Siirry sisältöön

 Polikliniken för utvecklingsuppföljning

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång C, våning 3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Telefon

02 313 2473 tidig uppföljning av mycket små prematurer
(mån–fre 8–16)

02 313 1439 senare uppföljning av mycket små prematurer
(mån, tis och tors 10–11.30)

02 313 2473 syrgaspolikliniken
(mån–fre 8–16)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Polikliniken för utvecklingsuppföljning

  • Till patienten
  • Mer information

På polikliniken för utvecklingsuppföljning (PN1L och PN2L) uppföljs barn som efter utskrivningen har utvecklingsrisk beträffande tillväxten och/eller utvecklingen. Barn som fötts före graviditetsvecka 32 och/eller väger under 1500 g vid födseln uppföljs upp till två års ålder, barn födda i graviditetsvecka 32–34 uppföljs tills de börjar gå och större barn enligt behov.

De som skrivits ut tidigt t.ex. med matningssond går på polikliniken för utvecklingsuppföljning på sjukskötar- eller sjukskötar- och fysioterapeutmottagning. Barn som skrivits ut med tilläggssyrgas uppföljs på en egen s.k. syrgaspoliklinik (PN5L).

Arbetsgruppen på polikliniken för utvecklingsuppföljning består av barnläkare, fysioterapeut och sjukskötare. På besöken bedöms barnets tillväxt, utveckling, hälsotillstånd, näring, sömn, allmänna välbefinnande men också hur föräldrarna orkar och mår. Vid behov konsulteras olika specialiteter. I samband med besöket kan t.ex. utföras hörselundersökningar och bilddiagnostik eller blodprovstagning. I samband med tvåårskontrollen utförs åldersenliga psykologiska test.

Mellan utvecklingsuppföljningens besök kan familjerna ta kontakt med polikliniken per telefon.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​På PN1L-polikliniken uppföljs barn som fötts före graviditetsvecka 32 och/eller som vägt mindre än 1500 g vid födseln, dvs. små prematurer, upp till 1-2 månaders ålder. Vid den beräknade tiden utförs magnetröntgen och i en månads ålder BAEP-hörselundersökning.

På P2NL-polikliniken uppföljs små prematurer från 2-4 månaders ålder upp till två års ålder, barn som fötts i graviditetsvecka 32-34 från 2 månaders ålder fram tills de går och större barn enligt behov.

Sjukskötare på polikliniken

PN1L och PN5L, Satu Ekblad

PN2L, Päivi Tuomikoski

Obs! Vänligen kontakta sjukskötaren om barnet insjuknat i vattkoppor eller annan smittosam sjukdom. Kom vänligen inte på mottagning om du eller barnet har en smittosam sjukdom.

Päivitetty: 7.2.2018 07:39