Siirry sisältöön

​Turvallisuus osana harjoittelua

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

= potilaan oikeus, sen rikkominen on rangaistava teko

 • Sairaalan henkilökunnalla ja myös sinulla opiskelijana on vaitiolovelvollisuus.
 • Potilaiden henkilöllisyys, sairauden laatu ja muut harjoittelussa ilmitulevat seikat ovat salassa pidettäviä.
 • Vaitiolovelvollisuus EI pääty vaikka harjoittelujakso päättyykin, ei edes potilaan kuolemaan.
 • Luottamuksessa on oleellisinta, että potilasta koskevat tiedot säilyvät salaisina, eivätkä joudu ulkopuolisen tietoon.
 • Potilastietojen käsittelyyn on oikeus vain, jos se liittyy välittömästi työhösi (tietoturva-asiat!).
 • Vertaa tilanteeseen, jossa olet itse tai omaisesi on potilaana!
 • Suorita tietoturva- ja suojaverkkokoulutus Moodlesta hyväksytysti jakson aikana. Moodle tietoturvakoulutus opiskelijaohje.

Käyttäjätunnukset ja salasanat

 • Opiskelijana ollessasi kirjaudut 2M-IT:n rekisteröintipisteessä sinulle tilatuilla mikroverkkotunnuksilla VSSHP:n tietoverkkoon ja aktivoit yksikössä VRK-kortin (terveydenhuollon varmennekortti).
 • Kuvallisella VRK-kortilla kirjaudut esim. sähköiseen potilastietojärjestelmään (Miranda).
 • Älä luovuta korttia tai sen PIN-tunnusta kenellekään toiselle.
 • VRK-kortti tulee olla hankittuna ennen jakson alkua.

Katso myös:

Opiskelijan VRK-kortin hankintaprosessi 

Anskaffning av BRC-kort studerande. Direktiv 7.12.2020

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa keskustelussa ei saa

 • käsitellä potilaita koskevia asioita
 • käsitellä yksittäisten yksiköiden sisäisiä asioita
 • käsitellä yksittäisten henkilöiden ominaisuuksia, toimintatapoja tai muita henkilökohtaisia asioita
 • käsitellä kenenkään yksittäisen henkilön työsuhdetta. 

Sosiaalisen median yksityiskäyttö harjoittelun aikana VSSHP:n työasemilta on kielletty.

Potilasturvallisuus

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasturvallisuudesta vastaa johtajaylilääkäri yhdessä hallintoylihoitajan kanssa. Potilasturvallisuuden edistämistä koordinoi potilasturvallisuuspäällikkö. Vastuu potilasturvallisuuden edistämisestä on linjaorganisaatiolla, ja sen tukena toimivat potilasturvallisuuden asiantuntijat. 

Potilasturvallisuus, sen edistäminen ja varmistaminen on kaikkien ammattilaisten, opiskelijoiden, potilaiden ja heidän läheistensä yhteinen asia. Terveydenhuoltolain 8 § lisäksi potilasturvallisuustyötä ohjaa STM:n potilasturvallisuusstrategia sekä sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelma. 

Potilasturvallisuussuunnitelma koostuu

 • potilasturvallisuuspolitiikasta
 • potilasturvallisuusjärjestelmän kuvauksesta
 • potilasturvallisuutta edistäviin menetelmiin ja käytäntöihin liittyvistä ohjeista.  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut Potilasturvallisuuden verkkokoulutuksen, jonka tavoitteena on varmistaa perustiedot potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja käytännöistä.

HaiPron kautta voit ilmoittaa potilaan hoitoon liittyvät vaaratilanteet, sekä läheltä piti –tilanteet että haittatapahtumat. Kuka tahansa sairaanhoitopiirin työntekijä tai opiskelija voi tehdä ilmoituksen. Tavoitteena on raportoinnin avulla saada esille vaaratilanteet mahdollisimman kattavasti, jotta vastaavia tapahtumia voidaan jatkossa ennaltaehkäistä.

Turvallinen lääkehoito 

Muistathan pitää lääkehoitopassisi ajan tasalla. Esittele lääkehoitopassisi tavoitekeskustelun aikana ohjaajallesi.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden lääkehoitoon osallistuminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Lääkehoitopassi on myös tärkeä dokumentti hakiessasi sijaisuuksia sairaalasta. Ylihoitaja ja osastonhoitaja voivat pyytää sinua osoittamaan lääkehoidon osaamisesi lääkehoitopassilla.

Elvytys tai muu hälytys

Tärkeitä numeroita:

 • Elvytysryhmä
  • T-sairaala 30100
  • U-sairaala 31440
  • muut 0-112
 • Vartija (numerot saat yksiköstäsi)

Selvitä numeroiden sijainti ja käyttö eri tilanteissa yksikössäsi ensimmäisenä päivänä.

Väkivaltatilanne 

Sairaanhoitopiirissämme on nollatoleranssi väkivallan suhteen. 

 • Kaikenlainen väkivalta on kielletty.
 • Sanallinen uhkailu ja kiroileminen eivät ole sallittuja.
 • Potilaiden ja henkilökunnan (myös opiskelijoiden) koskemattomuutta ja turvallisuutta tulee kunnioittaa.

Ilmoita henkilökunnalle, jos havaitset väkivaltaisuutta tai häiriökäyttäytymistä.

Tulipalo 

 • Palopainikkeet ja lämpötunnistimet: automaattinen hälytys.
 • Muussa tapauksessa soita hälytyskeskukseen 0-112 ja aloita pelastus- ja sammutustoimet.
 • Pidä palo-ovet suljettuna ja esteettöminä.
 • Tunne poistumistiet.
 • Ilmoita heti turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista (merkkivalot, palo-ovet).
Päivitetty: 23.2.2021 12:32
Luotu: 15.5.2014 10:28