Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2021

Tältä sivulta löydät ajantasaiset tiedot ja muun koronavirukseen liittyvän materiaalin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löydät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 19.10.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Ilmaantuvuus on kääntynyt uudelleen laskuun ja on nyt heinäkuun lopun tasolla. 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on nyt 122. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 148. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on myös laskenut ja on nyt 6,5 prosenttia.

Sairaalakuormitus on kuitenkin pysynyt edelleen korkeana. Viikkojen 38–41 aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa alkoi 41 hoitojaksoa koronavirusinfektion vuoksi. Näistä 30 oli kokonaan rokottamattomia, viisi oli saanut yhden rokotteen ja kuusi kaksi rokoteannosta.

Tiistaina 19.10. kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia alla oleviin suosituksiin. Koronapassi on otettu käyttöön alueella ja on toimijoiden harkinnan mukaan käytettävissä.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Rokotteet jaetaan kuntiin kansallisesti määritellyin perustein. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti. Tiedot raportoidaan kootusti THL:n rokotusrekisteriin, jossa esitetään myös Varsinais-Suomen rokotusten edistyminen.

Katso myös 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Varsinais-Suomessa ovat käytössä leviämisvaiheen mukaiset suositukset. Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Etätyö

 • Kansallisen tason leviämisvaiheen maksimaalinen etätyösuositus ei ole enää voimassa.
 • Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Kasvomaskit

Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Julkisessa liikenteessä, varsinkin ruuhka-aikoina.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien.
 • Lisäksi maskia käyttävät koronavirustestiin hakeutuvat matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sairaaloissa potilaiden ja vierailijoiden tulee käyttää suunenäsuojusta sairaalan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Oman tilannekohtaisen harkinnan mukaan maskia voi edelleen käyttää muissakin tilanteissa.

Lue myös THL:n 30.9.2021 antama maskisuositus

Lue myös Fölin nettisivuilta maskien käytöstä sekä koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteessä.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • Sosiaalihuolto
  • Rokotuskattavuuden ollessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yli 90 prosenttia, voidaan vierailukäytäntöjä näissä keventää.
 • Terveyskeskusten vuodeosastot
  • Paikallisen epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden salliessa voidaan myös terveyskeskusten vuodeosastoilla vierailukäytäntöjä keventää.
 • Katso  vierailuohjeet Tyksin sairaaloissa.

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut voivat pääsääntöisesti jatkaa lähiopetuksessa.

Korostetaan, että kaikissa lähiopetustilanteissa opetushenkilökunta käyttää maskia työpaikan ohjeiden mukaisesti. Oppilaille on voimassa kasvomaskisuositus peruskoulun 6. luokasta alkaen kuntakohtaista harkintaa käyttäen. 

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille on annettu 12.10.2021 OKM ja THL:n ohje.

Yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille on annettu 12.10.2021 OKM ja THL:n ohje.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen työntekijöiden sekä 6. luokkalaisten ja sitä vanhempien oppilaiden maskinkäyttösuosituksia arvioidaan uudelleen, kun alueen 2. annoksen rokotuskattavuus on riittävällä tasolla ja suojateho on muodostunut.

Opetuksen järjestäjiä (esim. kunnat) ohjeistetaan jatkamaan terveysturvallista toimintaa kouluissa huomioiden erityisesti ruokailu- ja siirtymätilanteet, joissa on riski ruuhkautumiseen.

Opiskelijatapahtumissa on edelleen erittäin tärkeää noudattaa terveysturvallisia käytäntöjä.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkiset ja yksityiset tilat

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on huomioitava riittävä etäisyys. Kunnat voivat käyttää tartuntatautilain mahdollisuutta päättää julkisten tilojen täyttöasteesta alueellaan.

Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikaa rajoitetaan valtioneuvoston asetuksella. Katso ajantasaiset tiedot ravintoloiden rajoituksista Valtioneuvoston sivulta.

Yleisötilaisuudet

 • Yleisötilaisuuksissa noudatetaan edelleen THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.
 • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.
 • Kaikissa tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä, käsihygieniassa ja riittävistä etäisyyksistä. Tilaisuuksiin ei pidä tulla sairaana eikä karanteenissa ollessa.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Harrastustoiminnan rajoitukset

Lapset ja nuoret (vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneet)

 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia ja riittävät turvaetäisyydet. Toimintaan ei pidä tulla sairaana eikä karanteenin aikana.

