Siirry sisältöön

STEPPI–perushoidon laadun kehittämishanke

STEPPI-perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushankkeen (I vaihe 2016-2021) idea on lähtenyt käytännön tarpeista ja kentällä tehdyistä hoidon laatuun ja kirjaamiseen liittyvistä huomioista. Hankkeen I vaiheen kehittämistyö jatkuu edelleen aktiivisena kentällä. Hankkeesta on suunnitteilla II vaihe, joka käynnistyy 2022 alkuvuodesta. 

STEPPI kehittämis- ja tutkimushankkeella tavoitellaan hyvän hoidon laadun toteutumista kaikilla perushoidon osa-alueilla laajassa kansallisessa yhteistyössä. Luomalla näyttöön perustuvat hyvän perushoidon minimikriteerit, pystymme toimimaan aiempaa systemaattisemmin perushoidossa ja sen kirjaamisessa yhteistyössä potilaan kanssa. Hanke antaa tukea myös eri hoitotyön mittareiden käyttöönotolle, jolloin hoidon arviointi ja seuranta yhtenäistyy ja tulos on nopeasti tulkittavissa.  

Visiomme on "I-vaiheen lopussa perushoidon minimikriteerit toteutuvat ja perushoidon laatu on hyvää sekä potilaiden että henkilökunnan arvioimana". 

Hankkeen alullepanijana olivat Tyks/VSSHP ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos (alk.2015).

STEPPI-symposium järjestettiin onnistuneesti Turussa (+Teamsilla) 25.11.2021

Kuvakollaasi STEPPI-symposiumista.


Hanke on laajentunut vuodesta 2016 lähtien SATSHP, VSHP, Turun kaupungin terveyspalvelut, Turun AMK ja Turun ammatti-instituutti. Vuodesta 2017 lähtien EPSHP ja seutukunta sekä SeAMK. Vuodesta 2018 lähtien KSSHP ja Raision terveyskeskus sekä HUS. Vuodesta 2019 lähtien Yrkeshögskolan Novia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Vaasan ammattiopisto Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten. Vuodesta 2021 lähtien KYS.

Lisätietoja hankkeesta saat pirjo.sibakov(at)tyks.fi, kliinisenhoitotyonasiantuntijat(at)tyks.fi, asta.heikkila(at)tyks.fi tai kyseisistä yhteistyöorganisaatioista (arviointiylihoitajat, hoitotyön asiantuntijat ja -opettajat).

Löydät postauksia Instagramista tai voit itse niitä lisätä käyttämällä: #steppihanke #steppiperushoidonkehittämishanke #steppisymposium

Päivitetty: 21.2.2022 8:40