Siirry sisältöön

​Koronavirusepidemia 2022

Tältä sivulta löydät ajantasaiset tiedot ja muun koronavirukseen liittyvän materiaalin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sivulta löydät myös ohjeet testiin hakeutumiselle, tiedot vierailuista Tyksin sairaaloissa sekä linkit piirin kuntien omille koronasivuille.

Tilanne Varsinais-Suomessa

Päivitetty 8.11.2022

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Koronan ilmaantuvuus on nousussa. Kahden viikon ilmaantuvuus 100 000 henkilöä kohden on THL:n mukaan 432.

Tutkituista näytteistä positiivisia on 37,2 prosenttia (THL).

8.11. Tyksissä oli 36 koronapotilasta, joista alle viisi oli teho-osastolla.

Tiistaina 8.11.2022 kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.12.2022, ellei tarvetta sitä ennen ilmene.

Koronarokotteet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan edelleen kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Rokotteet jaetaan kuntiin kansallisesti määritellyin perustein. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotuksia annetaan valtioneuvoston asetuksen ja THL:n rokotusjärjestysesityksen mukaisesti. Tiedot raportoidaan kootusti THL:n rokotusrekisteriin, jossa esitetään myös Varsinais-Suomen rokotusten edistyminen.

Katso myös 

Varsinais-Suomea koskevat suositukset

Varsinais-Suomessa ovat käytössä leviämisvaiheen mukaiset suositukset. Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Etätyö

 • Laaja etätyösuositus on päättynyt valtakunnallisesti ja se purettiin myös Varsinais-Suomessa 1.3.2022.
 • Työpaikoille suositellaan työpaikkakohtaisesti sopivien hybridimallien käyttöä työyhteisöjen oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kasvomaskit

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 22.4.2022 luopua yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aikaisemman päätöksen mukaan. 

THL poisti 14.4.2022 yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • Julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • Jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • Jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa kuitenkin edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille seuraavissa paikoissa: 

 • terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot)
 • ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä
 • iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.

Tyksin sairaaloissa henkilökunta ja potilaat käyttävät kirurgista suu-nenäsuojainta seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikissa potilaskontakteissa kaikkialla sairaalan tiloissa.
 • Kaikkialla sairaalan hoitotiloissa, kuten poliklinikoiden odotusauloissa, röntgenissä, laboratoriossa, muissa tutkimustiloissa ja osastoilla.

Ruokaloissa, kahviloissa ja kokoustiloissa suositellaan noudatettavan riittävää etäisyyttä, jos mahdollista.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

Työpaikoilla voi olla edelleen työnantajan tarkempia ohjeistuksia ja niistä päättää työnantaja. Työterveyslaitos (TTL) julkaisi 14.4. uutisen siitä, että työnantaja tekee työpaikkojen sisäisestä maskin käytöstä ohjeistusta riskiarvion perusteella.

Lue myös THL:n suositus kasvomaskien käytöstä

Lue myös Fölin nettisivuilta maskien käytöstä sekä koronaviruksen vaikutuksista joukkoliikenteessä.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

 • Sosiaalitoimen yksiköt
  • Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

 • Terveyskeskusten vuodeosastot
  • Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta. 

 • Katso  vierailuohjeet Tyksin sairaaloissa.

Opetuksen järjestäminen

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Lukuvuosiksi 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa.

Tarkemmin Turun julkisista tiloista, harrastustoiminnasta ja opetuksen järjestämisestä Turun kaupungin sivuilla.

Julkiset ja yksityiset tilat

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on huomioitava riittävä etäisyys. Kunnat voivat käyttää tartuntatautilain mahdollisuutta päättää julkisten tilojen täyttöasteesta alueellaan.

Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Yleisötilaisuudet

 • Ei voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
 • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia ja riittävät turvaetäisyydet.

Harrastustoiminnan rajoitukset

Lapset ja nuoret (vuonna 2003 ja myöhemmin syntyneet)

 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta on sallittu.
 • Ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia ja riittävät turvaetäisyydet..

Aikuiset

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on sallittu.
 • Kaikessa liikuntatoiminnassa on kuitenkin huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneissa.

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta.

Rokottaminen

Vierailut sairaaloissa koronavirusaikana

Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita 10.5.2022 alkaen.

Vierailuohjeet:

 • Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.
 • Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, niin sinun ei pidä saapua vierailulle.
 • Käytä koko ajan kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia), kun liikut sairaalan hoitotiloissa, kuten osastoilla, röntgenissä tai laboratoriossa ja kun vierailet potilaan luona.
 • Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessasi.
 • Joissakin hoitoyksiköissä, kuten teho-osastoilla, vierailusäännöt voivat olla rajoitetummat yksikön toiminnan takia.
 • Synnyttäjällä voi olla mukanaan kaksi tukihenkilöä synnytyssalissa ja yksi tukihenkilö perheiden ja vastasyntyneiden osastolla. Tukihenkilö ja vauvan sisarukset voivat vierailla klo 8–20. Vauvan isovanhemmat voivat vierailla klo 18–19.
 • Päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Sairaalaan saa myös tulla hakemaan potilasta. Äitiysvastaanotoilla saa olla mukana kaksi oireetonta, täysi-ikäistä tukihenkilöä.

Koronatestit ym. lisätieto

Koronatestaus

Koronanäytteen tulos ilmoitetaan Tyksin laboratoriosta tavallisesti 1-2 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Näytteitä analysoidaan jokaisena viikonpäivänä. Turun ulkopuolella otettujen näytteiden valmistumiseen vaikuttavat myös kuljetusaikataulut.

Vastaus tulee pääsääntöisesti tekstiviestillä siltä taholta, josta lähete näytteenottoon on saatu. Testitulos näkyy myös Omakanta-palvelussa. Jos vastaus viipyy yli kaksi vuorokautta, kannattaa ottaa yhteys siihen tahoon, josta lähete näytteenottoon on tehty.

Lisätietoa

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Lue lisää alueellisen koronapandemiaryhmän kokoonpanosta.

Päivitetty: 8.11.2022 14:17
Luotu: 13.3.2020 11:23