Siirry sisältöön

Expertserviceområdet

Vårt serviceområde producerar terapi-, expert- och hjälpmedelstjänster för patienter, Åucs verksamhetsområden, sjukvårdsdistriktets affärsverk samt andra samarbetsparter.

Våra serviceenheter är:

  • Regionala hjälpmedelscentralen
  • Fysioterapi
  • Rehabiliteringshandledning
  • Medicinsk fysik
  • Psykologtjänster
  • Talterapi
  • Näringsterapi
  • Socialarbete
  • Ergoterapi
  • Sjukhusprästerna.

Största delen av vår personal är utspridd på Åucs verksamhetsområden.

Päivitetty: 9.6.2016 08:37
Luotu: 2.7.2014 18:12

 Kontaktuppgifter

Ledare för serviceområdet

Anja Kylävalli
Tfn 02 313 2795

Kansliet

Tfn 02 313 8658

Adress

Åucs, byggnad 2, våning 3.
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo