Siirry sisältöön

Registreringskontoret

Sjukvårdsdistriktets registreringskontor finns i anslutning till ÅUCS (U-sjukhuset).

Registreringskontorets uppgifter är att öppna och registrera inkommande och utgående administrativ post som gäller sjukvårdsdistriktet och Åbo universitetscentralsjukhus, ärenden gällande patientanmärkningar och klagomål samt anbud. Också post som adresseras till Åucs Loimaa sjukhus, Åucs Salo sjukhus och Åucs Vakka-Suomi sjukhus öppnas och registreras centralt vid registreringskontoret.

Åbolands sjukhus har en separat registreringsenhet där posten till Åbolands sjukhus öppnas och registreras. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åucs registreringskontor
PB 52, 20521 Åbo
Besöksadress: byggnad 11A, 2:a vån. rummet A223 
Epost: kirjaamo@tyks.fi
Tel. 02 313 5913 
Fax 02 313 3613

Utanför registreringskontorets öppettider kan försändelser inlämnas i registreringskontorets postlåda eller till informationsdisken i U-sjukhuset.

Åbolands sjukhus
PB 663, 20701 Åbo

Medborgarkontot

Medborgarkontot är en kommunikationsled mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och medborgarna.  Genom denna led kan administrativa dokument skickas på ett datasäkert sätt.  Dokument som detta gäller är t.ex. begäran om kontroll av patientregisteruppgifter, begäran om uppgifter om användningen av patientregistret eller anmärkningar. Medborgarkontot kan inte användas för leverans av patientjournalskopior.

Användningen av medborgarkontot kan inledas endast efter att medborgarkontot tagits personligen i bruk, vilket förutsätter registrering på kontot t.ex. med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Efter inloggning väljer du från menyn Skicka meddelande till myndighet rubriken Elektronisk ärendehantering med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Päivitetty: 12.11.2018 17:14
Luotu: 20.9.2017 15:37