Siirry sisältöön

​Ohjeita harjoitteluun

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Oikeus

 • saada perehdytystä ja ohjausta nimetyltä ohjaajalta opiskelijamyönteisessä ilmapiirissä
 • reflektoida oppimiskokemuksia
 • olla ohjatusti työyhteisön jäsen
 • saada perustellusti sekä positiivista että kehittävää palautetta
 • antaa palautetta harjoitteluyksikön hoitotyöstä ja ohjauksesta
 • esittää perusteltuja parannusehdotuksia harjoitteluyksikön toimintaan
 • osallistua VSSHP:n koulutuksiin ilmaiseksi harjoittelujakson aikana.

Velvollisuus

 • noudattaa työelämän pelisääntöjä
 • olla aktiivinen ja osallistua monipuolisesti hoitotyöhön
 • opetella kokonaisvaltaista hoitotyötä opiskelutasoaan vastaavasti
 • tulla harjoitteluun varustettuna asiallisilla varusteilla (mm. nimineula koko nimellä)
 • olla vastuullinen kaikessa toiminnassa tunnistaen oman osaamisen rajat
 • toimia yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa.

Kollegiaalisuuden 10 kultaista sääntöä

Olen kollegiaalinen ja

 1. tervehdin työtovereitani.
 2. suhtaudun myönteisesti työtovereihini ja potilaisiin sekä heidän omaisiinsa.
 3. noudatan yhteisiä sopimuksia ja otan vastuuta työpaikan ilmapiiristä.
 4. olen ylpeä ammatistani ja arvostan muiden ammattitaitoa.
 5. tunnustan oman epätäydellisyyteni ja hyväksyn sen myös työtovereissani.
 6. annan tosiasioihin perustuvaa rakentavaa palautetta.
 7. keskustelen avoimesti ja sallin myös eriävät mielipiteet.
 8. en mustamaalaa työtoveriani, vaan tuen häntä.
 9. ollessani tyytymätön johonkin, mietin tilalle paremman ratkaisun ja ehdotan sitä.
 10. jaan omaa osaamistani ja tietoani muille, sillä työn tulos syntyy yhteisestä tekemisestä.

Työvuorot ja työvuorolomake

Muistathan noudattaa harjoittelussasi:

 1. Säännöllinen työaika enintään 8 tuntia/vrk ja 40 tuntia/vko.
 2. Ehdoton minimi vapaa-ajalle on vähintään 24 tuntia viikossa - ÄLÄ suunnittele työvuoroja 7 pv / vko.
 3. Tauot harjoittelun aikana: 20 min ateriointitauko harjoittelupaikalla tai ruokalassa ja kaksi 10 min kahvitaukoa, jotka luetaan harjoitteluaikaan ja joiden aikana ei saa poistua harjoittelupaikalta.
 4. Tee ohjaajasi kanssa mahdollisimman paljon samoja työvuoroja.
 5. Työvuorolomake on virallinen arkistoitava asiakirja. Täytä se selkeästi sinisellä mustekynällä. Korjauslakkaa ei saa käyttää.

Oppimistavoitteet, palaute ja arviointi

 • Käy ohjaajasi kanssa lähtötaso- / aloituskeskustelu osaamisestasi ja tavoitteistasi ko. harjoittelujaksolle.
 • Laadi alustavat tavoitteet jaksolle jo etukäteen ja tarkenna niitä ohjaajasi kanssa ensimmäisten päivien aikana.
 • Pyri tekemään tavoitteistasi mahdollisimman konkreettiset, näin helpotat sekä omaa oppimistasi sekä ohjaajasi ohjaamista.
 • Muista pyytää palautetta ohjaajaltasi aktiivisesti myös itse.
 • VSSHP:ssä on käytössä sähköinen opiskelijapalaute.
 • Vain palautetta antamalla voit vaikuttaa opiskelijaohjauksen sekä koko työyhteisön kehittymiseen.

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset

Suositusten tarkoituksena on kehittää harjoittelun toteutusta ja arviointia sekä yhtenäistää ohjauksen käytänteitä. Suositusten tavoitteena on taata turvallinen ja laadukas harjoittelu VSSHP:n yksiköissä.

