Siirry sisältöön

 Mödrapolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefonnummer

02 313 1320 byrå

02 313 1320 tidsbeställning
(mån–fre kl. 13–15)

02 313 1336 tidsbeställning under jourtid

Fax

02 313 1344

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Mödrapolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar kvinnor som planerar graviditet, är gravida eller som fött barn.

På våra specialpolikliniker sköter vi om patienter med diabetes eller förlossningsrädsla. Därtill har vi enhet för fosterundersökning.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Man bör söka sig direkt utan remiss till oss, ifall

  • det förekommer blödning efter graviditetsvecka 22
  • du är gravid och har ramlat omkull och stött buken eller råkat ut för någon annan olycka
  • fostrets rörelser har betydligt minskat
  • du får smärtsamma sammandragningar före graviditetsvecka 32.

Remitterande av patient till mödrapolikliniken på Åucs

Bortsett från nödfall behövs läkarremiss. I problem vid graviditeten bör mamman först kontakta sin egen mödrarådgivningsbyrå eller hälsovårdscentral, och därifrån får hon vid behov får remiss. Remissen kan vara skriftlig, elektronisk eller i mer brådskande fall kan läkaren ringa.

Vi betjänar gravida mammor även via vår nättjänst Äitiysnetti. (Du kan även fråga på svenska trots att sidan tills vidare är oöversatt).

Skötarnas kontaktuppgifter

Barnmorska, tfn 02 313 1336 (kl. 8-16)

 Vård och undersökningar

 

Vi förverkligar en familjecentrerad vård med betoning på individualitet och kontinuitet i en viktig levnadsfas för familjen. 

Ansvarspersoner

Spec.läkare Susanna Timonen

Vikarie avdelningsskötare Leila Varakas tfn 050 462 9501

Fosterundersökningsläkare

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 7.3.2018 15:19