Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2021

Tältä sivulta löytyvät ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löytyvät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 12.1.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Koronan ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta laskenut alle sadan ja on nyt 98,5. Turku poikkeaa alueen muista kunnista, sillä siellä kahden viikon ilmaantuvuusluku on edelleen liki 150 sataatuhatta asukasta kohden.

Testattavien määrä on palannut samalle tasolle kuin ennen lomakautta. Positiivisten osuus testatuista on laskenut 3,4 prosenttiin (5.1. positiivisten osuus oli 4,2). 

Tyksissä oli tiistaiaamuna 12.1. hoidettavana 16 koronapotilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tartunnan lähde on pystytty selvittämään 70-prosenttisesti. Eniten tartuntoja tulee edelleen samassa taloudessa asuvilta ja muualta lähipiiristä. Enenevissä määrin tartuntoja tuodaan ulkomailta.

Tiistaina 12.1. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä piti ennallaan kaikki aiemmat suositukset. Koronakoordinaatioryhmä lisäsi suosituksiinsa THL:n suosituksen kasvomaskin käytöstä 12 vuotta täyttäneille.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Varsinais-Suomessa rokotteet jaetaan kuntiin asukasmäärän perusteella. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti.  Maanantaihin 11.1. mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuolto on antanut koronarokotteen 1 260:lle terveydenhuollon ammattilaiselle. Varsinais-Suomen kunnat ovat raportoineet sairaanhoitopiirille tähän mennessä antaneensa yhteensä noin 800 koronarokotetta.

Tiedot raportoidaan kootusti THL:n rokotusrekisteriin (Esitetty erva-alueittain. Rokotusrekisterin tiedot päivittyvät viiveellä.) 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella.

Etätyö

 • Etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa toistaiseksi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti (15.10.).
 • Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
 • Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä suosittelee, että kaikki työnantajat harkitsevat huolellisesti mahdollisuudet siirtyä vielä nykyistä laajemmin etätyöskentelyyn.

Kasvomaskit

Kasvomaskien käyttöä suositetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella THL:n suosituksen mukaisesti. Kasvomaskin käyttöä suositellaan THL:n 8.1.2021 tiedotteen mukaisesti kaikille yli 12-vuotiaille.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa, että kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia, myös ulkotiloissa.

Katso myös Fölin nettisivuilta koronaviruksen vaikutukset Turun seudun joukkoliikenteeseen ja muihin palveluihin.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava. Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin rajoittaa merkittävästi.
 • Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.
 • Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskin käyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona. 

Opetuksen järjestäminen

Korkeakoulut

 • Korkeakouluissa suositellaan etäopetusta tai etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.

Toisen asteen opetus

 • Lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa suositellaan etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, esim. abiturienttien viimeiset kurssit ja ammatillisten opintojen käytännön harjoittelu.

Ylä- ja alakoulut

 • Ylä- ja alakoulut voivat palata lähiopetukseen.
 • Yläkoulujen oppilaille suositellaan edelleen maskien käyttöä.
 • Alakoulujen 6. luokille suositellaan käytettäväksi maskeja.
 • Alakoulujen 4.-5. luokille suositellaan harkittavaksi maskeja erityisesti hankalilla epidemia-alueilla. 

Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus 

 • Erityisesti tulee huolehtia siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. 
 • Henkilökunnan tulee edelleen käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkisten ja yksityisten tilojen sulkemisesta koordinaatioryhmä suosittaa:

 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.
 • Kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 • Aikuisille suunnattu työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus toteutetaan edelleen etäopetuksena.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat suljetaan.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat suljetaan oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 24.1.2021 saakka.

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä.
 • Tarkemmin yleisötilaisuuksista AVI:n sivuilla.

Yksityistilaisuudet

 • Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää. 

Harrastustoiminnan rajoituksista koordinaatioryhmä suosittaa:

Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.

 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 24.1. asti. 
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua (alle 20-vuotiaat) seuraavin rajoituksin:
  • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää. 
  • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 24.1.2021 saakka.

Matkustaminen kotimaassa

Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Vierailut hoidossa olevien potilaiden luona on kielletty 17.12.2020 alkaen. Kielto koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita seuraavin poikkeuksin:

 • psykiatrinen sairaala
 • palliatiivisen hoidon yksiköt sekä
 • lastenosasto ja synnyttäjien tukihenkilöt.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö synnytys- ja lapsivuodeosastolla. Tukihenkilön vierailuaikoja osastoilla ei ole rajoitettu.

Myös kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat vierailla yksiköissä henkilökunnan kanssa sovitusti. 

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta.

Vierailut edellä mainituissa yksiköissä sallitaan VSSHP:n voimassa olevien ohjeiden mukaisesti:

 • Vierailut tapahtuvat vain ko. yksikön henkilökunnan ohjauksessa. 
 • Vain terveenä ja täysin oireettomana voi tulla. 
 • Vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta (oma suojain mukana).  
 • Vierailijoiden määrä pääsääntöisesti kaksi vierailijaa potilasta kohden. 
 • Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseisestä yksiköstä.
 • Vieraiden ja saattajien tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

Koronatestit ym. lisätieto

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

 Koronatiedotteet (VSSHP)

 

 

Koronakoordinaatioryhmä: maskit käyttöön kuudennesta luokasta ylöspäin
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä rokotettu yli tuhat koronapotilaita hoitavaa työntekijää
Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 24. tammikuuta saakka – peruskoulut palaavat lähiopetukseen
Koronatesteissä käyty uudenvuoden pyhinä selvästi aiempia viikkoja vähemmän
Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla
Somekampanja kannustaa pieniin koronaturvallisiin juhliin
Varsinais-Suomessa todettu koronaviruksen muunnos
Varsinais-Suomen ensimmäiset koronarokotteet annettiin Tyksissä maanantaina aamupäivällä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä aloitetaan koronarokottaminen ma 28. joulukuuta
Koronakoordinaatioryhmä korostaa maskien käytön merkitystä jouluruuhkissa
Tartuntaudeista vastaava ylilääkäri: ”Tulevat lomat vietettävä oman ydinperheen kanssa”
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sopi henkilöstön korona-ajan korvauksista
Vierailuja rajoitetaan Tyksin sairaaloissa 17.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti
Varsinais-Suomen koronatilanne heikentynyt nopeasti: sairaalahoitoa tarvitsee joka kymmenes yli 50-vuotias tartunnan saanut
Varsinais-Suomessa 83 uutta koronatartuntaa tiistaina: ”Tilanne hyvin vakava”
Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmältä uudet suositukset - tavoitteena ehkäistä leviämisvaihe
Varsinais-Suomesta vältettäva tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle - Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle
Koronaviruksen tartuntamäärä taittunut Varsinais-Suomessa: perusopetuksen opettajille maskisuositus

Päivitetty: 15.1.2021 10:07
Luotu: 13.3.2020 11:23