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset

Quality recommendations for student supervision

Kvalitetsrekommendationer för studerandehandledningen

Kriteereitä opiskelijalle:

 • tutustut ennen harjoittelun alkua harjoitteluyksikköön internetin oppimisympäristökuvauksista
 • olet opiskellut harjoitteluyksikössä tarvittavat perustiedot ja -taidot
 • osallistut oppilaitoksen perehdytykseen
 • olet aktiivinen ja itseohjautuva
 • pyydät palautetta
 • noudatat työelämän pelisääntöjä ja turvallisuusohjeita

Terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksen hyvät käytänteet

A good practise for supervision of the international exchange students in clinical practice

Opiskelijamoduuli

Tervetuloa opiskelijamoduuliin

Savuton sairaala

Tupakkalain mukaan henkilökunnan altistuminen savulle tulee estää. Sairaanhoitopiirimme  sairaalat ovat savuttomia. Tupakointikielto koskee kaikkia työntekijöitä. Opiskelijana sairaalassamme sinua koskevat nämä samat säännöt ja ohjeet. Nuuska on tupakkatuote ja myös kielletty. Potilaat voivat tupakoida sairaalassa vain tupakointia varten rakennetussa tupakkahuoneessa ja sitä varten osoitetuilla ulkoalueilla.

Pukutilat ja kulunvalvonta

Tyks Kantasairaalassa pukutilat sijaitsevat naisille U-sairaalan K-kerroksessa ja miehille 2 kerroksessa. Ohjeet ja avaimet naisten pukukaappeihin saa suojavaatevarastolta. Miehet tarvitsevat oman lukon mukaan. Huomioi että käytetyt suojavaatteet laitetaan pyykkipussiin ei roskikseen.

Opiskelijana et saa henkilökohtaista kulkuavainta, yksiköissä on avaimia, joilla pääset mm. ulko-ovista sisään. Näillä avaimilla et voi maksaa ruokalassa eikä niihin voi ohjelmoida pysäköintitalon käyttöoikeutta. 

Kulkuavaimien käyttöön luovuttamisesta vastaa yksikön esimies tai erikseen määritelty vastuuhenkilö. Avain luovutetaan kuittausta vastaan ja myös avaimen palauttamisesta tehdään kuittausmerkintä.  

Avaimen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava U-vahtimestareille. Kadonneesta tai palauttamatta jääneestä kulkuavaimesta peritään korvaus (35€). Osastolta saadun avaimen katoaminen ilmoitetaan aina osastonhoitajalle. Osasto tekee ilmoituksen kadonneesta avaimesta ja toimittaa kuitin maksetusta korvauksesta ja avaimen tiedot kulunvalvontaan.

Ruokailu

Opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla sairaaloiden ruokasaleissa lounasta. Tarjolla on päivittäin myös kevytlounas. Opiskelijahintainen ateria ei sisällä jälkiruokaa tai kahvia.

Aterialippuja voi ostaa ruokasaleista ja kirurgisessa sairaalassa kanttiinista. Halikon sairaalassa ei ole mahdollisuutta ruokailla opiskelijahintaan.

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta. Ateriatuen saa vain arkisin, mutta myös kesäaikaan esim. toimiessaan sijaisena työsuhteessa. Tuen saadakseen ruokalippuja ostaessa ja ruokaillessa pitää näyttää voimassaoleva opiskelijakortti. Tuki ei koske ammattiin opiskelevia (esim. lähihoitajaopiskelijat). 

Voit ottaa myös omat eväät mukaan ja osaston henkilökunnan kanssa sopia ruokailusta osaston taukohuoneessa. Sairaaloiden kanttiineista voit ostaa myös esim. salaatteja, voileipiä tai pikkusuolaista. Sairaaloissa on myös automaatteja, joista voit ostaa juomia ja pikkupurtavaa.

Tiedote opiskelijaruokailusta henkilöstöravintoloissa

Kännykän käyttö

Potilaat:

 • Periaatteessa voivat vapaasti käyttää, lääkelaitteiden päälle ei saa laittaa.
 • Selvitä oman harjoitteluyksikkösi käytännöt, jotta osaat neuvoa potilaita ja omaisia sekä muita vierailijoita oikein.

Opiskelijat:

 • Joko suljettuna tai äänettömänä laukussasi / laukkukaapissa 
 • Jos puhelin on työpuvun taskussa, kontaminoituu se erittäin todennäköisesti sairaalan mikrobikannalla ja viet sairaalan mikrobikannan kotiisi.

Sairaala-alueet ja pysäköinti

Suosittelemme käyttämään julkisia kulkuneuvoja tai suosimaan hyötyliikuntaa. Erityisesti Tyks Kantasairaalan alueella on parkkipaikkoja todella rajoitetusti myös henkilökunnalle. Sairaaloiden kartat löydät niiden internetsivuilta.

Päivitetty: 17.9.2021 13:17
Luotu: 15.5.2014 10:27