Siirry sisältöön

 Mikrobiologiska laboratoriet, Tykslab avd. 938

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbo stadssjukhus vån.1
Kommunalsjukhusvägen 20 Åbo

Öppettider

Vardagar kl. 7.00-16.00 och på veckosluten kl. 7.00-15.00

Telefonnummer

02 313 2925 (laboratoriet)

Fax

02 313 9019

Postadress

Tykslab avd. 938/Åbo stadssjukhus
PB 28, 20701 Åbo

 Mikrobiologiska laboratoriet, Tykslab avd. 938

  • Till patienten
  • Mer information

På den kliniska mikrobiologins enhet utförs undersökningar som reder ut orsaken till infektionssjukdom eller infektions- eller vaccinationsimmunitet.

Bakterie-, svamp-, parasit- och virussjukdomar undersöks med olika slags odlings-, antigendiagnostik-, nukleinsyradiagnostik- och antikroppsbestämningsmetoder samt med mikroskopiundersökningar.

Klinisk mikrobiologi är i nära samband med klinisk immunologi. Med undersökningar inom klinisk immunologi reder man ut hur patientens immunsystem fungerar och man diagnostiserar autoimmunitetssjukdomar.

Vi betjänar sjukhus, hälsovårdscentraler och andra hälsovårdsenheter inom Egentliga Finland. De vanligaste undersökningarna som vi utför är bl.a. blod-, urin-, svalg- och varodlingar, klamydiadiagnostik, svampodlingar samt hepatit- och HIV-bestämningar.

Ansvarspersoner

Tf. överläkare Kaisu Rantakokko-Jalava
02 3133946

Överskötare Benita Paloheinä
02 3131901

Administrativ avd.skötare Eija Elo-Lehtonen
02 31924

Päivitetty: 23.8.2018 08:40