Siirry sisältöön

Forskningsservicen

Målen för sjukvårdsdistriktets forskningsverksamhet är att stärka möjligheterna att genomföra hälsovetenskaplig forskning, säkerställa forskningsverksamhetens kvalitet, underlätta forskarnas arbetsbörda vad gäller forskningsadministrationen samt försnabba och effektivera samarbetet med utomstående instanser.

Forskningsservicens uppgifter är

  • stödtjänster för etiska kommittén
  • forskningskontraktsärenden
  • administration av statlig finansiering för hälsovetenskapligforskning
  • administration av EU-projekt  

Kontaktuppgifter

Päivi Rautava, forskningsöverläkare
Adress: Åucs, Kinakvarngatan 4-8, ingång 9B, vån. 2, PB 52, 20521 Åbo
Tfn 050 300 5846.

Tom Southerington (tf.), forskningsjurist
Adress: Åucs, Kinakvarngatan 4-8, ingång 11A, vån. 3, PB 52, 20521 Åbo
Tfn 02 313 2062, 050 566 8910, fax 02 313 3120.

Heile Tofferi, forskningssekreterare (Julki)
Adress: Åucs, Kinakvarngatan 4-8, ingång 9B, vån. 2, PB 52, 20521 Åbo
Tfn 050 577 4632

E-postadresser: förnamn.efternamn@tyks.fi

Päivitetty: 6.4.2018 15:04
Luotu: 5.5.2014 11:41