Siirry sisältöön

 Kliniken för bukkirurgi och urologi

Kontaktuppgifter

Verksamhetsområdets ledning

Verksamhetsområdets chef
Arto Rantala
tel. 02 313 9551

Överskötare
Tarja Horn
tel. 02 313 1201

Sekreterare för verksamhetsområdets chef
Anne Mäkinen
tel. 02 313 2200

Växel

03 313 0000

Fax

02 313 2284

E-post

förnamn.efternamn@tyks.fi

Byråadress

ÅUCS Stamsjukhuset
Byggnad nr 7, 2:a vån.
Kinakvarnsgatan 4–8, Åbo 

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Kliniken för bukkirurgi och urologi

  • Presentation
  • Vetenskaplig forskning

Verksamhetsområdets ansvarsområden och avdelningar ansvarar för vården av buksjukdomar och urologiska sjukdomar.

Inom ÅUCS ansvarar vi för hela den specialiserade bukkirurgiska och urologiska sjukvården och för den internmedicinska gastroenterologiska öppna vården. Vi tar också hand om koordineringen av verksamheten vid kretssjukhusen. 

Vår kärnverksamhet utgörs av akutkirurgi samt diagnostik och behandling av cancersjukdomar. Av alla patienter som insjuknar i cancer inom sjukvårdsdistriktet diagnostiseras eller behandlas 43 % inom vårt verksamhetsområde.

Vi arbetar både i A-sjukhuset och i T-sjukhuset.

Våra ansvarsområden

Våra avdelningar och polikliniker

Våra primära forskningsområden är

  • sårläkning
  • cancer- och läkemedelsforskning inom områdena bukkirurgi (abdominell kirurgi) och urologi
  • tittkirurgi (endoskopisk kirurgi)
  • bariatrisk kirurgi (överviktskirurgi)
  • appendicitforskning (blindtarmsinflammation).
Päivitetty: 26.2.2019 14:03