Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kirurgiska polikliniken 1

 Kirurgiska polikliniken 1

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), vån. 1 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån-fre kl. 7.30-15.30

Telefon

02 313 2225 tidsbeställning och förfrågningar
(mån-fre kl. 9.00–15.00)

Fax

02 313 3245

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Kirurgiska polikliniken 1

 • Till patienten
 • Mer information

 

Vi undersöker, planerar och ordnar behandling och operationer, vi följer upp hur vården framskrider samt genomför kirurgiska åtgärder och endoskopier.

Våra specialiteter är:

 • Handkirurgi Patienter med handskada eller följdtillstånd av handskada.
 • Plastikkirurgi och allmänkirurgi Patienter som genomgår korrigerande operationer efter avlägsnade av bröst på grund av cancer, patienter med hudcancer samt patienter som har hudförändringar eller knölar i kroppen.
 • Traumavård Patienter som efter olycksfall har skador i stöd- och rörelseorgan eller följdtillstånd av skada.
 • Urologi Patienter som har urinorganssjukdom som behandlas kirurgiskt.
 • Blodkärlskirurgi Patienter som har vensjukdom som kräver kirurgisk behandling, till exempel åderbråck.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Patienterna kommer även enligt överenskommelse på efterkontroll- och uppföljningsbesök.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Bra att veta 

Anmäl dig i entréaulan när du kommer till polikliniken.

I specialsituationer, till exempel då det är extra rusning, har vi även kvällsmottagning.

På vår poliklinik har vi undervisningsmottagning, där studerande inom medicin genomför sin arbetspraktik.

 Vård och undersökningar

 

 

​För studerande i medicin är arbetspraktik en viktig del av utbildningen. I ett mottagningsbesök på vår undervisningspoliklinik ingår

 • inledande undersökning genomförd av studerande
 • mottagning ledd av specialistläkare med 6-12 studerande närvarande
 • bedömning av operationsbehovet och vårdplanering
 • eventuella undersökningar som genomförs på mottagningen
 • i undervisningssyfte grundlig genomgång av undersökning och vårdpraxis beträffande sjukdomen.

Expertis och kunnande

År 2008 fick våra skötare inom urologin sjukvårdsdistriktets utmärkelse för framgångsrik utveckling av vårdarbetet.

År 2012 fick hela personalen sjukvårdsdistriktets utmärkelse för utvecklingen av patientsäkerheten.

Ansvarspersoner

Överläkare Harri Hakovirta, tfn 02 313 0059
Avdelningsskötare Tuulikki Viljakainen, tfn 02 313 8244

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Vi hör till Åucs Klinik för bukkirurgi och urologi.

Vi hör till Åucs verksamhetsområde Neuro.

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 5.4.2017 10:41