Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2021

Tältä sivulta löytyvät ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löytyvät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 4.5.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Koronatilanne jatkaa rauhallista paranemistaan.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 77,5. Edellisellä seurantajaksolla ilmaantuvuusluku oli 101,9.

Positiivisten testien osuus kaikista testatuista on nyt 2,7 prosenttia. Viime viikolla positiivisten osuus oli 3,5 prosenttia.

Tiistaina 4.5. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä teki pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa. Kirjastojen sekä kulttuuritalojen ja museoiden toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää.

Katso yhteenveto ryhmäharrastusten rajoituksista 26.4.2021 alkaen.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Varsinais-Suomessa rokotteet jaetaan kuntiin kansallisesti määritellyin perustein. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti. Tiedot raportoidaan kootusti THL:n rokotusrekisteriin, jossa esitetään myös Varsinais-Suomen rokotusten edistyminen.

Katso myös 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Etätyö

 • Etätyötä suositellaan Varsinais-Suomessa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti (15.10.2020).
 • Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja kannustetaan tosiasiallisesti edistämään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Kasvomaskit ja turvavälit

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti (THL:n suositus).
 • Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Siksi THL suosittelee 20.1. alkaen yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.
 • Kouluissa ja esiopetuksessa:
  • Opetushenkilöstölle ylä- ja alakouluissa sekä koulujen yhteydessä toimivassa esiopetuksessa suositellaan maskin käyttöä tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.
  • Yläkoulujen ja 6. luokan oppilaiden suositellaan käyttävän maskia kansallisen suosituksen mukaisesti.
  • Alakoulun 4.-5. luokan oppilaiden suositellaan käyttävän maskia paikallisen epidemiologisen tilanteen niin edellyttäessä.
  • Kunnilla luonnollisesti alueellisen tilanteen mukainen harkintavara.
 • Myös ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa suositellaan maskin käyttämistä.
 • Kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia. Tämä koskee myös ulkotiloja.
 • Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Ryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.

Lue myös Fölin nettisivuilta maskien käytöstä sekä koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteessä.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Ikääntyneiden ja riskiryhmien mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin paranee. Rokotuskattavuuden ollessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yli 90 prosenttia, voidaan vierailukäytäntöjä näissä helpottaa. Paikallisen epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden salliessa voidaan myös terveyskeskusten vuodeosastoilla vierailukäytäntöjä keventää.

Opetuksen järjestäminen

Korkeakoulut

 • Korkeakouluihin suositellaan etäopetusta.
 • Tarvittaessa voi harkita sovellettavaksi etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.
 •  Suositellaan lähiopetuksessa enintään kuuden henkilön ryhmäkokoa.
 • Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä.

Toisen asteen opetus (lukiot ja ammatillinen opetus)

 • Suositellaan, että etäopetusta jatketaan 11.4.2021 asti. Kunnat tekevät päätöksen etäopetuksen jatkamisesta. 12.4.2021 alkaen kunnat voivat harkintansa mukaan siirtyä hybridimalliin tai paikallisen epidemiologisen tilanteen niin salliessa lähiopetukseen.
 • Välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.
 • Kunnille on annettu erillinen ohjeistus ylioppilaskirjoitusten terveysturvallisesta järjestämisestä. Kuntien on mahdollista tarkoin järjestelyin sallia ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen myös karanteeniin määrätyille abiturienteille. Lähtökohtana on, että abiturientin tulee esittää mahdollisimman tuore negatiivinen koronatestin tulos ja eikä hänellä saa olla mitään infektio-oireita. Kunnat tekevät päätöksen, miten ylioppilaskirjoitukset käytännössä olisivat karanteenitapauksissa järjestettävissä.

Ylä- ja alakoulut

 • Alakoulut voivat toimia lähiopetuksessa.
 • Suositellaan, että etäopetusta jatketaan yläkouluissa 11.4.2021 asti. Kunnat tekevät päätöksen etäopetuksen jatkamisesta. 12.4.2021 alkaen kunnat voivat harkintansa mukaan siirtyä hybridimalliin tai paikallisen epidemiologisen tilanteen niin salliessa lähiopetukseen.

Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus

 • Tulee huolehtia siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Kasvomaskien käytöstä suositukset on esitetty edellä kohdassa Kasvomaskit ja turvavälit.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkisten ja yksityisten tilojen sulkemisesta koronaryhmä suosittaa:

 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä on syytä harkita tiukempia toimia.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa. Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan harkita paikallisesti tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan.
 • Kulttuuritalojen ja museoiden toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä on syytä harkita tiukempia toimia. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava AVIn asettamaa 6 henkilön kokoontumisrajoitusta.
 • 2000 syntyneille ja vanhemmille suunnatuissa työväen- ja kansalaisopistoissa, taiteen perusopetuksessa ja näihin rinnastettavissa jatketaan etäopetuksessa.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat pidetään suljettuina.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat pidetään suljettuina oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Yleisötilaisuudet

 • Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään kuuteen henkilöön (voimassa 14.5.2021 asti).
 • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.
 • Kaikissa tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan 27.2.2021 alkaen.

Harrastustoiminnan rajoitukset

 • Ulkoliikuntapaikkoja voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua jäljempänä esitetyllä tavalla ilman lähikontaktia ja kun huomioidaan turvavälit ja muut koronatoimet:
  • 26.4.2021 alkaen 2001 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmäliikunta ulkona ja sisällä oman ryhmän kesken sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja.
  • Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta on tauolla ainakin 15.5.2021 asti, jonka jälkeen epidemiatilanteen salliessa se voidaan aloittaa.
 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti.
 • 26.4.2021 alkaen aikuisten ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja. Myös aikuiset voivat harjoitella ulkona oman joukkueen kesken ilman lähikontakteja, mutta ottelut ja pelit eivät ole edelleenkään sallittuja.
 • Uimahalleja voidaan avata 26.4.2021 alkaen rajatun asiakasmäärän käyttöön, ottaen huomioon TTL 58d §:n mukaiset vaatimukset.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Kuorolaulua suositellaan edelleen välttämään.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Yhteenveto ryhmäharrastusten suosituksista 26.4.2021 alkaen


​Ryhmäharrastus sisätilassa
​Ryhmäharrastus ulkotilassa
​Aikuiset (v. 2000 syntyneet ja vanhemmat), ilman kontakteja
Kielletty
Sallittu
​Aikuiset (v. 2000 syntyneet ja vanhemmat), kontaktit sallittuja
Kielletty
Kielletty
​Lapset ja nuoret (v. 2001 syntyneet ja nuoremmat), ilman kontakteja
Sallittu
​Sallittu
​Lapset ja nuoret (v. 2001 syntyneet ja nuoremmat), kontaktit sallittuja
​Kielletty
​Sallittu

Matkustaminen kotimaassa

Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

VSSHP on kieltänyt hoidossa olevien potilaiden luona vierailemisen 17.12.2020 alkaen. Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita.

Lievempien rajoitusten piirissä ovat

 • psykiatrinen sairaala
 • palliatiivisen hoidon yksiköt sekä
 • lastenosasto ja synnyttäjien tukihenkilöt.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö synnytys- ja lapsivuodeosastolla. Tukihenkilön vierailuaikoja osastoilla ei ole rajoitettu.

Myös kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat vierailla yksiköissä henkilökunnan kanssa sovitusti. 

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta.

Edellä mainittujen potilaiden luona vierailut sallitaan päätöksen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti:

 • Vierailut tapahtuvat aina osaston henkilökunnan ohjauksessa. 
 • Vain terveenä ja täysin oireettomana voi tulla. 
 • Vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta (oma suojain mukana).  
 • Vierailijoiden määrä pääsääntöisesti kaksi vierailijaa potilasta kohden. 
 • Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseiseltä osastolta.
 • Vieraiden ja saattajien tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

Koronatestit ym. lisätieto

Koronatestaus

Koronanäytteen tulos ilmoitetaan Tyksin laboratoriosta tavallisesti kahden vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Vastaus tulee pääsääntöisesti tekstiviestillä siltä taholta, josta lähete näytteenottoon on saatu. Testitulos ilmoitetaan myös Omakanta-palvelussa. Jos vastaus viipyy yli kaksi vuorokautta, kannattaa ottaa yhteys siihen tahoon, josta lähete näytteenottoon on tehty.

Lisätietoa

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

 Koronatiedotteet (VSSHP)

 

 

Pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa
Turun Varissuolla seulotaan koronavirusta pikatestillä
Nykyisillä suosituksilla jatketaan vapun yli
Negatiivinen vappu -kampanja Varsinais-Suomessa
Alle 20-vuotiaat saavat harrastaa sisätiloissa ilman lähikontaktia maanantaista lähtien
Ryhmäliikunta ulkona sallitaan alle 20-vuotiaille tästä päivästä lähtien
Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat hybridi- tai lähiopetukseen ensi viikolla, jos tilanne pysyy rauhallisena
Alueellinen koronaryhmä suosittelee etäopetuksen jatkuvan 11.4. asti
Tyksissä löydetty Suomessa uusi, Etelä-Afrikan koronavirusta muistuttava virusmuunnos
Koronakoordinaatioryhmä suosittelee yläkoulujen etäopetuksen jatkamista pääsiäisen yli
Ei mitään merkkejä koronavirustartuntojen vähenemisestä
Tyksissä koronapotilaiden määrä kasvaa – ensi viikolla joudutaan sulkemaan leikkaussaleja
Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on nyt koko koronaepidemian korkein
Kontaktien minimointi ratkaisevassa asemassa epidemian hillitsemisessä
Varsinais-Suomessa uusi päiväkohtainen koronatapausten ennätys – sairaanhoitopiiri ehdottaa heti tiukempia rajoitustoimenpi
Koronatilanne on vaikeutunut – vastuu on aikuisilla
Koronakoordinaatioryhmä suosittelee kuuden hengen kokoontumisrajoitusta jo huomisesta alkaen
Koronan leviämisen estamiseksi annettuja suosituksia ei kevennetä – kasvomaskien kayttö entistä tärkeampää
Tyks alkaa testata koronavirusvariantteja kaikista näytteistä - jatkossa tulos mahdollista saada alle viikossa
Varsinais-Suomessa todettu Etelä-Afrikasta peräisin oleva koronaviruksen muunnos

Päivitetty: 4.5.2021 13:33
Luotu: 13.3.2020 11:23