Siirry sisältöön

Affärsverket Tyks-Sapa, sjukvårdstjänster 

Affärsverket Tyks-Sapa producerar och ordnar sjukvårdstjänster och avtalsforskning åt sjukvårdsdistriktet, dess medlemskommuner och åt andra kunder samt möjliggör utveckling av forskning och undervisning inom området. Affärsverket Tyks-Sapa är en del av samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Affärsverket består av sex serviceområden. I samband med serviceområdena verkar medicinska fakultetens undersöknings- och utbildningsenheter vid Åbo universitet.

Affärsverket producerar tjänster inom följande områden:

Bilddiagnostik

Instrumentvård

Klinisk neurofysiologi

Laboratorium

Läkemedelsförsörjning

Mikrobiologi och genetik (på finska)

Patologi

Se även Saske – Centret för screening av medfödda ämnesomsättningssjukdomar​. 

Kundkontaktpersoner

De olika serviceområdena har kundkontaktpersoner.

  • Patologi: Avdelningsöverläkare Heikki Aho
  • Instrumentvård: chef Hanna Mäkilä
  • Läkemedelsförsörjning: provisor Minna-Liisa Knuutila-Jerkku
  • Tykslab: Biträdande överläkare Pia Leino
  • Tyks mikrobiology ovh genetiik chef Antti Hakanen
  • Egentliga Finlands avbildningscentral: Adm. bitr. överläkare Sakari Salo
  • KNF: överläkare Markus Mü​ller

Verksamhetsidé och vision

 

Affärsverket Tyks-Sapas verksamhet baserar sig på strategin godkänd av direktionen 20.9.2011 § 61. Affärsverkets verksamhetsidé är enligt strategin att producera sjukvårdstjänster för bruk i hälso- och sjukvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts specialupptagningsområde på ett genomgripande sätt och inom ramarna för våra nationella speciella kompetensområden. På Affärsverket Tyks-Sapa utförs undersökning, studier, utveckling och undervisning av sjukvårdstjänsterna för den föränderliga hälso- och sjukvårdens behov för patientens bästa.

Enligt vår vision 2015 är Affärsverket Tyks-Sapa en pålitlig och ledande organisatör och producent av sjukvårdstjänster inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts specialupptagningsområde samt en internationellt erkänd föregångare inom området.

Direktion

 

Affärsverket Tyks-Sapas verksamhet styrs och övervakas av affärsverkets direktion. Direktionen svarar för vederbörligt ordnande av affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen. Till direktionen hör nio medlemmar och deras personliga ersättare. En av medlemmarna och dennes ersättare representerar Åbo universitet. Direktionens föredragande är verkställande direktör Hanna Mäkäräinen och sekreterare är ledningens sekreterare Kirsi-Marja Blomster.

Direktionens kontaktuppgifter:

Direktionen för Affärsverket Tyks-Sapa, TE504D
Tavastlandsvägen 11
20520 Åbo
tfn 02 313 2900
e-post: kirjaamo@tyks.fi

Päivitetty: 27.1.2017 08:58
Luotu: 2.7.2014 18:13


 

Kontaktuppgifter

Hanna Mäkäräinen
Verkställande direktör
02 313 2904

Kirsi-Marja Blomster
Ledningens sekreterare
02 313 2900

Mervi Koskinen
Byråföreståndare
02 313 7306