Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

 PET-centrum

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Stamsjukhus, byggnad 14
Ingång 14A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30-15.30

Telefon

02 313 1883
(mån-fre kl. 8-15)

Fax

02 313 2874

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 PET-centrum

  • Till patienten
  • Mer information

PET är snittavbildningsmetod som ger information om vävnadernas funktion, kroppens ämnesomsättning och hur läkemedel uppför sig i vävnaderna.

PET-avbildning är till nytta vid undersökning av t.ex. hjärnan eller hjärtat eller cancerspridning, samt då man söker inflammationshärdar.

PET-centrumet är ett nationellt undersökningscentrum gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och Åucs. Till vår verksamhet hör utöver patientundersökningar högklassig vetenskaplig forsknings- och publikationsverksamhet samt utveckling och tillverkning av isotoper med positronsemission. Vi är Finlands ledande utvecklare av PET-undersökningar.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​I PET-undersökningen markeras läkemedlet med radioisotop och patienten får medlet antingen via injektion eller inandning. Ämnet tar sig till det ställe som undersöks och stället avbildas med en kamera som tar emot strålning.

En PET-CT-undersökning kombinerar radioisotopundersökning med datortomografi och på så vis får man exakt information både om ämnesomsättningen och om vävnadernas strukturella avvikelser.

Information om PET-centrumets patientundersökningar: PET-undersökningar (Infobanken).

Vår avbildningsapparatur

  • 2 PET-CT-kameror (PET+64 snitt CT)
  • 2 PET-kameror
  • 1 MRI-apparat 1,5T
  • 1 PET/MRI-kamera
  • 1 djur-PET/CT-kamera
  • 2 ultraljudskameror

Ansvarspersoner

Överläkare Juhani Knuuti, tfn 02 313 2888

Avdelningsskötare Anne Helminen, tfn 02 313 2840

Biträdande avdelningsskötare Tarja Keskitalo, tfn 02 313 0756

PET-centrumets medicinska ansvar är hos avdelningens överläkare och ansvaret för användningen av strålning är hos avdelningens sjukhusfysiker

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 20.6.2016 12:46