Siirry sisältöön

 Allmänt

 Allmänt

  • Allmänt
  • För läkare och vårdpersonal
  • Mer information

 Tykslab producerar kostnadseffektivt högklassiga laboratorietjänster för hälsovårdsenheter. Våra största kunder är enheterna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och hälsovårdscentralerna i Egentliga Finland. Vissa tjänster utförs också riksomfattande.

Tykslabs enheter är

  • Klinisk kemi
  • Hematologi  
  • Utbildning och forskning.

Tykslab har i Egentliga Finland ett omfattande provtagningsnätverk med 29 provtagningsenheter.

​Kontaktuppgifter till Tykslab

E-post: fornamn.efternamn@tyks.fi

Kundkontaktperson

Biträdande överläkare Pia Leino, tfn 02 313 3892

Kemi

överläkare Maria Raitakari tjänstledigt 1.10.19-30.4.20
Överkemist Marja-Kaisa Koivula, tfn 050 3306317
Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen, tfn 02 313 1890
Avdelningsöverläkare Veli Kairisto, tfn 02 313 2899
Biträdande överkemist Taina Katajamäki , tfn 02 313 5989
Sjukhuskemist Hanna-Mari Pallari, tfn 02 313 5904
Sjukhuskemist Anne Renvall, tfn 02 313 2912
Sjukhuskemist Tanja Savukoski, tfn 050 440 1773 

Hematologi och Blodcentret

Avdelningsöverläkare Anri Tienhaara, tfn 02 313 1997
Specialistläkare Timo Takala, tfn 02 313 0939
Specialistläkare Tarja-Leena Penttilä, tfn 02 313 0594
Specialistläkare Anna Linko-Parvinen, tfn 02 313 8939
Sjukhuskemist Kaisa Kurvinen, tfn 02 313 0413

​Kemister inom regioner

Åucs Loimaa sjukhus, sjukhuskemist Tanja Savukoski, tfn 050 440 1773
Åucs Salo sjukhus, sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn 040 723 4756
Åucs Vakka-Suomi sjukhus, sjukhuskemist Anne Renvall, tfn 02 313 2912
Åbo stadssjukhus sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn 040 723 4756

IT, Laboratorium

IT-chef, överkemist Ari Törmä, tfn 02 313 0164, 050 435 8770
Tillämpningsexpert Krista Merikukka, tfn 02 313 0995, 050 344 0157
Tillämpningsexpert Anne Pinomäki, tfn 02 313 0909, 050 438 3646
Tillämpningsexpert Tuija Lähde, tfn 02 313 6341, 040 757 0665
E-post: TykslabAtk@tyks.fi

Medicinska forskningsprojekt

Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen, tfn 02 313 1890, läkare Annika Kouki, tfn 050 515 0310
Laboratorieskötaren Tuula Laukkanen, tfn 02 313 0518, Päivi Laine, tfn 02 313 1916 och Niina Seppälä, tfn 02 313 1931

Administrativa avdelningsskötare

Vs. Anna-Elina Lehtonen, Område 1 (stamsjukhuset), tfn 050 411 4431
Kirsi Kaitanen, Område 3 (Åbo stad, Åbolands sjukhus), tfn 050 438 3776
Tiina Arvela, Område 4 (Reso, Masku, Virmo), tfn 050 363 9724
Minna Mäkelä, Område 5 (Salo, Pemar, Pernå, Halikko), tfn 050 409 0427
Tiina Arvela, Område 6 (Vakka- Suomi, Vemo, Tövsala, Gustavs, Pyhäranta) tfn 050 363 9724 
Irja Hieta, Område 7 (Loimaa, Alastaro, Oripää, Härkätie), tfn 046 920 0637

Kontaktpersoner för studerande

Studerande inom bioanalytik
Laboratorieskötare Sari Pitkänen, tfn 050 4386123
Studerande inom medicin
Undervisningsskötare Pia Salmi, tfn 050 358 3481

​Instruktioner i samband med laboratorieundersökningar finns i sjukvårdsdistriktets infobank.

Undersökningsguiden

Päivitetty: 22.10.2019 10:57