Siirry sisältöön

​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Alueellinen Hyte-työryhmä vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Varsinais-Suomessa.

Alueellisiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiksi on valittu:

 1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
 2. Päihteiden käytön vähentäminen
 3. Ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen

VSSHP osallistuu järjestämissuunnitelman päivittämiseen.

Lisätietoja:

VSSHP kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:een. Terveyttä edistävät sairaalat -verkoston toiminnassa terveyden edistäminen käsittää:

 • potilaiden terveyden edistämisen
 • terveellisen organisaation
 • henkilökunnan terveyden edistämisen
 • väestön terveyden edistämisen

Verkoston tarkoituksena on kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sisällyttämään systemaattinen terveyden edistämisen näkökulma päivittäiseen toimintakulttuuriin ja tehokkaaseen parantavaan hoitoon.

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n kautta sairaanhoitopiiri kuuluu myös kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon.

VSSHP:n kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021-2022 (pdf)

Elintapaohjaus

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) velvoitetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää alueelliseen terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen sekä asiantuntemuksen tarjoamiseen kunnille.

VSSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö tukee elintapaohjauksen kehittämistä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tavoitteena on alueellisen toimintakulttuurin yhtenäistäminen.

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Toiminta:

 • Elintapaohjauksen palvelutarjottimen koonti ja koordinointi
 • VSSHP:n terveys-sivuston sisällön suunnittelu ja työstö
 • Verkostojen koonti ja koordinointi (elintapaohjaus, hoitotyön kirjaaminen)
 • Kentän tukeminen, kuuleminen ja yhteistyön kehittäminen (osallistuminen eri verkostoihin ja työryhmiin, kuten HYTE-, EPT, kuntien elintapaohjauksen kehittämisen työryhmät)
 • Alueellisen elintapaohjauksen täydennyskoulutuksen järjestäminen

Tutustu ja seuraa Facebook: V-S elintapaohjauksen ammattilaiset

VSSHP:n Terveys-sivustolle on koottu tietoa keskeisimmistä elintavoista terveyden edistämistyön tueksi. Osana sivustoa löytyy elintapaohjauksen palvelutarjotin, jonne on koottu kunnittain tietoa kunnan tarjoamista elintapaohjausta tukevista palveluista varsinkin työikäisten diabeetikkojen osalta.

VSSHP:n terveyden edistämisen työn yhtenä tavoitteena on saada elintapaohjaus näkyväksi osaksi sairauksien ehkäisyä ja hoitoa maakunnallisesti sekä kerätä tietoa sen vaikuttavuudesta.

Materiaali elintapaohjauksen yhtenäistämisen tueksi:

VESOTE - Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (2017–2018)

VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista. VESOTE-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottuivat liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen. 

VESOTE-hankkeen tavoitteet olivat:

 • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
 • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
 • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
 • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa.

Lue lisää valtakunnallisesta VESOTE-hankkeesta.

VESOTE VSSHP:ssä

Hankkeen tavoitteena oli, että Varsinais-Suomen kunnissa on elintapaohjauksessa käytössä vaikuttavat ja yhtenäisemmät käytännöt. Hankeaikana koulutettiin 300 elintapaohjauksen ammattilaista alueelle. Huomiota kiinnitettiin viestinnän merkitykseen ohjaustyössä parantavan vuorovaikutuksen menetelmän avulla.

VSSHP:n sivulle koottiin Terveyssivusto, josta löytyy mm. tietoa liikunnan, ravitsemuksen ja unen vaikutuksesta terveyteen sekä tietoa kuntien elintapaohjauksen palveluista.

Sairaanhoitopiiri jatkaa elintapaohjauksen käytäntöjen ja kirjaamisen yhtenäistämistä ja juurruttamista alueellisesti.

Päivitetty: 24.1.2022 11:49
Luotu: 20.6.2019 10:08