Siirry sisältöön

 Tyksilän päiväkoti on musiikkipainotteinen päiväkoti

​Yhteystiedot

Osoite

Vanha Littoistentie 26, 20540 Turku

Päiväkodin aukioloaika

ma–pe klo 6.30–17

Puhelin

johtaja 02 313 1770 tai 050 303 9633 (31770)

suluissa numeron jälkeen lyhytnumero Tyksistä soitettaessa

Kultasiivet 050 304 1680
(37460)

Sinisiivet 050 304 1940
(37498)

Hohtosiivet 050 323 7449
(37510)

Nopsasiivet 050 304 2750
(37500)

keittiö 050 304 0840
(37501)

Sähköposti

heli.pyy(a)tyks.fi

Tietosuojaseloste

tietosuojaseloste syksy 2022.docx

Ruokalista

21.-25.11.2022.docx

5.-9.12.2022.docx


Ajankohtaista

Päiväkoti on kiinni ma 5.12. henkilökunnan suunnittelupäivän takia.

Koko päiväkodin yhteiset joulujuhlat T-sairaalan kahvioaulassa ma 12.12. klo 18 Tervetuloa!

Päiväkoti on kiinni joulun ja uuden väliset päivät 27.-30.12. Tyksilän päiväkoti on musiikkipainotteinen päiväkoti

 • Päiväkoti
 • Hakeminen
 • Yhdistys

Tyksilän päiväkodin piha iltavalaistuksessa.


Tyksilän päiväkoti tarjoaa lasten päivähoitopalvelua ensisijaisesti sairaanhoitopiirin työntekijöiden lapsille. Mikäli paikkoja jää, voimme ottaa hoitoon muitakin lapsia.

Musiikkipainotteinen Tyksilän päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toiminnassamme korostuu erityisesti musiikkikasvatus. Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti ja leikinomaisesti rytmin, melodian ja improvisaation tukemana. Kerran viikossa tapahtuvat musiikkipedagogin ohjaamat musiikkileikkikouluhetket ja esiopetusikäisten soitinvalmennus kuuluvat päiväkodin toimintaan. Päiväkodissa on myös kerran kuukaudessa vaihtuva musiikillinen projekti, jolloin tutustutaan eri soittimiin tai soitinryhmiin paremmin. Vierailemme isompien lasten kanssa myös erilaisissa musiikillisissa tapahtumissa ja tapahtumia järjestetään myös päiväkodissa. Tällöin myös pienemmät lapset pääsevät nauttimaan musiikillisista elämyksistä. Lapsen osallisuutta tuemme erityisesti tarjoamalla mahdollisuuksia ja välineitä musiikilliseen itseilmaisuun ja sitä kautta vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen.

Paikkahakemus tehdään kaupungin nettisivujen kautta hakemalla palveluseteliä Tyksilään.

Tyksilän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1977 ja sitä ylläpitää Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry.

Tyksilä on palvelusetelipäiväkoti. Tällä hetkellä kaikki lapset ovat hoidossa kaupungin tai lähikuntien myöntämillä palveluseteleillä. Voimme myös ottaa hoitoon lapsia yksityisen hoidon tuella. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme myös tekemään ostopalvelusopimuksia lähikuntien kanssa yksittäisten lasten hoidosta.

Päiväkodissa on neljä ryhmää:

 

 • 0-2-vuotiaat Kultasiivet
 • 2-3-vuotiaat Sinisiivet
 • 3-6-vuotiaat Hohtosiivet
 • 3-6-vuotiaat Nopsasiivet

 

Esiopetuslapset muodostavat oman ryhmänsä Nopsasiipien ja Hohtosiipien sisällä ja toimivat osittain erikseen, osittain yhdessä muun ryhmän kanssa. Esiopetusikäisten määrä vaihtelee vuosittain. Päiväkoti on tällä toimintakaudella auki klo 6.30–17.

Henkilökuntamme keväällä 2022:

 • päiväkodin johtaja
 • viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi on varhaiskasvatuksen erityisopettajaa
 • kahdeksan lastenhoitajaa
 • musiikkipedagogi osa-aikaisesti kerran viikossa
 • keittäjä
 • avustaja

Jokaisesta päiväkotiin hoitoon haluttavasta lapsesta täytetään hakemuslomake. Hakemuslomakkeet löytyvät Turun kaupungin internetsivuilta. Hakemus toivotaan täytettävän sähköisesti em. osoitteessa. 

