Siirry sisältöön

Haemme sairaanhoitopiirin johtajaa

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu!

Etsimme yliopistosairaanhoitopiirin johtajaa, jolla on kyky kuntayhtymän konsernijohtajana kehittää tuloksellisesti suomalaista terveydenhuoltoalaa ja innostaa ympärillään olevat mukaan muutoksen tekijöiksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän jatkuvasti kehittyvässä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä sekä mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa yhdessä 8000 ammattilaisemme kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitasi ovat myös Tyksin erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit; Satakunta sekä Vaasa, muut yliopistosairaanhoitopiirit sekä erityisesti alueen kunnat ja niiden perusterveydenhuolto. Yliopistosairaanhoitopiirinä Turun yliopisto sekä muut alueen korkeakoulut ovat myös keskeisessä roolissa. Sairaanhoitopiiri osallistuu ja vaikuttaa kansallisesti terveydenhuoltoa koskeviin asioihin yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Toimimme myös aktiivisesti osana kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Odotamme sinulta kokemusta tuloksellisesta konsernijohtamisesta, strategista johtamisotetta ja tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta. Lisäksi on tärkeää, että sinulla on ymmärrystä julkishallinnosta ja tutkimuksen sekä yliopistoyhteistyön merkityksestä sairaanhoitopiirille. Arvostamme hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja. Olemme kaksikielinen kuntayhtymä, joten käytännössä tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta myös suomen ja ruotsin kielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa.

Alempana tiivistetysti tietoa VSSHP:stä sekä hyödyllisiä linkkejä, joista löydät lisätietoja. 

Hakuohjeet, hakuaika ja kelpoisuusehdot

  • Hakemukset lähetetään sähköisesti tästä linkistä. Hakuaika päättyy 13.9.2019 klo 14.00.
  • Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä.
  • Viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana. Hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa.
  • Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.
  • Sairaanhoitopiirin johtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla valita sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka virkakelpoisuudesta on esitetty tarpeellinen selvitys.

Tiedustelut ja lisätiedot

VSSHP:n hallituksen puheenjohtaja
Piia Elo
puh. 050 375 4774
tavoitettavissa varmimmin ma 26.8 klo 10-12 ja ma 9.9 klo 10-12.

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Göran Honga
puh. 050 911 0758
tavoitettavissa varmimmin arkisin klo 16-18.

Tietoa VSSHP:stä

Sairaanhoitopiiri konsernina

Sairaanhoitopiiri tarjoaa kattavat kaksikieliset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnan 28 jäsenkunnan noin 470 000 asukkaalle ja se huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluvissa Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. VSSHP:ssa työskentelee noin 8 000 eri alojen ammattilaista ja sen talousarvio on noin 800 M€.

Vahva strateginen kumppanuus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa hyödyttää niin tutkimusta ja koulutusta kuin alueen väestöä ja elinkeinoelämää.

Sairaanhoitopiiri muodostuu kuudesta tulosalueesta ja sen omistukseen kuuluu lisäksi 7 kpl tytär- ja osakkuusyhtiöitä sekä lukuisia muita osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Konserniin kuuluu myös kaksi säätiötä.

Tulevaisuuden terveyttä

Palvelumme on organisoitu potilaslähtöisesti - hoito ja tutkimus toteutetaan potilaisiin ja heidän omaisiinsa nähden avoimesti, hyvässä yhteistyössä.

Sairaanhoitopiiri on varautunut eri tavoin viime vuosina toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä tulevaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen. Keskeisinä esimerkkeinä näistä ovat laaja Yksi sairaala -hanke sekä Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintojen yhdistyminen.  Yksi sairaala -malli on ollut askel kohti sote-uudistuksen tavoitteena olevaa asiakaslähtöisempää hoitojärjestelmää. Yksi sairaala –hanke muodosti Tyksistä koko maakunnan kattavan erikoissairaanhoidon kokonaisuuden, joka tuottaa potilaan sujuvan hoitopolun, nopeamman hoitoon pääsyn, yhdenmukaisemman hoidon ja paremman hoidon koordinaation kaikissa Tyksin yksiköissä (Turku, Salo, Loimaa ja Uusikaupunki).

Vuoden 2020 alusta myös Turunmaan sairaalan liikelaitos liittyy osaksi Tyksiä.

Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintojen yhdistyminen tapahtui vuonna 2017, mikä on mahdollistanut mittavan kehitystyön erikoisalalla, joka jatkuu edelleen myös uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelulla.

Huippuosaamisyksiköt, tutkimus ja kehitys

VSSHP:n tieteellinen tuotanto yliopistosairaalana kuuluu maamme parhaimpiin laadullisesti ja määrällisesti ja on kansainvälisestikin arvioiden korkealuokkaista. Huippututkimusta tehdään monilla eri aloilla, joista esimerkkinä alansa kansainvälistä eturiviä edustava PET-keskuksemme. Kliinisen ja perustutkimuksen yhdistäminen on yksi vahvuuksistamme.

Keskittämisasetuksessa valtakunnalliseksi, keskitetyksi erityisosaamiseksemme on vahvistettu Uni- ja hengityskeskus. Yhdeksässä kliinisissä huippuosaamisyksiköissämme tuotetaan kansainvälisesti parhaimpia potilashoidon palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Huippuosaamisyksikkömme ovat PET-keskuksen ja Uni- ja hengityskeskuksen lisäksi Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Keskola, Tyks Orto, Syöpäkeskus,  Kantasolusiirtoyksikkö, Neuromodulaatiohoidon osaamiskeskus ja Aivovammakeskus.

Tiedolla johtamisen edellytykset VSSHP:ssa ovat erinomaiset, mm. omien tietoallassovellutustemme ansiosta. Biopankkimme Aurian ja tietopalveluyksikkömme kyvykkyys tuottaa tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi on jo nyt erittäin tasokasta ja jokainen suostumuksensa antanut potilas edistää myös hoidon kehitystä.

Yhteistyö Varsinais-Suomessa ja Tyksin erityisvastuualueella

Useat sairaanhoitopiirissä viime vuosina toimeenpannut konkreettiset muutokset (edellä kuvattujen lisäksi mm. biopankki sekä tukipalveluja koskevat yhtiöjärjestelyt alueen kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa) ovat edellyttäneet perinteisen työnjaon ja toimintatapojen merkittävää uudistamista sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueen eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. Uudistusten läpivienti on niiden merkittävyydestä huolimatta sujunut erinomaisessa yhteistyössä. Tämä on rohkaissut osapuolia jatkamaan kehitystyötä, jotta erikoissairaanhoito toimisi jatkossa yhä tehokkaammin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kokonaisuudessa.

Taloudesta

Sairaanhoitopiiri on hyötynyt tehdyistä muutoksista merkittävästi myös taloudellisesti. Kustannusten nousua on pystytty hidastamaan, vaikka potilaita hoidetaan koko ajan enemmän.

Henkilöstöstä

VSSHP:n henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 8274 ja vuoden aikana VSSHP:ssa työskenteli 10548 työntekijää. Olemme Varsinais-Suomen toiseksi suurin työnantaja. Henkilöstöstämme 63% on hoitohenkilökuntaa, 15% lääkäreitä, 4% akateemista tutkimushenkilöstöä ja 18% hallinto- ja huoltohenkilöstöä. Vaihtuvuus on 3%. Henkilöstömme arvostaa työpaikassaan työn haastavuutta, mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja tehdä tutkimustyötä sekä moniammatillista yhteistyötä ja työyhteisöään. 

Päivitetty: 8.10.2019 13:50
Luotu: 22.8.2019 9:37