Siirry sisältöön

 Diabetespolikliniken för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång B, våning 5
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån-tors kl. 8–16
Fre kl. 8–14

Telefon

02 313 1472 skötare
(mån–fre kl. 11.30–12.30)

Fax

02 313 3419

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Diabetespolikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Diabetespolikliniken verkar i samma utrymmen som avdelningen för barn och unga. Vi behandlar diabetes hos patienter under 16 år. Största delen av våra patienter har typ 1-diabetes dvs. insulinbristdiabetes.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. Besöket tar 30–45 minuter. Ibland kan också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

På besöken uppföljs blodsockerbalansen, tillväxten och övriga sjukdomar som ibland hör samman med diabetes. På varje besök kontrolleras blodprov från fingerspetsen för att få den genomsnittliga blodsockernivån och årligen undersöks på laboratoriet mer omfattande blod- och urinprov.

För varje patient utarbetas en individuell plan för att samordna insulinbehandling, kost och motion. Handledning och stöd för egenvård är en central del av verksamheten och når också till barnets närmaste krets, till dagvården och skolan.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Ansvarspersoner

Specialistläkare inom barnsjukdomar Taina Routi

Specialistläkare inom barnsjukdomar och barnendokrinolog Kirsti Näntö-Salonen

Diabetesskötare Päivi Ruusu

I diabetesarbetsgruppen ingår också näringsterapeut, rehabiliteringsinstruktör och familjeterapeut. Enligt behov ordnar vi så att patienten också har möjlighet till att träffa dem.

Päivitetty: 22.12.2017 12:35