Siirry sisältöön

Opiskelijan perehdytys

Opiskelijoille ja uusille työntekijöille järjestetään yhteisperehdytystilaisuuksia. Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden yhteisperehdytys on osa harjoittelua ja perehdytys lasketaan kuuluvaksi harjoittelun tunteihin.  Perehdytys pidetään toistaiseksi etänä. Tarkemmat ohjeet saat harjoitteluyksiköstäsi. 

VSSHP uudet työntekijät ja sijaiset perehdytystilaisuus_hallintoylihoitaja

Oppiminen harjoittelussa_opetuskoordinaattori ja kliinisen hoitotyön opettajat 

Potilaan kohtaaminen ja eettiset kysymykset_Sykkö Hanna

Sairaalahygienia ja infektioiden torjunta_VSSHP SHYG

Näyttöön perustuvat hoitotyön toimintaohjeet_kliinisen hoitotyön asiantuntijat ja arviointiylihoitaja

Hoitotyön kirjaaminen_suunnittelija

Potilasturvallisuuden varmistaminen_Pekonen Arja


Ennen harjoittelun alkua sinun tulee tutustua huolellisesti alla olevaan materiaaliin, jotta harjoittelusi olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Ohjeita harjoitteluun

Oikeutesi ja velvollisuutesi. Käytännön asioita mm. ruokailusta ja matkapuhelimen käytöstä. 

Hygieniaohjeet

Käsihygienia ja suojavaatteet. Miten toimit sairastuessasi tai jos sinulle käy tapaturma.

Turvallisuus osana harjoittelua

Potilasturvallisuus, salassapitovelvollisuus, tietosuoja ja poikkeustilanteet.

Organisaatio ja hallinto opiskelijan oppimisen tukena

Organisaatiokaavio

VSSHP: arvot

Päivitetty: 10.1.2022 13:55
Luotu: 15.5.2014 10:21