Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2021

Tältä sivulta löytyvät ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löytyvät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 26.1.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tautitilanne ei mahdollista suositusten purkua miltään osin.

Varsinais-Suomen koronan ilmaantuvuus on jälleen noussut sadan tuntumaan. Tiistaina 26. tammikuuta se oli 96,7, kun vielä viikko sitten kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden oli 85,2. Myös positiivisten osuus testatuista on noussut. Positiivisten osuus on tällä hetkellä 3,6 prosenttia.

Tartuntalähteiden tunnistamisessa tehty työ on jatkunut korkeatasoisena Varsinais-Suomen kunnissa. Jo 82 prosenttia tartunnan lähteistä saadaan selvitettyä.

Tiistaina 26.1. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä piti ennallaan kaikki aiemmat suositukset. Erityisesti painotetaan maskisuositusten noudattamista ja turvavälien pitämisen tärkeyttä.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Varsinais-Suomessa rokotteet jaetaan kuntiin asukasmäärän perusteella. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Lue lisää koronarokotusten edistymisestä Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella 7.2.2021 saakka.

Etätyö

 • Etätyötä suositellaan Varsinais-Suomessa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti (15.10.2020).
 • Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja kannustetaan edistämään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Kasvomaskit ja turvavälit

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti (THL:n suositus).
 • Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Siksi THL suosittelee 20.1. alkaen yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.
 • Kouluissa ja esiopetuksessa:
  • Opetushenkilöstölle ylä- ja alakouluissa sekä koulujen yhteydessä toimivassa esiopetuksessa suositellaan maskin käyttöä tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.
  • Yläkoulujen ja 6. luokan oppilaiden suositellaan käyttävän maskia kansallisen suosituksen mukaisesti.
  • Alakoulun 4.-5. luokan oppilaiden suositellaan käyttävän maskia paikallisen epidemiologisen tilanteen niin edellyttäessä.
  • Kunnilla luonnollisesti alueellisen tilanteen mukainen harkintavara.
 • Myös ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa suositellaan maskin käyttämistä.
 • Kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia. Tämä koskee myös ulkotiloja.

Lue myös Fölin nettisivuilta maskien käytöstä sekä koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteessä.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • THL:n ohjeen mukaisesti.
 • Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä on korostettava, että läheistä on oikeus tavata.
 • Hygieniaohjeita, maskin käyttöä ja turvavälejä tulee noudattaa erityisen huolellisesti.
 • Asukasta kohden voi kerrallaan olla enintään kaksi vierailijaa. Vierailijoiden tulee käyttää kasvomaskia. Tilaisuuksia ja kokoontumisia ei ole syytä järjestää.
 • Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista ja on huolehdittava hygieniaohjeiden noudattamisesta ja turvaväleistä.

Opetuksen järjestäminen

Korkeakoulut

 • Korkeakouluihin suositellaan etäopetusta. 
 • Tarvittaessa voi harkita sovellettavaksi etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.

Toisen asteen opetus (lukiot ja ammatillinen opetus)

 • Lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa suositellaan etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, esim. abiturienttien viimeiset kurssit ja ammatillisten opintojen käytännön harjoittelu.

Ylä- ja alakoulut

 • Ylä- ja alakoulut voivat toimia lähiopetuksessa.

Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus 

 • Tulee huolehtia siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. 

Kasvomaskien käytöstä suositukset on esitetty edellä kohdassa Kasvomaskit ja turvavälit.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkisten ja yksityisten tilojen sulkemisesta koronaryhmä suosittaa:

 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.
 • Kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 • Aikuisille suunnattu työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus toteutetaan edelleen etäopetuksena.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat pidetään suljettuina.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat pidetään suljettuina oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Yleisötilaisuudet

 • Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään kymmeneen henkilöön.
 • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.
 • Kaikissa tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä. 

Harrastustoiminnan rajoitukset

 • Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.
 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti. 
 • Lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua ilman lähikontaktia ja kun huomioidaan turvavälit ja muut koronatoimet:
  • Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
  • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta.
 • Ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää, kun huolehditaan riittävistä turvaväleistä.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Matkustaminen kotimaassa

Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee edelleen välttää.

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

VSSHP on kieltänyt hoidossa olevien potilaiden luona vierailemisen 17.12.2020 alkaen. Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita.

Lievempien rajoitusten piirissä ovat

 • psykiatrinen sairaala
 • palliatiivisen hoidon yksiköt sekä
 • lastenosasto ja synnyttäjien tukihenkilöt.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö synnytys- ja lapsivuodeosastolla. Tukihenkilön vierailuaikoja osastoilla ei ole rajoitettu.

Myös kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat vierailla yksiköissä henkilökunnan kanssa sovitusti. 

Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta.

Edellä mainittujen potilaiden luona vierailut sallitaan päätöksen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti:

 • Vierailut tapahtuvat aina osaston henkilökunnan ohjauksessa. 
 • Vain terveenä ja täysin oireettomana voi tulla. 
 • Vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta (oma suojain mukana).  
 • Vierailijoiden määrä pääsääntöisesti kaksi vierailijaa potilasta kohden. 
 • Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseiseltä osastolta.
 • Vieraiden ja saattajien tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

Koronatestit ym. lisätieto

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

 Koronatiedotteet (VSSHP)

 

 

Maskittomuus johtanut massa-altistuksiin Varsinais-Suomessa – koronan leviämisen estamiseksi annetut suositukset pysyvät
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri rokottanut ja jakanut kuntiin kaikkiaan noin 9 000 koronavirusrokotetta
Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvat edelleen Varsinais-Suomessa: suosituksia jatketaan 7.2. saakka
Koronakoordinaatioryhmä: maskit käyttöön kuudennesta luokasta ylöspäin
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä rokotettu yli tuhat koronapotilaita hoitavaa työntekijää
Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 24. tammikuuta saakka – peruskoulut palaavat lähiopetukseen
Koronatesteissä käyty uudenvuoden pyhinä selvästi aiempia viikkoja vähemmän
Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla
Somekampanja kannustaa pieniin koronaturvallisiin juhliin
Varsinais-Suomessa todettu koronaviruksen muunnos
Varsinais-Suomen ensimmäiset koronarokotteet annettiin Tyksissä maanantaina aamupäivällä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä aloitetaan koronarokottaminen ma 28. joulukuuta
Koronakoordinaatioryhmä korostaa maskien käytön merkitystä jouluruuhkissa
Tartuntaudeista vastaava ylilääkäri: ”Tulevat lomat vietettävä oman ydinperheen kanssa”
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sopi henkilöstön korona-ajan korvauksista
Vierailuja rajoitetaan Tyksin sairaaloissa 17.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti
Varsinais-Suomen koronatilanne heikentynyt nopeasti: sairaalahoitoa tarvitsee joka kymmenes yli 50-vuotias tartunnan saanut
Varsinais-Suomessa 83 uutta koronatartuntaa tiistaina: ”Tilanne hyvin vakava”
Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen

Päivitetty: 26.1.2021 14:57
Luotu: 13.3.2020 11:23