Siirry sisältöön

 Klinisk neurofysiologi

Anvisningar och feedback

Anvisningar
Ge Feedback

 

Klinisk neurofysologi

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
C-flygeln, våning 4, ingång 3A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån-tors kl. 7.30-16.00
Fre kl. 7.30-15.00

Telefon

02 313 1936
050 433 4648

Fax

02 313 3922

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 

VEEG och sömnundersöknings-enhet

 

Besökadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3) C-flygeln, våning 7, ingång 3A Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppertider

Öppet vid tidsbeställning

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 Klinisk neurofysiologi


Vi utför undersökningar med vilka det utreds bl.a. neurologiska sjukdomar, sömnstörningar, nervskador och muskelsjukdomar. Även sjukdomar som orsakar nervrelaterad smärta, medvetandestörningar och nedsättning i sinnen hör till vår specialkomptens.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. En del av våra patienter kommer också via jouren.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 10.5.2019 15:53