Aikuiset

 • Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ja kilpailu- ja ottelutoimintaa voidaan jatkaa huomioiden terveysturvallinen toimintamalli OKM:n ja THL:n antaman ohjeen Koronaviruksen tartuntariski sisätiloissa järjestettävässä liikunta- ja kulttuuritoiminnassa mukaisesti. 
 • Uimahalleja ja niiden pesu- ja saunatiloja voidaan käyttää ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset. Ryhmäharrastustoiminnassa ja yksityistilaisuuksissa suositetaan lähikontaktien tosiallista välttämistä.

Lisäksi

 • Uimahalleja ja niiden pesu- ja saunatiloja voidaan käyttää ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta.

Koronapassi

Koronapassi on otettu käyttöön alueella ja on toimijoiden harkinnan mukaan käytettävissä.

Rokottaminen

 • Kehotetaan väestöä mahdollisimman kattavaan rokottautumiseen.
 • Kolmas tehosteannos voidaan nyt antaa niille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen annoksen alle kuuden viikon välillä siten, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli 6 kk. Kolmannet rokotukset ollaan myös aloitettu henkilöille, joiden immuunipuolustus on merkittävästi heikentynyt ja joiden toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli 2 kk.
 • Rokotusväliä voidaan lyhentää 12 viikosta kuuteen (6) viikkoon käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä soveltuen eri ammattiryhmiä painottaen.
 • Lisäksi suositetaan, että kunnat ottaisivat käyttöön erilaisia pop up -rokotusratkaisuja.
 • Rokotuskattavuutta on lisättävä erityisesti suuren riskin työpaikoilla kuten telakoilla ja muulla rakennusalalla.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita 4.6.2021 alkaen.

Vierailuohjeet:

 • Sovi vierailustasi hoitavan yksikön kanssa etukäteen.
 • Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.
 • Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, niin sinun ei pidä saapua vierailulle sairaalaan.
 • Käytä sairaalan kaikissa tiloissa kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia).
 • Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa.
 • Potilaan luona voi vierailla enintään kaksi henkilöä samanaikaisesti.
 • Suosittelemme lyhyitä, enintään 15 minuutin vierailuja.
 • Mikäli olet juuri palannut ulkomailta, pidättäydy vierailemasta sairaalassa 14 vuorokauden sisällä Suomeen saapumisesta, jos
  • et ole saanut koko koronarokotussarjaa (toinen rokotus vähintään kaksi viikkoa ennen vierailua)
  • et ole sairastanut koronainfektiota alle 6 kuukautta sitten
  • sinulla ei ole osoittaa negatiivista koronatestitulosta, joka on otettu vähintään 72 tunnin kuluttua Suomeen saapumisesi jälkeen.

Vakavasti sairaan tai saattohoidossa olevan potilaan luokse tapahtuvissa vierailuissa voidaan tehdä poikkeuksia, jotta vierailu voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Vastaavasti joissakin hoitoyksiköissä kuten teho-osastoilla vierailusäännöt voivat olla edellä mainittua rajoitetummat yksikön toiminnan takia.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö synnytys- ja lapsivuodeosastolla. Tukihenkilön vierailuaikoja osastoilla ei ole rajoitettu. Vierailuaikana tukihenkilön lisäksi saa olla yksi vieras ja jos tukihenkilö ei ole läsnä, niin kaksi vierasta.

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta. Äitiyspoliklinikan vastaanotoilla saa olla mukana yksi oireeton, täysi-ikäinen tukihenkilö.

Koronatestit ym. lisätieto

Koronatestaus

Koronanäytteen tulos ilmoitetaan Tyksin laboratoriosta tavallisesti 1-2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Näytteitä analysoidaan jokaisena viikonpäivänä. Turun ulkopuolella otettujen näytteiden valmistumiseen vaikuttavat myös kuljetusaikataulut.

Vastaus tulee pääsääntöisesti tekstiviestillä siltä taholta, josta lähete näytteenottoon on saatu. Testitulos näkyy myös Omakanta-palvelussa. Jos vastaus viipyy yli kaksi vuorokautta, kannattaa ottaa yhteys siihen tahoon, josta lähete näytteenottoon on tehty.

Lisätietoa

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

Päivitetty: 19.10.2021 13:18
Luotu: 13.3.2020 11:23