Siirry sisältöön

 Tyksilän päiväkoti on musiikkipainotteinen päiväkoti

​Yhteystiedot

Osoite

Vanha Littoistentie 26, 20540 Turku

Päiväkodin aukioloaika

ma–pe klo 6.30–17

Puhelin

johtaja 02 313 1770 tai 050 303 9633 (31770)

suluissa numeron jälkeen lyhytnumero Tyksistä soitettaessa

Kultasiivet 050 304 1680
(37460)

Sinisiivet 050 304 1940
(37498)

Hohtosiivet 050 323 7449
(37510)

Nopsasiivet 050 304 2750
(37500)

keittiö 050 304 0840
(37501)

Sähköposti

heli.pyy(a)tyks.fi

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste .pdf

Ruokalista

8.-12.11.2021.pdf

15.-19.11.2021.pdf

22.-26.11.2021.pdf


Ajankohtaista

Turun kaupungin antaman ohjeistuksen mukaan myös me suosittelemme vanhemmille maskin käyttöä päiväkodissa asioidessa.


 Tyksilän päiväkoti on musiikkipainotteinen päiväkoti

 • Päiväkoti
 • Hakeminen
 • Yhdistys

 Tyksilän päiväkodin piha iltavalaistuksessa.


Tyksilän päiväkoti tarjoaa lasten päivähoitopalvelua ensisijaisesti sairaanhoitopiirin työntekijöiden lapsille. Mikäli paikkoja jää, voimme ottaa hoitoon muitakin lapsia.

Musiikkipainotteinen Tyksilän päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toiminnassamme korostuu erityisesti musiikkikasvatus. Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti ja leikinomaisesti rytmin, melodian ja improvisaation tukemana. Kerran viikossa tapahtuvat musiikkipedagogin ohjaamat musiikkileikkikouluhetket ja esiopetusikäisten soitinvalmennus kuuluvat päiväkodin toimintaan. Päiväkodissa on myös kerran kuukaudessa vaihtuva musiikillinen projekti, jolloin tutustutaan eri soittimiin tai soitinryhmiin paremmin. Vierailemme isompien lasten kanssa myös erilaisissa musiikillisissa tapahtumissa ja tapahtumia järjestetään myös päiväkodissa. Tällöin myös pienemmät lapset pääsevät nauttimaan musiikillisista elämyksistä. Lapsen osallisuutta tuemme erityisesti tarjoamalla mahdollisuuksia ja välineitä musiikilliseen itseilmaisuun ja sitä kautta vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen.

Paikkahakemus tehdään kaupungin nettisivujen kautta hakemalla palveluseteliä Tyksilään.

Tyksilän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1977 ja sitä ylläpitää Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry.

Tyksilä on palvelusetelipäiväkoti. Tällä hetkellä kaikki lapset ovat hoidossa kaupungin tai lähikuntien myöntämillä palveluseteleillä. Voimme myös ottaa hoitoon lapsia yksityisen hoidon tuella. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme myös tekemään ostopalvelusopimuksia lähikuntien kanssa yksittäisten lasten hoidosta.

Päiväkodissa on neljä ryhmää:

 

 • 0-2-vuotiaat Kultasiivet
 • 2-3-vuotiaat Sinisiivet
 • 3-6-vuotiaat Hohtosiivet
 • 3-6-vuotiaat Nopsasiivet

 

Esiopetuslapset muodostavat oman ryhmänsä Nopsasiipien ja Hohtosiipien sisällä ja toimivat osittain erikseen, osittain yhdessä muun ryhmän kanssa. Esiopetusikäisten määrä vaihtelee vuosittain. Päiväkoti on tällä toimintakaudella auki klo 6.30–17.

Henkilökuntamme syksyllä 2021:

 • päiväkodin johtaja
 • viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi on varhaiskasvatuksen erityisopettajaa
 • kahdeksan lastenhoitajaa
 • musiikkipedagogi osa-aikaisesti kerran viikossa
 • keittäjä
 • avustaja

Jokaisesta päiväkotiin hoitoon haluttavasta lapsesta täytetään hakemuslomake. Hakemuslomakkeet löytyvät Turun kaupungin internetsivuilta. Hakemus toivotaan täytettävän sähköisesti em. osoitteessa. 

Mikäli ette voi tehdä hakemusta sähköisesti, paperisen hakemuksen voi postittaa osoitteeseen:

Turun kaupunki/ Sivistystoimiala
Palveluohjaus
Yliopistonkatu 27 a
20100 Turku

Turkulaiset lapset voivat tulla hoitoon vain palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella. Mikäli lasta haetaan hoitoon palvelusetelillä, hakemus toimitetaan kaupungin palveluohjaukseen, vaikka haluaisikin ensisijaisesti lapsensa hoitoon Tyksilään. 

