Siirry sisältöön

Allmän presentation av Åbolands sjukhus


 

Åbolands sjukhus har sedan början av år 2006 fungerat som ett affärsverk inom sjukhusdistriktet. Vi erbjuder tjänster inom specialiserad sjukvård både för vårt egna ansvarsområde, med cirka 23 000 invånare i Pargas och Kimitoön, och för många andra kommuner inom Egentliga Finland.

Åbolands sjukhus är fullständigt tvåspråkigt, vilket gör det särskilt populärt bland den svenskspråkiga befolkningen.

På Åbolands sjukhus finns

 • internmedicinsk vårdavdelning
 • kirurgisk/gynekologisk vårdavdelning
 • operationsavdelning.

På poliklinikerna får man service inom följande specialiteter:

 • internmedicinska sjukdomar
 • kirurgi
 • lungsjukdomar
 • barnsjukdomar
 • kvinnosjukdomar
 • ögonsjukdomar
 • öronsjukdomar
 • fysiatri.

I samband med sjukhuset finns även laboratorium och bilddiagnostikenhet.

 

Åbolands sjukhus har minskat antalet bäddplatser och verksamhet som kräver vård på avdelning och kraftigt ökat öppenvårdsverksamheten och dagkirurgin. År 2012 omvandlade sjukhuset den dagkirurgiska enhetens utrymmen till ett dagsjukhus, som fungerar som infusionspoliklinik och som enhet för mer avancerade och tidskrävande polikliniska åtgärder. På samma gång flyttade man dagkirurgiska behandlingar till mer ändamålsenliga ställen.


 

Päivitetty: 24.8.2017 10:52
Luotu: 2.7.2014 18:03