Siirry sisältöön

 Klinisk neurofysiologi

​Kontaktuppgifter

A-sjukhus, Klinisk neurofysiologi

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset (byggnad 6)
C-flygeln, våning 5, ingång 4A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån-tors kl. 7.30-16.00
Fre kl. 7.30-15.00

Telefon

02 313 1936
050 433 4648

Fax

02 313 3922

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

U-sjukhus, VEEG och sömnundersöknings-enhet

Besökadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3) C-flygeln, våning 7, ingång 3A Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppertider

Öppet vid tidsbeställning

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 Klinisk neurofysiologi

  • Till patienten
  • Mer information


Vi utför undersökningar med vilka det utreds bl.a. neurologiska sjukdomar, sömnstörningar, nervskador och muskelsjukdomar. Även sjukdomar som orsakar nervrelaterad smärta, medvetandestörningar och nedsättning i sinnen hör till vår specialkomptens.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. En del av våra patienter kommer också via jouren.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Vi utför diagnostiska undersökningar av det perifera och centrala nervsystemet, det sensoriska systemet och sömnen samt långvariga övervakningar under operation och på intensivvårdsavdelningarna för patienter i alla åldrar.

Vi utbildar i samarbete med universitetet och yrkeshögskolan läkare i specialiseringstjänstgöring, medicine kandidater och studerande inom hälsovårdssektorn (bioanalytiker YH).

Vetenskaplig forskning är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi genomför självständig forskning och deltar i lokal (Åucs och Åbo universitet), nationell och internationell forskning.

Klinisk-neurofysiologiska enheten har fr.o.m. år 2003 fungerat enligt kvalitetskontrollsystem som ackrediterats av FINAS (Finnish Accreditation Service). Vi är inom vår specialitet det första laboratoriet med ackreditering i Finland och veterligen också i hela världen. Ackrediteringsbeslutet baserar sig på internationell standard EN ISO/IEC 17025:2005. Uppgifter om vårt testlaboratoriums (T212) kompetensområde och dess giltighet presenteras på www.finas.fi.

Ansvarspersoner

Överläkare Satu Jääskeläinen, tfn 02 313 1939

Administrativ avdelningsskötare Anne Hjort, tfn 02 313 1897

Päivitetty: 4.4.2017 10:22