Siirry sisältöön

 Kvinnokliniken

Kontaktuppgifter

Verksamhetsområdets ledning

Överläkare
Kaarin Mäkikallio
tfn 02 313 9204

Sekreterare för chefen för verksamhetsområdet
Riitta Ulén
tfn 02 313 2300

Överskötare
Leila Varakas
tfn 02 313 1301

Överskötarens sekreterare
Tiina Pohjalainen
tfn 050 406 0674

Professor Päivi Polo 
(forskning och undervisning)
tfn 02 313 1305 

Fax

02 313 2340

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset, ingång A, vån. 4
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Svensk kontaktperson

Avdelningssekreterare Eija Koivisto
tfn 02 313 1320
Avdelningssekreterare Brita Kasvi
tfn 02 313 1320

Fax
02 313 1344

 Kvinnokliniken

 • Allmän presentation
 • Den vetenskapliga forskningen

Föräldrar med deras nyfödda.
Vi ansvarar för vården vid förlossningar och kvinnosjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område tillsammans med kretssjukhusen. Till specialupptagningsområdet hör även Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åland. Vi kan erbjuda alla behandlingar inom ramarna för vårdgarantin, och vi har även satsat på vården av svenskspråkiga patienter.

Specialkunnande

Vi ger högklassig vård inom tre ansvarsområden:

 • Vård vid graviditet och förlossning (chefen för ansvarsområdet, docent Eeva Ekholm)
 • Gynekologisk behandling (chefen för ansvarsområdet, LT Pia Heinonen)
 • Behandling av gynekologisk cancer (chefen för ansvarsområdet, docent Sakari Hietanen).

Hos oss föds årligen över 4000 barn. Vårt mål är att vara familjecentrerade och att handleda mammorna individuellt. Av poliklinikbesöken sker största delen på våra specialpolikliniker. En betydande del av de gynekologiska operationerna genomförs som endoskopi eller robotsassisterat, varvid man kan snabbt skrivas ut. Vår enhet för barnlöshetsbehandlingar förverkligar högklassig vård av barnlöshet på nationell nivå.

Våra specialkunskapsområden är

 • behandling av riskgraviditet
 • krävande fosterdiagnostik
 • behandling av endometrios
 • kirurgisk behandling av mannens barnlöshet (TESE).
 • krävande behandling av urininkontinens och framfall
 • behandling av gynekologisk cancer.

Polikliniker

 • Polikliniken för kvinnosjukdomar
  • Endometriospolikliniken
  • Gynekologisk cancer
  • Infertilitetspolikliniken
  • Sexualrådgivning
  • Urininkontinens och framfall
 • Mödrapolikliniken
  • Sållningsundersökningar i graviditetens första och mellersta skede
  • Krävande fosterdiagnostik
  • Diabetes
  • Förlossningsrädsla
  • Missbrukspolikliniken
  • Planering av förlossningen

Avdelningar

Hur man blir pappa?

Följ med på äventyr och bli bekant med dina viktiga roller (pdf)

Gynekologisk operation.

Vi genomför vittomfattande forskningsarbete på olika områden inom obstetrik och kvinnosjukdomar. Därtill genomför vi mycket vårdvetenskaplig forskning.

Våra forskningsområden är bland annat

 • endometrios
 • gynekologisk cancer
 • HPV-undersökning
 • barnlöshetsundersökning (inklusive barnlöshet som beror på mannen)
 • hormonsubstitutionsbehandling (livskvalitet, sömn, kognition)
 • graviditetsdiabetes, graviditetsförgiftning och graviditetsillamående
 • framfall och urininkontinens
 • vårdvetenskaplig forskning (patientorienterade tjänster och patientens kraftresurser, vårdpersonalens resurser)
 • servicesystemsforskning.
Päivitetty: 30.9.2019 09:16