Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2020

Päivitetty 1.12.2020

Tältä sivulta löytyvät ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löytyvät myös linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta uhassa siirtyä leviämisvaiheeseen. Maanantaina 30.11. todettiin 49 uutta koronavirustapausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin marraskuun aiempina päivinä.

Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla 60 prosentissa tapauksista. Uusista tapauksista miltei kolmasosa liittyy edelleen perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Tartuntoja tulee kuitenkin nyt useista erilaisista paikoista, mikä on huolestuttava kehityssuunta.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomen alueella on 61,4 viimeisen kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden (oli 59,1 edellisellä jaksolla). Uusia koronavirustartuntoja todettiin viime viikolla 171 tapausta (23.–29.11.). 

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset. Suositukset ovat voimassa 3.–23.12.2020 koko maakunnan alueella. Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin. Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen.

Varsinais-Suomea koskevat suositukset 3.–23.12.2020

Koronatestit

Jos oireet viittaavat koronavirusinfektioon, tulisi tehdä Omaolo.fi-sivustolla oirearvio. Sivusto antaa jatko-ohjeita testiin hakeutumiseen. Katso myös: Lapset ja koronavirus (THL).

Kasvomaskit

Kasvomaskien käyttöä suositetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella THL:n suosituksen mukaisesti. Katso myös Fölin nettisivuilta koronaviruksen vaikutukset Turun seudun joukkoliikenteeseen ja muihin palveluihin.

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä.
 • Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet

 • Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Julkisten ja yksityisten tilojen sulkemisesta koordinaatioryhmä suosittaa:

 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.
 • Kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 • Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi 4.12.2020 tai toteutetaan etäopetuksena. Suositus koskee aikuisille järjestettävää toimintaa.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat suljetaan.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat suljetaan oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 23.12.2020 saakka.

Harrastustoiminnan rajoituksista koordinaatioryhmä suosittaa:

 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 23.12. asti.
 • Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 23.12. asti. 
 • Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 3.–23.12. muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat). Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi siten jatkua (alle 20-vuotiaat).
  • HUOM! Turvavälejä (1,5 m) tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan eli esimerkiksi pelaaminen ja kuorolaulu tulee laittaa tauolle. Etänä toteutettua harrastamista voidaan luonnollisesti jatkaa.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 3.–23.12.2020.

Opetuksen järjestäminen

 • Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti.
 • Toisen asteen opetus
  • Lukioissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään 7.12. alkaen.
  • Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen, poikkeuksena välttämätön lähiopetus.
  • Etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka. 
 • Ylä- ja alakoulut
  • Lähiopetus voi jatkua. Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljityksen tehostamiseksi.
  • Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja. Jos tartuntoja todetaan, opetusryhmä asetetaan karanteeniin.
  • Yläkouluissa myös oppilaille suositellaan maskien käyttöä.
 • Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus
  • Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Etätyö

 • Etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa toistaiseksi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti (15.10.). 
 • Valtioneuvosto on kertonut, että suosituksen voimassaoloa tarkastellaan 31. joulukuuta 2020 mennessä.
 • Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
 • Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä suositteli 26.11., että kaikki työnantajat harkitsevat uudelleen huolellisesti mahdollisuudet siirtyä vielä nykyistä laajemmin etätyöskentelyyn.

Matkustaminen kotimaassa

 • Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää. Tällä halutaan estää, että toistaiseksi hieman paremmassa koronaepidemian vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei entisestään pahenisi.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava. Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin rajoittaa merkittävästi.
 • Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.
 • Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona. 

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa, että kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia, myös ulkotiloissa.

Vierailut sairaalassa koronavirusaikana

 • Vierailusta tulee sopia etukäteen.
 • Vierailijoilla ja saapuvilla potilailla on maski/suu-nenäsuojaimen käyttövelvollisuus (Tyks ei jaa maskeja/suu-nenäsuojaimia).
 • Tulethan terveenä ja oireettomana.
 • Turvaväli vähintään 1,5 m.
 • Huolehdithan käsihygieniasta.

Vierailut sairaaloissa ovat mahdollisia siten, että vierailijoiden määrä rajoitetaan pääsääntöisesti kahteen vierailijaan potilasta kohden.

Osastokohtaiset rajoitukset jatkuvat erityisesti riskiryhmiä hoitavilla osastoilla. Näitä ovat esimerkiksi vanhuspsykiatrian, syöpätautien, tehohoidon sekä päivystyksen osastot. Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseiseltä osastolta.

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

 Koronatiedotteet (VSSHP)

 

 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmältä uudet suositukset - tavoitteena ehkäistä leviämisvaihe
Varsinais-Suomesta vältettäva tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle - Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle
Koronaviruksen tartuntamäärä taittunut Varsinais-Suomessa: perusopetuksen opettajille maskisuositus
Varsinais-Suomen pandemiaryhmä kehottaa viettämään pikkujoulut virtuaalisesti
Uniapnea voi olla koronainfektion pahenemisen riskitekijä
Koronapandemia leviää Varsinais-Suomessa huolestuttavaa vauhtia
Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä suosittaa toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin etäopetusta
Varsinais-Suomi edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa: kaikessa vapaa-ajan toiminnassa muistettava riittävä etäisyys
Varsinais-Suomi edelleen kiihtymisvaiheessa
Varsinais-Suomi yhä kiihtymisvaiheessa – alueelliselta ryhmältä suositus yksityistilaisuuksista
Varsinais-Suomi siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaiheeseen – alueelliselta ryhmältä suosituksia
Varsinais-Suomessa korona kiihtymisvaiheen kynnyksellä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 29.9.2020
Koronaepidemian tilanne Varsinais-Suomessa ei anna aihetta maakuntatason maskisuositukselle
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 22.9.2020
Salon sairaalan henkilökuntaa altistunut koronavirukselle – ei altistuneita potilaita
Kandidaattien osallistuminen potilastyöhön kielletään opiskelijoiden koronavirustartuntojen vuoksi
Sairaanhoitopiiri alkaa neuvotella kuntien kanssa asukaskohtaisesta valmiusmaksusta
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 15.9.2020
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 10.9.2020

Päivitetty: 1.12.2020 17:11
Luotu: 13.3.2020 11:23