Siirry sisältöön

 Strålbehandlingspolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 1 (C-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån-fre kl. 7.30–15.00

Telefonnummer

02 313 1821 avdelningen

02 313 1807 vårdkoordinatorn

Fax

02 313 3831

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst till MRI 

 Strålbehandlingspolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

På grund av variationer i behandlingarna kan det ske ändringar i behandlingstiderna.

Strålbehandling är en central behandlingsform av cancer. Vid strålbehandling använder man strålning som inverkar särskilt på celler som är i delningsskedet och som därmed förstör cancerceller väl. Strålbehandlingen planeras individuellt.

Ansvarspersoner

tf. avdelningsöverläkare Paula Lindholm, tfn 02 313 1824

Avdelningsskötare Päivi Wilén, tfn 02 313 1827

Päivitetty: 20.9.2019 10:43