Siirry sisältöön

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää

Haluamme kehittyä jatkuvasti oppimisympäristönä ja opiskelijaohjaajina. Näin pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattitaidon vaatimukset. Muistathan tämän vuoksi antaa meille palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn.

Vuonna 2018 opiskelijat arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun tasolle 9 (asteikko 1-10).

CLES 2010-2019.jpg

 

Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES)

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla opiskelijaohjausta kehitetään. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.

Avaa kyselylomake

Laatukysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyviä asioita CLES-mittariin modifioiduilla kysymyksillä (© 2002 Saarikoski). Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Pyydämme sinua, joka olet ollut VSSHP:ssa harjoittelujaksolla, arvioimaan kyselylomakkeen avulla harjoittelujaksoasi viimeisellä harjoitteluviikollasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja laatuun.

Kiitos vastauksestasi!

Päivitetty: 22.4.2020 8:26
Luotu: 21.5.2014 15:23