Siirry sisältöön

 Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen - Tules

Kontaktuppgifter

Ledare för verksamhetsområdet Ville Äärimaa, tfn 02 313 6103

Ledningens sekreterare Tuula Hämäläinen, tfn 02 313 6104

Överskötare Paula Vainikainen, tfn 02 313 6101

E-post

fornamn.efternamn@tyks.fi

Fax

02 313 3730

Adress

Åucs, Kirurgiska sjukhuset
Luolavuorivägen 2
PB 28, 20700 Åbo

 Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen - Tules

 • Allmän presentation
 • Vetenskaplig forskning

Inom verksamhetsområdet vårdas sjukdomar och olycksfallsskador i stöd- och rörelseorganen.


Våra avdelningar:

 

Ville Äärimaa

Ville Äärimaa, Ledare för verksamhetsområdet

Paula Vainikainen

Paula Vainikainen, Överskötare

 

 

Inom verksamhetsområdet för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen finns en separat forskningsenhet (Orthopaedic Research Unit) i samarbete med Åbo universitet. Ansvarsperson är professor Hannu Aro. Forskningsenheten utför både grundforskning och klinisk forskning.

Inom verksamhetsområdet utför vi individuellt forskningsarbete och deltar i internationella forskningsprojekt.

I vår forskning prioriterar vi:

 • Ledproteser; hållbarhet och utvecklingsarbete
 • Broskskador
 • Tillväxtfaktorer vid vävnadsläkning
 • Bioaktivt glas som ersättningsämne vid skelettdefekter
 • Korrigering av främre korsbandet
 • Tumörer i skelettet
 • Resorberbara fästningsmaterial vid behandling av frakturer
 • Behandlingsmetoder vid benfrakturer
 • Kirurgiska vårdens kvalitet
Keijo Mäkelä         

Keijo Mäkelä, forskningsledare

Päivitetty: 17.9.2019 14:03