Siirry sisältöön

STEPPI–perushoidon laadun kehittämishanke

STEPPI-perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushankkeen (I vaihe 2016-2020) idea on lähtenyt käytännön tarpeista ja kentällä tehdyistä hoidon laatuun ja kirjaamiseen liittyvistä huomioista. Hankkeen I vaihe päättyi virallisesti, mutta kehittämistyö jatkuu edelleen kentällä. Hankkeesta on suunnitteilla II vaihe, josta kuulemme lähiaikoina.

STEPPI kehittämis- ja tutkimushankkeella tavoitellaan hyvän perushoidon laadun toteutumista kaikilla perushoidon osa-alueilla laajassa kansallisessa yhteistyössä. Yhteinen tietoalusta helpottaa hyvien käytänteiden ja tutkitun tiedon jakamista ja hyödyntämistä. Luomalla näyttöön perustuvat hyvän perushoidon minimikriteerit, pystymme toimimaan aiempaa systemaattisemmin perushoidossa ja sen kirjaamisessa yhteistyössä potilaan kanssa. Hanke antaa tukea myös eri hoitotyön mittareiden käyttöönotolle, jolloin hoidon arviointi ja seuranta yhtenäistyy ja tulos on nopeasti tulkittavissa.  

Visiomme on "Vuonna 2020 perushoidon minimikriteerit toteutuvat ja perushoidon laatu on hyvää sekä potilaiden että henkilökunnan arvioimana". 

Hankkeen alullepanijana olivat Tyks/VSSHP ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos (alk.2015).

25.11.2021 STEPPI-symposium
Steppi-Symposium -ohjelma 

Steppi_symposium 25_11_2021_mainos.jpg

Hanke on laajentunut vuodesta 2016 lähtien SATSHP, VSHP, Turun kaupungin terveyspalvelut, Turun AMK ja Turun ammatti-instituutti. Vuodesta 2017 lähtien EPSHP ja seutukunta sekä SeAMK. Vuodesta 2018 lähtien KSSHP ja Raision terveyskeskus sekä HUS. Vuodesta 2019 lähtien Yrkeshögskolan Novia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Vaasan ammattiopisto Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten. Vuodesta 2021 lähtien KYS.

Lisätietoja hankkeesta saat kliinisenhoitotyonasiantuntijat(at)tyks.fi, asta.heikkila(at)tyks.fi tai kyseisistä yhteistyöorganisaatioista (arviointiylihoitajat, hoitotyön asiantuntijat ja -opettajat).

Löydät postauksia Instagramista tai voit itse niitä lisätä käyttämällä: #steppihanke #steppiperushoidonkehittämishanke #steppisymposium

Päivitetty: 4.2.2021 15:49