Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kirurgiska polikliniken 2

 Kirurgiska polikliniken 2

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), vån. 2 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån-fre kl. 7.30-15.30

Telefon

02 313 1221 tidsbeställning och förfrågningar
(mån-fre kl. 9.00–15.00)

Fax

02 313 3221

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Kirurgiska polikliniken 2

 • Till patienten
 • Mer information

​Vi undersöker, planerar och ordnar behandling och operationer, vi följer upp hur vården framskrider samt genomför kirurgiska åtgärder och gipsningsbehandlingar.

Våra specialiteter är:

 • Handkirurgi Patienter som har skada i handen, följdtillstånd av skada i handen eller annan sjukdom i handen.
 • Neurokirurgi Patienter som i hjärnan, ryggmärgen eller ryggraden har sjukdom som kräver kirurgisk behandling samt patienter som behöver stimulatorbehandling på grund av rörelserubbning eller smärta.
 • Plastikkirurgi Korrigerande operationer av bröst eller hud samt behandling av hudcancer och sår.
 • Traumavård Patienter som efter olycksfall har skador i stöd- och rörelseorgan eller följdtillstånd av skada.
 • Blodkärlskirurgi Diagnostik och vård av patienter med artärsjukdom som kräver kirurgisk behandling.
 • Allmänkirurgi Patienter som i brösten, sköldkörteln eller bisköldkörteln har god- eller elakartade förändringar, hudförändringar eller knölar i kroppen.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Patienterna kommer även enligt överenskommelse på efterkontroll- och uppföljningsbesök.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Bra att veta 

Anmäl dig i entréaulan när du kommer till polikliniken.

I specialsituationer, till exempel då det är extra rusning, har vi även kvällsmottagning.

På vår poliklinik har vi undervisningsmottagning, där studerande inom medicin genomför sin arbetspraktik.

 Vård och undersökningar

 

 

För studerande i medicin är arbetspraktik en viktig del av utbildningen. I ett mottagningsbesök på vår undervisningspoliklinik ingår

 • inledande undersökning genomförd av studerande
 • mottagning ledd av specialistläkare med 6-12 studerande närvarande
 • bedömning av operationsbehovet och vårdplanering
 • eventuella undersökningar som genomförs på mottagningen
 • i undervisningssyfte grundlig genomgång av undersökning och vårdpraxis beträffande sjukdomen.

Expertis och kunnande

År 2008 fick medikalvaktmästare Kirsi Leivo sjukvårdsdistriktets utmärkelse för framgångsrik utveckling av gipsningsverksamheten.

År 2012 fick hela personalen sjukvårdsdistriktets utmärkelse för utvecklingen av patientsäkerheten.

Vår specialkompetens är undersökning och behandling av bentumörer samt skelett- och ledinflammationer.

Ansvarspersoner

Överläkare Harri Hakovirta, tfn 02 313 0059

Biträdande avdelningsskötare Eija Salo, tfn 02 313 0824

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Vi hör till Åucs verksamhetsområde Neuro.

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 31.5.2017 10:35