Siirry sisältöön

 För läkare och vårdpersonal

 För läkare och vårdpersonal

  • Kontaktuppgifter
  • Instruktioner
  • Pressmeddelanden

​Kontaktuppgifter till Tykslab

E-post: fornamn.efternamn@tyks.fi

Kundkontaktperson

Biträdande överläkare Pia Leino, tfn 02 313 3892

Kemi

Överläkare Maria Raitakari, tfn 050 3055916
Överkemist Marja-Kaisa Koivula, tfn 050 3306317
Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen, tfn 02 313 1890
Avdelningsöverläkare Veli Kairisto, tfn 02 313 2899
Sjukhuskemist Hanna-Mari Pallari, tfn 02 313 5904
Sjukhuskemist Anne Renvall, tfn 02 313 2912
Biträdande överkemist Taina Katajamäki , tfn 02 313 5989

Metabolism

Avdelningsöverläkare Veli Kairisto, tfn 02 313 2899
Sjukhuskemist Anne Renvall, tfn 02 313 2912

Molekylgenetik

Avdelningsöverläkare Veli Kairisto, tfn 02 313 2899
Specialistläkare Katri Kivinen, tfn 02 313 2869
Sjukhusgenetiker Vesa Juvonen, tfn 02 313 1908
Sjukhusgenetiker Tuija Lundán, tfn 02 313 3897
Sjukhusgenetiker Maaret Ridanpää, tfn 02 313 7156
E-post: molgen@tyks.fi

Hematologi och Blodcentret

Avdelningsöverläkare Anri Tienhaara, tfn 02 313 1997
Specialistläkare Timo Takala, tfn 02 313 0939
Specialistläkare Tarja-Leena Penttilä, tfn 02 313 0594
Specialistläkare Saila Loikas, tfn 02 313 8936
Specialistläkare Anna Linko-Parvinen, tfn 02 313 8939
Sjukhuskemist Kaisa Kurvinen, tfn 02 313 0413
Sjukhuskemist Päivi Holm, tfn 02 313 3901

​Kemister inom regioner

Loimaa kretssjukhus, Salo kretssjukhus:
Sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn 040 723 4756
Åbolands sjukhus, Åucs Reso sjukhus, Åucs Vakka-Suomi sjukhus, Åbo stadssjukhus: Sjukhuskemist Heidi Berghäll, tfn 02 313 0631

IT, Laboratorium

IT-chef, överkemist Ari Törmä, tfn 02 313 0164, 050 435 8770
Tillämpningsexpert Krista Merikukka, tfn 02 313 0995
 Tillämpningsexpert Anne Pinomäki, tfn 02 313 0909, 050 438 3646
Tillämpningsexpert Tuija Lähde, tfn 02 313 6341, 040 757 0665
E-post: TykslabAtk@tyks.fi

Medicinska forskningsprojekt

Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen, tfn 02 313 1890
Laboratorieskötare Tuula Laukkanen, tfn 02 313 0518

Administrativa avdelningsskötare

Maiju Manelius, Område 1 (stamsjukhuset), tfn 02 313 5930
Kirsi Kaitanen, Område 3 (Åbo stad, Åbolands sjukhus), tfn 02 313 6308
Tiina Arvela, Område 4 (Reso, Masku, Virmo, Härkätie), tfn 02 314 1520
Minna Mäkelä, Område 5 (Salo, Pemar, Pernå, Halikko), tfn 02 314 4025
Tiina Arvela, Område 6 (Vakka- Suomi, Vemo, Tövsala, Gustavs, Pyhäranta) tfn 02 313 1520
Arja Huipero, Område 7 (Loimaa, Alastaro, Oripää), tfn 02 313 43269

Kontaktpersoner för studerande

Studerande inom bioanalytik
Laboratorieskötare Sari Pitkänen, tfn 050 4386123
Studerande inom medicin
Undervisningsskötare Pipsa Allen, tfn 02 313 0166

Farmakologi

Överläkare Risto Huupponen, tfn 02 333 7542
Överläkare Mika Scheinin, tfn 02 333 7502

​Instruktioner i samband med laboratorieundersökningar finns i sjukvårdsdistriktets infobank.

Tykslabs pressmeddelanden finns endast på finska och kan hittas här.

Päivitetty: 24.8.2017 12:32