Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2022

Tältä sivulta löydät ajantasaiset tiedot ja muun koronavirukseen liittyvän materiaalin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löydät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 18.1.2022 

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Koronan vauhti kiihtyy yhä Varsinais-Suomessa.

Tuorein THL:n vahvistama 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 1519. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 1061. 

Viime viikolla todettiin enimmillään lähes 900 uutta koronatapausta päivässä. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on nyt 33,3 prosenttia. Viikko sitten positiivisten osuus oli lähes 30 prosenttia.

18.1. Tyksissä oli 19 koronapotilasta, joista viisi oli teho-osastolla.

Tiistaina 18.1.2022 kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Rokotteet jaetaan kuntiin kansallisesti määritellyin perustein. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti. Tiedot raportoidaan kootusti THL:n rokotusrekisteriin, jossa esitetään myös Varsinais-Suomen rokotusten edistyminen.

Katso myös 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Varsinais-Suomessa ovat käytössä leviämisvaiheen mukaiset suositukset. Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Etätyö

 • Laaja etätyösuositus on voimassa 23.11.2021 alkaen.

Kasvomaskit

Suu-nenäsuojuksen käyttöä julkisessa liikenteessä, kaupoissa ym. tulee lisätä. Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä sisä- että ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositus on voimassa peruskoulun 1. luokasta lähtien.

Työpaikkojen maskinkäyttöä tulee tehostaa työsuojelullisena toimenpiteenä.

Lue myös THL:n suositus kasvomaskien käytöstä

Lue myös Fölin nettisivuilta maskien käytöstä sekä koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteessä.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

Osastolle tuleville potilaille tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä koronatesti.

Vierailujen turvallisuuden lisäämiseksi suositellaan, että vierailijat tekisivät koronan kotitestin ennen vierailulle lähtemistä.

 • Sosiaalitoimen yksiköt
  • Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

 • Terveyskeskusten vuodeosastot
  • Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta. 

 • Katso  vierailuohjeet Tyksin sairaaloissa.

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut voivat pääsääntöisesti jatkaa lähiopetuksessa.

Korostetaan, että kaikissa lähiopetustilanteissa opetushenkilökunta käyttää maskia työpaikan ohjeiden mukaisesti. Oppilaille on voimassa kasvomaskisuositus peruskoulun 1. luokasta alkaen. 

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille on annettu 22.12.2021 OKM ja THL:n ohje.

Yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille on annettu 22.12.2021 OKM ja THL:n ohje.

Opetuksen järjestäjille (esim. kunnat) korostetaan terveysturvallista toimintaa kouluissa huomioiden erityisesti ruokailu- ja siirtymätilanteet, joissa on riski ruuhkautumiseen.

Opiskelijatapahtumissa on edelleen erittäin tärkeää noudattaa terveysturvallisia käytäntöjä.

Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkiset ja yksityiset tilat

Esimerkiksi kuntosalien, yleisten saunojen, uimahallien ja kylpylöiden sekä sisäleikkipaikkojen ja teemapuistojen on mahdollista pitää tilansa auki asiakkaille. Tiloissa tulee kuitenkin edelleen huomioida terveysturvallisuus. Aluehallintovirasto määrää alueellaan suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään seuraavanlaisiin toimintoihin: joukkueurheilu, ryhmäliikunta, kontaktilajit, tanssipaikat, kuorolaulu ja harrastajateatteri. Katso AVI:n tiedote 14.1.2022 rajoituksistaMääräys on voimassa 16.1.–28.1.2022.

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on huomioitava riittävä etäisyys. Kunnat voivat käyttää tartuntatautilain mahdollisuutta päättää julkisten tilojen täyttöasteesta alueellaan.

Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikaa rajoitetaan valtioneuvoston asetuksella. Katso ajantasaiset tiedot ravintoloiden rajoituksista Valtioneuvoston sivulta

Yleisötilaisuudet

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö. 

 • Koronaministeriryhmän suositusta pitää noudattaa, yksityisessä tilaisuudessa tulisi olla mukana enintään viisi henkilöä perheen ulkopuolelta.

Harrastustoiminnan rajoitukset

Lapset ja nuoret (vuonna 2003 ja myöhemmin syntyneet)

 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Aikuiset

 • Esimerkiksi kuntosalien ja uimahallien on mahdollista pitää tilansa auki asiakkaille, kunhan tiloissa huomioidaan terveysturvallisuus. Aluehallintovirasto määrää suljettavaksi yleisölle avoimet tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, tanssipaikkoihin, kuorolauluun ja harrastajateatteriin. Katso AVI:n tiedote 14.1.2022 rajoituksistaMääräys on voimassa 16.1.–28.1.2022.
 • Koronakoordinaatioryhmän näkemys on, että joukkue- ja ryhmäurheilun sijasta voidaan suositella yksilöliikuntaa, johon liittyvä tartuntariski on vähäisempi kuin joukkue- tai ryhmäurheilussa.
 • Kaikessa liikuntatoiminnassa on huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneissa.

