Siirry sisältöön

 Neonatala intensivvårdsavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång A, våning 9
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Telefon

02 313 1413 avdelningen

02 313 2413 sekreteraren

Fax

02 313 2485

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Neonatala intensivvårdsavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi vårdar nyfödda som fötts för tidigt (prematurer) och nyfödda som kräver specialiserad sjukvård. Vi har jour dygnet runt alla dagar.

Våra vårdresultat är utmärkta i internationell jämförelse (internationell jämförelse på webbsidan, Finlands jämförelse hittas på Institutet för hälsa och välfärds sidor: PERFECT - Keskoset: Hyvin ennenaikaisten keskosten hoito, kustannukset ja vaikuttavuus. Avhandlingen finns på finska och engelska).

Vi är föregångare i familjecentrerad vård: hela personalen på neonatala intensivvårdsavdelningen är specialutbildad i individuellt beaktande av barnet och föräldrarna i samarbete. Vi är också ett utbildningscenter för andra sjukhus (utbildningsmanual på finska). Vi började som första i Finland med neonatal intensivvård i familjerum i april 2014. Vår grundprincip är att barnet har rätt att vara nära föräldrarna.

Personalen är engagerad i sitt arbete och motiverad i att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens. Vår yrkeskompetens hålls uppdaterad.

Besökstider

  • Obegränsad besökstid för föräldrar och syskon.
  • Mor- och farföräldrar får besöka en gång i veckan.
  • Övriga besökare bör kontakta personalen på förhand.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Liisa Lehtonen, tfn 02 313 0253

Avdelningsskötare Elina Hiltunen, p. 02 313 2508

Päivitetty: 5.4.2018 08:51