Siirry sisältöön

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää

Haluamme kehittää jatkuvasti oppimisympäristöjämme ja opiskelijaohjaustamme. Näin pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattitaidon vaatimukset. Muistathan tämän vuoksi antaa meille palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn.

 Vuonna 2021 ohjatut terveysalan opiskelijat (N=2092) arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun tasolle 8,9 (asteikko 1-10). Vastausprosentti oli 55%.

CLES 2010-2021 saavutettavina pylvaina.jpgOpiskelijaohjauksen laatukysely

Pyyntö vastata kyselyyn

Hyvä terveysalan opiskelija, tervetuloa vastaamaan opiskelijaohjauksen laatukyselyyn, jonka avulla keräämme palautetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta.

Pyydämme Sinua vastaamaan opiskelijapalautekyselyyn viimeisellä harjoitteluviikolla ennen loppuarviointia. Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä. Kyselyyn ei voi palata, joten vastaathan kysymyksiin yhdellä kerralla.

Avaa kyselylomake

Kyselyn tausta ja tarkoitus

Opiskelijaohjauksen laatukyselystä saadun palautteen avulla kehitämme kliinisiä oppimisympäristöjämme ja niissä toteutettavaa opiskelijaohjausta. Kehittämistyön lisäksi opiskelijaohjauksen laatukyselyn vastauksia voidaan käyttää tutkimuksissa, joille haetaan asianmukaiset VSSHPn tutkimusluvat. Lisäksi vastauksia tullaan käyttämään kansallisessa vertaisarvioinnissa eri sairaaloiden kesken.

Opiskelijapalautekysely koostuu taustatietojasi kartoittavista kysymyksistä sekä väittämistä, jotka liittyvät oppimisympäristöön, oppilaitoksen opettajan osuuteen harjoittelussa, opiskelijan ja potilaan väliseen suhteeseen sekä oppimiseen harjoittelussa. Kyselylomake pitää sisällään seuraavat mittarit:

  • Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale © Saarikoski M. 2002, Saarikoski M. et al. 2008, Strandell-Laine C. 2019
  • Student-Patient Relationship -Scale © Suikkala A. 2019
  • Oppiminen harjoittelussa -mittari © Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto ValOpe 2019

Vastaamisen vapaaehtoisuus

Opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä vastaamasta kyselyyn tai keskeyttää vastaamisen syytä ilmoittamatta ilman, että se vaikuttaa asemaasi opiskelijana VSSHPssä. Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi sille, että vastauksiasi käytetään myös tutkimus- ja vertaisarviointitarkoituksessa.

Vastaamisen mahdolliset hyödyt ja haitat

On mahdollista, että opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastaamisesta ei ole Sinulle hyötyä. Vastaamalla voit kuitenkin vaikuttaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VSSHPssä sekä kansallisesti. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia.

Kyselyn toteuttaja

Kyselyn kokonaisuudesta vastaa  Opiskelijaohjauksen vertaileva laatu- kansallinen benchmarking verkosto (OVeLa) ja VSSHPssä kliinisen hoitotyön opettaja merja.nummelin(a)tyks.fi .

 Kyselyn raportointiin osallistuvat opiskelijaohjauksen kehittämisessä mukana olevat henkilöt.

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja

Opiskelijaohjauksen laatukysely toteutetaan sähköisesti, suojattua yhteyttä käyttäen siten, että Sinua ei voida tunnistaa vastauksestasi. Suojattua yhteyttä käyttäen annettavat vastaukset ovat täysin anonyymejä eikä vastaamisen yhteydessä kerätä vastaajan IP- tai sähköpostiosoitetta. Kaikki opiskelijaohjauksen laatukyselyn aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti ilman nimeäsi tai muita tietoja henkilöllisyydestäsi. Rekisterinpitäjänä toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

Harjoitteluyksikön tunnistetieto tarvitaan, jotta vastaukset ohjautuvat oikeaan vastuuyksikköön. Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset raportoidaan osana laajempaa kokonaisuutta siten, ettei Sinua voida tunnistaa.

Lisätietoja kyselystä

Muistathan, että voit aina antaa palautetta harjoitteluyksikköösi myös suullisesti. Jos Sinulla on kysyttävää opiskelijaohjauksen laatukyselystä, voit olla yhteydessä kyselyn yhteyshenkilöön:

Merja Nummelin

Opetuskoordinaattori, TtM

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus

merja.nummelin(a)tyks.fi

050-5699770

 

Kiitos palautteestasi!

Laatukysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyviä asioita CLES-mittariin modifioiduilla kysymyksillä (© 2002 Saarikoski). Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Pyydämme sinua, joka olet ollut VSSHP:ssa harjoittelujaksolla, arvioimaan kyselylomakkeen avulla harjoittelujaksoasi viimeisellä harjoitteluviikollasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja laatuun.

Kiitos vastauksestasi!

Päivitetty: 13.6.2022 12:35
Luotu: 21.5.2014 15:23