Siirry sisältöön

Sjukvården av nyfödda

Bli bekanta med vår verksamhet:

Resultaten av vården hos oss av prematurer och andra nyfödda som behöver sjukhusvård är utomordentliga – enligt internationella jämförelser faktiskt bland de bästa i världen  (jämförelserna gällande Finland finns på Institutets för hälsa och välfärd webbsida: PERFECT - Keskoset).

Vi går i bräschen för familjecentrerad vård:  hela personalen inom neonatalintensivvården har utbildats i att alltid beakta bebins och familjens individuella behov och att värdesätta samarbetet.  Utbildningen beskrivs här: Engagera Föräldrarna Från Första Början. Vi ger utbildning också åt personal från andra sjukhus (utbildningshandboken finns på webbsidan). Vi var de första i Finland att starta med prematurintensivvård i familjerum. Detta skedde i april 2014. Barnets rättighet att vara nära sina föräldrar hör till våra grundprinciper.

Vår personal förbinder sig starkt till sitt arbete och motivationsnivån för kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten är hög. Vi håller vår yrkesskicklighet à jour med utvecklingen.

Vår enhet arbetar också med forskningsprojekt kring prematurer med mycket låg födelsevikt och risk för komplikationer. Forskningsprojektet går under namnet PIPARI och beskrivs här.

Våra läkare:  

Liisa Lehtonen​Liisa Lehtonen
MD, professor, specialist i barnsjukdomar och neonatologi, avdelningsöverläkare, ansvarsområdeschef ÅUCS, Kliniken för barn och unga
Professor i barnsjukdomar, Åbo universitet
• Specialkunskapsområden: Prematurvård, utvecklingen av prematurvården, förbättring av utvecklingsförutsättningarna för prematurer, familjecentrerad vård, kostnadseffektivitet i vården
• Publikationer: Prematurvård, förbättring av utvecklingsförutsättningarna för prematurer, familjecentrerad vård, organisering av prematurvården, kolikbarn, spädbarnets sömn och beteende
Kalle KorhonenKalle Korhonen
MD, specialist i barnsjukdomar, neonatolog
• Specialkunskapsområden: Återupplivning och den inledande behandlingen av nyfödda, den nyfödda på rooming-in avdelningen, undervisning genom simulering
• Publikationer: Lungsjukdomar hos nyfödda
Helena LapinleimuHelena Lapinleimu
MD, docent, specialist i barnsjukdomar och neonatologi, klinisk lärare
• Specialkunskapsområden: Uppföljning av utvecklingen hos prematurer, intensivvård av nyfödda, hälsan hos barn som adopterats från annat land
• Publikationer: nutrition, tillväxt och förebyggande av hjärtsjukdomar hos barn med låg födelsevikt; tillväxt, utvecklingsuppföljning och  bilddiagnostik av hjärnan hos prematurer; hälsa och välbefinnande hos adoptivbarn
Samuli RautavaSamuli Rautava
MD, docent, specialist i barnsjukdomar, neonatolog, Junior Group Leader, Turku Collegium for Science and Medicine, klinisk lärare inom barnsjukdomar (tjänstledig), Åbo universitet
• Specialkunskapsområden: Nutrition hos nyfödda, bröstmjölk, probiotika
• Publikationer: Inverkan av tidig kontakt med mikrober för hälsan, probiotika, tidigt förbyggande av allergier och infektioner, skyddsverkan av bröstmjölken
Hanna SoukkaHanna Soukka
MD, docent, specialist i barnsjukdomar, neonatolog, simuleringsinstruktör
• Specialkunskapsområden: utvecklingen av lungorna och andningsfysiologi, återupplivning av nyfödda, undervisning genom simulering
• Publikationer: utvecklingen av lungorna hos nyfödda och foster

Vårdpersonalens chef

Elina HiltunenElina Hiltunen
Ansvarsområdets koordinerande skötare, avdelningsskötare, intensivvårdsavdelningen för nyfödda

 

Päivitetty: 13.9.2019 10:29

 Kontaktuppgifter

Ansvarsområdeschef
Liisa Lehtonen
02 313 0000

Koordinator för ansvarsområdet
Elina Hiltunen 
02 313 2508

Fax

02 313 1460

Besöksadress

ÅUCS, U-sjukhuset
(byggnad 3)
Våning 4 Ingång B
Kinakvarnsgatan 4-8
Åbo

Postadress

PB 52, 20521, Åbo

Avdelningar och polikliniker

Polikliniken för utvecklingsuppföljning

Neonatala intensivvårdsavdelningen

Modersmjölkcentralen