Mikäli ette voi tehdä hakemusta sähköisesti, paperisen hakemuksen voi postittaa osoitteeseen:

Turun kaupunki/ Sivistystoimiala
Palveluohjaus
Olavintie 1
20100 Turku

Turkulaiset lapset voivat tulla hoitoon vain palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella. Mikäli lasta haetaan hoitoon palvelusetelillä, hakemus toimitetaan kaupungin palveluohjaukseen, vaikka haluaisikin ensisijaisesti lapsensa hoitoon Tyksilään. 

Jotta tieto hakemisesta varmuudella tulee päiväkodin tietoon kannattaa laittaa sähköpostiviesti Heli Pyylle, heli.pyy(a)tyks.fi, tai soittaa päiväkotiin.

Muut kuin turkulaiset hakijat tai turkulaisetkin hakijat, jotka hakevat lastaan hoitoon yksityisen hoidon tuella,  toimittavat hakemuksen suoraan Tyksilän päiväkotiin.

Hakemus toimitetaan viimeistään neljää kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Turun kaupunki myöntää perheille palvelusetelin, jonka turvin lapsi voi tulla hoitoon Tyksilän päiväkotiin. Lisäksi lapsia voi tulla hoitoon yksityisen hoidon tuella. Vapaista hoitopaikoista ja hakemismenettelystä kannattaa kysellä päiväkodinjohtajalta.

Turun kaupungin myöntämällä palvelusetelillä hoidossa olevien lasten hoitomaksut ovat Tyksilässä 14€ kalliimmat kuin tulojen mukaan määräytyvät maksut kunnallisissa päiväkodeissa. Lapsen poissaolosta sairauden takia tai muusta syystä ei saa alennuksia päivähoitomaksuihin. Kesäajan maksuttomia kuukausia ei myöskään ole lukuun ottamatta heinäkuuta, jonka maksun määrittelee vuosittain päiväkotiyhdistyksen hallitus. Kesällä 2022 perimme kuitenkin heinäkuultakin normaalin kuukausimaksun. Korkein maksu turkulaisilla lapsilla on 309€/kk.  Kaikki turkulaiset lapset ovat tällä hetkellä hoidossa palvelusetelillä.

Hoitopaikan kokonaishinta on alle 3-vuotiailla 1572 €/kk ja yli 3-vuotiailla 925 €/kk. Muista kunnista hoitoon tulevien lasten vanhempien maksettavaksi jäävä hoitomaksu riippuu kotikunnassa käytössä olevasta järjestelmästä (palveluseteli/ ostopalvelu/ yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä).

Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry:n hallitukseen kuuluu nykyisten tai aikaisemmin hoidossa olleiden lasten vanhempia, kaksi sairaanhoitopiirin määräämää edustajaa ja henkilökunnan edustaja sekä päiväkodin johtaja.

Päiväkodin henkilökunnan edustajalla ja päiväkodin johtajalla on hallituksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Jäsenyys

Vuonna 2022 päiväkotiyhdistyksen jäsenmaksu on 20 €.

Kaikkien päiväkodissa hoidossa olevien lasten vanhempien toivotaan maksavan jäsenmaksun. Myös kaikki päiväkodin ystävät ja muuten asiasta kiinnostuneet voivat liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun päiväkotiyhdistyksen tilille FI 89 22052000 127170. Maksun viite on 2008 ja maksajaksi jäsenen nimi.

Jäsenmaksutuloilla järjestämme lapsille teatterielämyksiä tai retkiä sekä ostamme leluja. Jäsenmaksutuloilla päiväkotiyhdistys kustantaa myös kaikille lapsille Xylitol-pastillit annettavaksi ruokailujen jälkeen.

Hallitus vuonna 2022

 • puheenjohtaja Tiina Kilpi
 • varapuheenjohtaja Olli Turta
 • sihteeri  Minna Rintala
 • rahastonhoitaja Ritva Himanen
 • sairaanhoitopiirin edustajat
  • Maria Lehtinen
  • Noora Koivuniemi
 • muut jäsenet
  • Sami Elamo
  • Maina Jalava
  • Satu Helminen
  • Tiina Hotakainen
  • Mira Saarinen
  • Mikko Helminen
 • henkilökunnan edustaja: Noora Hurme
 • päiväkodinjohtaja: Heli Pyy
Päivitetty: 24.11.2022 8:16