8-18)

Telefon

02 314 6288 uppvakningsenheten

Fax

02 314 6100

Postadress

Kaskisgatan 13

20700 ÅBO

 Operationsavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför elektiva, på förhand planerade operationer inom flera specialiteter. Vi har ingen jourverksamhet.

Av våra operationer är över 60 % dagkirurgiska och resten sådana som kräver vård på avdelningen. Vi betjänar patienter på finska och på svenska.

Skötarnas kontaktuppgifter

Vårdkoordinatorn, tfn 02 314 6228

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Anestesiform väljs utgående från åtgärden, med beaktande av patientens önskemål.

Våra utrymmen

På vår avdelning finns fyra operationssalar.

Ansvarspersoner

Överläkare Carl-Olof Pirttikangas
Avdelningsskötare Ann-Marie Rautoma

​Anestesiamuoto valitaan toimenpiteen mukaan, potilaan toivomus huomioiden.

Tilat​

Osastollamme on neljä leikkaussalia.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Carl-Olof Pirttikangas

Osastonhoitaja Tuire Ovaska

Päivitetty: 22.12.2017 13:42