Siirry sisältöön

Allmänt

Egentliga Finlands avbildningscentral producerar eller anordnar tjänster inom radiologin för sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter och de hälsovårdscentraler och andra instanser som tecknat avtal för köp av undersökningar. Vi utför årligen drygt 300 000 undersökningar.

Röntgenenheterna vid sjukvårdsdistriktets sjukhus hör till Egentliga Finlands avbildningscentral.  Personalen består av över 280 fast anställda personer i tjänste- eller arbetsförhållande. Enheten har en chef i huvudsyssla, och för vårdarbetet och utvecklingen av detta ansvarar därtill avbildningscentralens överskötare.  Avbildningscentralen har delats upp i avdelningsgrupper, som leds av ansvarig ledare för avdelningsgruppen tillsammans med administrativa avdelningsskötaren.

Avbildningscentralen har ett nära samarbete med Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och andra utbildningsverk i regionen. På enheten utbildas bland annat specialistläkare inom radiologi och röntgenskötare. Vetenskaplig forskning är en del av enhetens arbete.

Målet för avbildningscentralen är att  förbättra den lokala tillgängligheten av bilddiagnostiska tjänster, effektiv användning av tillgängliga resurser, försäkrande av jämn och hög kvalitet på undersökningar samt tätare samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

På Egentliga Finlands avbildningscentral finns modern avbildningsapparatur, som regelbundet förnyas. Ny radiologisk teknologi och nya metoder tas i bruk vid maskinanskaffningar och således strävar man efter att bevara både högklassig basdiagnostik och högklassigt specialkunnande. Det senare representeras av bland annat sex magnetavbildningsapparater och flersnittsdatortomografier med snabba tredimensionella rekonstruktioner, utan att förglömma två riktningars angiografiapparater för specialåtgärder i hjärnblodkärlen.

Egentliga Finlands avbildningscentral producerar undersökningarna digitalt och delger resultaten (bilder och utlåtanden) till användarna via sjukvårdsdistriktets bildnät. Undersökningsresultaten arkiveras i det gemensamma arkivet. Till andra universitetssjukhusen och till en del av de privata avbildningscentren har man skapat en elektronisk dataöverföringsrutt för att underlätta patientens besök och för att säkerställa överföringen av information.

Päivitetty: 12.3.2018 09:28
Luotu: 8.8.2014 09:31