Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bilddiagnostik

​Bilddiagnostik

       Tidsbeställning  Vårddirektiv

 

Egentliga Finlands avbildningscentral är ett serviceområde i  Affärsverket Tyks-Sapa inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Avbildningscentralen producerar eller anordnar tjänster inom radiologin för sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter och de hälsovårdscentraler och andra instanser som tecknat avtal för köp av undersökningar. Vi utför årligen drygt 300 000 undersökningar.

Päivitetty: 8.9.2017 12:18
Luotu: 2.7.2014 18:14

Servicen för överföring och lagring av röntgenbilder

Röntgenbildernas överföring till dvd

Feedback