Siirry sisältöön

 Internmedicinska vårdavdelningen 1

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 5 (B-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1012

Fax

02 313 2012

Postadress

PB 52, 20521 Åbo


 

 Internmedicinska vårdavdelningen 1

  • Till patienten
  • Mer information

 

Vi ansvarar för internmedicinska patienters vård och undersökning i första skedet tillsammans med de övriga internmedicinska avdelningarna. Vi får patienter dygnet runt, mest på kvällen och natten. Vårt mål är snabb diagnostik och val av behandling enligt den.

Våra patienter kommer från jouren, Åucs intensivvårdsavdelning, Åucs hjärtövervakning eller sjukvårdsdistriktets övriga avdelningar.

Vårdtiden är i genomsnitt 3 dagar. Vissa patienter behöver kortvarig vård och uppföljning och en del patienter överförs till en annan internmedicinsk avdelning, kretssjukhus eller hälsovårdscentral för fortsatt vård.

I vården samarbetar vi med de andra specialiteterna.

För vården debiteras vårddagsavgift, poliklinikavgift eller avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

Besökstider

Mån-sön kl. 13-18.30. Patienter på övervakning kan bara ta emot korta besök och högst två besökare åt gången.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

​Utgångspunkten i vår verksamhet är kompetens inom akutvård samt snabb diagnostik och vårdlinjering. Inom diagnostiken, vården och rehabiliteringen gör vi multiprofessionellt samarbete med experter inom olika specialiteter, läkare och vårdpersonal (fot-, diabetes- och missbrukarvårdare, fysio- och ergoterapeut) samt med socialarbetarna.

Våra utrymmen

På avdelningen finns en centralövervakningsenhet som möjliggör kontinuerlig övervakning av hjärtats rytm och syrsättning från varje bäddplats. På avdelningen finns ett internmedicinskt övervakningsrum med tre bäddplatser.

I övervakningsrummet är en egen sjukskötare på plats och detta möjliggör uppföljning och behandling av mer krävande andningsbalans, medvetandenivå och vätskebalans. I övervakningsrummet genomförs bl.a. de mest intensiva maskinella andningsstödsbehandlingarna, kardioversioner, trombolysbehandlingar av ventromboser och övriga läkemedelsbehandlingar som kräver noggrannare uppföljning.

Ansvarspersoner

Avdelningsläkare Ilpo Nuotio, tfn 02 313 0486
Avdelningsskötare Susanne Walls, tfn 02 313 5012
Biträdande avdelningsskötare Seija Lohisto, tfn 02 313 5001

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 22.12.2017 12:29