Siirry sisältöön

 Allmänpediatriska polikliniken

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång C, våning 3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15.30

Telefon

02 313 3420 skötare
02 313 1424 läkare

Fax

02 313 1434

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Allmänpediatriska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Hos oss undersöks och vårdas 0-16-åriga barn och ungdomar som har flera olika symtom och sjukdomar.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. För besöket debiteras poliklinikavgift. Besöket tar 30-45 minuter och inkluderar skötarens undersökningar (längd och vikt samt vid behov mätning av feber eller blodtryck) och läkarmottagning. Under våren och hösten kan ibland också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

Under besöket planeras nödvändiga laboratorieprov eller bilddiagnostik. Ibland kan till exempel röntgenbilder eller blodprov tas redan före läkarmottagningen. Resultaten på undersökningarna och den fortsatta vårdplanen meddelas per telefon eller i samband med ett kontrollbesök.

​Personal

Läkare i specialiseringstjänstgöring inom barnsjukdomar

Deltidsanställd specialistläkare inom barnsjukdomar

Två sjukskötare

Samma personal ansvarar också under tjänstetid för jourpolikliniken för barn.

Päivitetty: 22.12.2017 12:35