Siirry sisältöön

Tykslabs administration

Besöksadress
Kinakvarngatan 10, Medisiina D (MD7C), Åbo

Postadress
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,

Tykslab Administration
PB 52, 20521 Åbo

Fax
02 313 3971

Överläkare, chef Paula Grönroos, tfn 050 4750 845
Biträdande överläkare, kundkontaktperson Pia Leino, tfn 02 313 3892
Överskötare Maiju Manelius, tfn 050 4381 910
IT-chef Ari Törmä, tfn 02 313 0164
Specialplanerare Heli Heinonen, tfn 050 515 0072
Byråsekreterare Mirva Tuominen, tfn 02 313 3918
Byråsekreterare Laura Lankinen, tfn 02 313 3915
Byråsekreterare Johanna Hoikkala, tfn 02 313 8401

Päivitetty: 1.10.2019 15:54