Jotta tieto hakemisesta varmuudella tulee päiväkodin tietoon kannattaa laittaa sähköpostiviesti Heli Pyylle, heli.pyy(a)tyks.fi, tai soittaa päiväkotiin.

Muut kuin turkulaiset hakijat tai turkulaisetkin hakijat, jotka hakevat lastaan hoitoon yksityisen hoidon tuella,  toimittavat hakemuksen suoraan Tyksilän päiväkotiin.

Hakemus toimitetaan viimeistään neljää kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Turun kaupunki myöntää perheille palvelusetelin, jonka turvin lapsi voi tulla hoitoon Tyksilän päiväkotiin. Lisäksi lapsia voi tulla hoitoon yksityisen hoidon tuella. Vapaista hoitopaikoista ja hakemismenettelystä kannattaa kysellä päiväkodinjohtajalta.

Turun kaupungin myöntämällä palvelusetelillä hoidossa olevien lasten hoitomaksut ovat Tyksilässä 14€ kalliimmat kuin tulojen mukaan määräytyvät maksut kunnallisissa päiväkodeissa. Lapsen poissaolosta sairauden takia tai muusta syystä ei saa alennuksia päivähoitomaksuihin. Kesäajan maksuttomia kuukausia ei myöskään ole lukuun ottamatta heinäkuuta, jonka maksun määrittelee vuosittain päiväkotiyhdistyksen hallitus. Kesällä 2020 perimme heinäkuultakin normaalin kuukausimaksun. Jos lapsi on kuitenkin kesän aikana pois kaksi peräkkäistä täyttä kalenterikuukautta joko kesä- ja heinäkuun tai heinä- ja elokuun, heinäkuu on maksuton. Korkein maksu turkulaisilla lapsilla on 302€/kk.  Kaikki turkulaiset lapset ovat tällä hetkellä hoidossa palvelusetelillä.

Hoitopaikan kokonaishinta on alle 3-vuotiailla 1313 €/kk ja yli 3-vuotiailla 874 €/kk. Muista kunnista hoitoon tulevien lasten vanhempien maksettavaksi jäävä hoitomaksu riippuu kotikunnassa käytössä olevasta järjestelmästä (palveluseteli/ ostopalvelu/ yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä).

Kun hoitopaikan vastaanottamisesta on sovittu päiväkodin johtajan kanssa perhe maksaa paikan varausmaksuna 100 €/lapsi. Lapsen aloitettua hoidossa sovitusti, maksu hyvitetään ensimmäisestä päivähoitomaksusta tai palautetaan mikäli päivähoitomaksu on pienempi kuin 100 €. Maksua ei palauteta, jos hoitopaikkaa ei oteta vastaan sopimuksen mukaisesti.

Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry:n hallitukseen kuuluu nykyisten tai aikaisemmin hoidossa olleiden lasten vanhempia, kaksi sairaanhoitopiirin määräämää edustajaa ja henkilökunnan edustaja sekä päiväkodin johtaja.

Päiväkodin henkilökunnan edustajalla ja päiväkodin johtajalla on hallituksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Jäsenyys

Vuonna 2021 päiväkotiyhdistyksen jäsenmaksu on 20 €.

Kaikkien päiväkodissa hoidossa olevien lasten vanhempien toivotaan maksavan jäsenmaksun. Myös kaikki päiväkodin ystävät ja muuten asiasta kiinnostuneet voivat liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun päiväkotiyhdistyksen tilille FI 89 22052000 127170. Maksun viite on 2008 ja maksajaksi jäsenen nimi.

Jäsenmaksutuloilla järjestämme lapsille teatterielämyksiä tai retkiä sekä ostamme leluja. Jäsenmaksutuloilla päiväkotiyhdistys kustantaa myös kaikille lapsille Xylitol-pastillit annettavaksi ruokailujen jälkeen.

Hallitus vuonna 2021

 • puheenjohtaja Tiina Kilpi
 • varapuheenjohtaja Olli Turta
 • sihteeri  Minna Rintala
 • rahastonhoitaja Ritva Himanen
 • sairaanhoitopiirin edustajat
  • Johanna Sinilahti
  • Noora Koivuniemi
 • muut jäsenet
  • Satu Takala
  • Kaisa Lönnblad
  • Satu Helminen
  • Tiina Hotakainen
  • Mira Saarinen
  • Maina Jalava
 • henkilökunnan edustaja: Noora Hurme
 • päiväkodinjohtaja: Heli Pyy
Päivitetty: 11.11.2021 12:10