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee kaikkia kotimaahan palaavia matkustajia tekemään paluunsa jälkeen koronakotitestin huolimatta aiemmin saaduista rokotteista tai sairastetusta taudista. Mikäli kotitesti osoittautuu positiiviseksi, on syytä hakeutua viralliseen testiin tuloksen varmistamiseksi.

Koronapassi

Valtioneuvoston asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 30.12.2021–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Asetus koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu voimassa olevia rajoituksia. Alueelliset viranomaiset päättävät, millaisia rajoituksia alueilla on käytössä.

Rokottaminen

 • Kehotetaan väestöä mahdollisimman kattavaan rokottautumiseen. 1., 2. ja 3. rokotteen ottaminen on tässä epidemiatilanteessa entistä tärkeämpää jokaisen omaksi suojaksi vakavalta koronainfektiolta.
 • Katso THL:n sivuilta suositukset koronarokotusjärjestyksestä ja koronataudin riskiryhmistä.
 • Suositetaan, että kunnat ottaisivat käyttöön erilaisia pop up -rokotusratkaisuja.
 • Kannustetaan kuntia nyt jatkamaan tehostetusti 3. rokotuksien antamista.
 • Rokotuskattavuutta on lisättävä erityisesti suuren riskin työpaikoilla kuten telakoilla ja muulla rakennusalalla.
 • Riskiryhmään kuuluvien henkiöiden suositellaan hakevan kolmannen (tai neljännen) rokotuksensa, elleivät vielä ole sitä tehneet. Koronakoordinaatioryhmä haluaa suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, koska heidän riskinsä vakavalle, sairaalahoitoa vaativalle koronavirusinfektiolle on muuta väestöä suurempi.

Aluevaalit

Oikeusministeriö on antanut ohjeita aluevaalien turvallisesta järjestämisestä.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita 22.12.2021 alkaen.

Vierailuohjeet:

 • Sairaalassa tulee vierailla vain tarkan harkinnan perusteella. Vierailusta sovitaan hoitavan yksikön kanssa etukäteen.
 • Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.
 • Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, niin sinun ei pidä saapua vierailulle, vaikka olisitkin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.
 • Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa vierailijoita tekemään koronan kotitestin ennen vierailua, jotta oireettomatkaan eivät veisi koronavirusta sairaalaan tai palveluyksiköihin.
 • Käytä sairaalan kaikissa tiloissa ja potilaan luona koko ajan kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia).
 • Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa.
 • Potilaan luona voi vierailla enintään kaksi henkilöä samanaikaisesti.
 • Suosittelemme lyhyitä, enintään 15 minuutin vierailuja.
 • Mikäli olet juuri palannut ulkomailta, pidättäydy vierailemasta sairaalassa 14 vuorokauden sisällä Suomeen saapumisesta, jos
  • et ole saanut koko koronarokotussarjaa (toinen rokotus vähintään kaksi viikkoa ennen vierailua)
  • et ole sairastanut koronainfektiota alle 6 kuukautta sitten
  • sinulla ei ole osoittaa negatiivista koronatestitulosta, joka on otettu vähintään 72 tunnin kuluttua Suomeen saapumisesi jälkeen.

Vakavasti sairaan tai saattohoidossa olevan potilaan luokse tapahtuvissa vierailuissa voidaan tehdä poikkeuksia, jotta vierailu voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Vastaavasti joissakin hoitoyksiköissä kuten teho-osastoilla vierailusäännöt voivat olla edellä mainittua rajoitetummat yksikön toiminnan takia.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö synnytys- ja lapsivuodeosastolla. Tukihenkilön vierailuaikoja osastoilla ei ole rajoitettu. Vierailuaikana tukihenkilön lisäksi saa olla yksi vieras ja jos tukihenkilö ei ole läsnä, niin kaksi vierasta.

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta. Äitiyspoliklinikan vastaanotoilla saa olla mukana yksi oireeton, täysi-ikäinen tukihenkilö.

Koronatestit ym. lisätieto

Koronatestaus

Koronanäytteen tulos ilmoitetaan Tyksin laboratoriosta tavallisesti 1-2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Näytteitä analysoidaan jokaisena viikonpäivänä. Turun ulkopuolella otettujen näytteiden valmistumiseen vaikuttavat myös kuljetusaikataulut.

Vastaus tulee pääsääntöisesti tekstiviestillä siltä taholta, josta lähete näytteenottoon on saatu. Testitulos näkyy myös Omakanta-palvelussa. Jos vastaus viipyy yli kaksi vuorokautta, kannattaa ottaa yhteys siihen tahoon, josta lähete näytteenottoon on tehty.

Lisätietoa

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

Päivitetty: 18.1.2022 15:13
Luotu: 13.3.2020 11:23