Siirry sisältöön

​Aluetietopalvelu Altti

Altti on Varsinais-Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteisrekisteri. Sen avulla saadaan asiakas- ja potilastieto nopeasti ammattilaisen käyttöön yli organisaatiorajojen.

Rekisterin käyttö edellyttää, että potilasta on informoitu siitä ja informointi kirjattu. Rekisterin tietoja voi käyttää vain potilaan hoidon perusteella.

Eri hoitopaikkojen tiedot nopeasti saatavilla

Tyksin, aluesairaaloiden ja terveyskeskusten lääkärit ja hoitajat voivat perehtyä aluetietojärjestelmän avulla nopeasti muiden hoitopaikkojen potilastietojärjestelmiin tallennettuihin asiakas- tai hoitotietoihin.

Perusterveydenhuollon tietoja on tällä hetkellä saatavissa Turun terveyskeskuksesta ja seitsemästä muusta terveyskeskuksesta Varsinais-Suomessa. 

Muut kuin alueelliseen yhteisrekisteriin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat saavat asiakkaan/potilaan tietoja Altista vain, kun asiakas on antanut tietojen käyttöön suostumuksen.

VSSHP:n alueella tuotettu Altin sisältö

  • VSSHP:n laboratorio- ja patologiapyynnöt ja -vastaukset
  • terveyskeskusten pyytämät tutkimukset, jotka on tehty Tykslabin toimesta
  • VSSHP:n Miranda-potilaskertomuksen sairauskertomustekstit
  • Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen tuottamat röntgen-, tietokonetomografia- ja magneettikuvaustutkimusasiakirjat ja -kuvat
  • potilaskertomustiedot Loimaan, Paraisten, Uusikaupungin, Pöytyän, Kaarinan, Naantalin, Laitilan ja Turun terveyskeskuksista.

Järjestelmät keskustelevat viitetietojen avulla

Altti sisältää viitetiedon siitä, mitä asiakasta koskevaa tietoa eri potilasjärjestelmistä löytyy.

Terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai muissa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluyksiköissä tallennetaan potilaan hoitotiedot yksikön omaan tietojärjestelmään, josta tallentuu viitetieto aluetietopalveluun.

Fujitsu Services Oy toimittaa Altin palvelut ja vastaa niiden toimivuudesta. 2M-IT Oy järjestää Altin palvelut terveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioille.

Kenellä on oikeus käyttää tietoja Altissa?

Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttävät ammattilaisen ja asiakkaan välistä hoito- tai palvelusuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä.

Terveydenhuollon alueellisen yhteisrekisterin tietoja voi käyttää, jos potilasta on informoitu alueellisesta yhteisrekisteristä. Muu tietojen luovuttaminen edellyttää potilaan suostumuksen, joka on pääsääntöisesti kirjallinen. 

Ammattihenkilön oikeus nähdä tiedot koskee vain kyseisessä hoito- tai muussa asiakassuhteessa tarvittavia tietoja. Hoitoon, hoidon järjestämiseen tai asiakaspalveluun osallistuvat ovat oikeutettuja käsittelemään potilastietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät.

Potilaalla on oikeus tietää tietojensa katselusta aluetietopalvelun kautta. Tietoja voi pyytää kirjallisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kirjaamosta.

Päivitetty: 7.8.2020 14:57
Luotu: 20.11.2013 10:32